แห่เทียนวันเข้าพรรษา

  Contact

  แห่เทียนวันเข้าพรรษา  

วันเข้าพรรษาที่ผ่านคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

แห่เทียนเข้าพรรษา เราเริ่มขบวนที่อาคาร 15 ชั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

นอกจากจะมีนักศึกษาที่เข้าร่วมแล้ว สิ่งที่ขาดมิได้สำหรับอีสานบ้านเราคือ ขบวนกองยาว

แห่มาเรื่อยๆ

ในวันนั้นนอกจากจะมีนักศึกษามาก็มีนักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามด้วย

Posted in Gotoknow GotoKnow By 

Post ID: 379137, Created: , Updated, , License: CC Attribution Non Commercial Share Alike, Comments: 4, Read: Click

Tags #แห่เทียนวันเข้าพรรษา

Recent Posts 

Comments (4)

สวัสดีครับ  ผู้ไม่ประมาทย่อมตายในเวลาอันควรคือแก่เฒ่า  ทุกปีชวนเขาหล่านั้นมาให้เห็นป้ายที่ติดอยู่ในวัดให้มากที่สุด  เพราะวัยนี้เป็นวัยที่พกพาความประมาทไว้เต็มในหัวใจของเขา  คนที่จัดกิจกรรมได้รับกองทุนบุญมหาศาล  อย่าลืมกลับไปบ้านบอกบุญคนรอบข้างด้วยนะครับ

อนุโมทนาด้วยครับ

ขอบคุณครับที่แวะมาเยี่ยมชม

สวัสดีค่ะ

       แวะมาอนุโมทนาบุญ ด้วยค่ะ  การแห่เทียนเป็นประเพณีและถือปฏิบัติก็จริงนะคะ 

       สิ่งที่หลงลืมหรือเกือบละเลยคือการให้ความรู้กับเยาวชนกับความสำคัญอย่างลึกซึ้งค่ะ เพราะเห็นโรงเรียนบางแห่งเลือกที่จะแห่เทียนวันที่สะดวกสบาย แทนวันจริง ๆ