สภามหาวิทยาลัย : 38. นวัตกรรมการจัดตั้งหน่วยงาน

ทำหน้าที่เป็นองค์กรประสานงาน เป็นโครงสร้างแนวนอน ที่จะทำหน้าที่เชิงเชื่อมโยงไม่ใช่บังคับบัญชา

สภามหาวิทยาลัย  : 38. นวัตกรรมการจัดตั้งหน่วยงาน

          ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยของ มวล. เมื่อวันที่ ๘ มิย. ๔๙   มีการเสนอจัดตั้งหน่วยงานที่ถือได้ว่ามีนวัตกรรมอย่างน่าชื่นชม คือ วิทยาลัยวิทยาการสุขภาพ   เป็นนวัตกรรมหน่วยงานที่ผมชื่นชมมาก  คือทำหน้าที่เป็นองค์กรประสานงาน   เป็นโครงสร้างแนวนอน   ที่จะทำหน้าที่เชิงเชื่อมโยงไม่ใช่บังคับบัญชา    ศ. นพ. จรัส สุวรรณเวลา นายกสภากล่าวว่า ในบางมหาวิทยาลัยผู้ดูแลหน่วยงานแบบนี้ เป็น VP for Health Sciences  ทำหน้าที่ประสานงานระหว่างหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพทั้งหมด 

         แต่ก็มีคนเป็นห่วงว่าหน่วยงานนี้จะไปกินเงินงบประมาณ    แย่งเงินจากหน่วยงานที่มีอยู่แล้วในสภาพที่งบประมาณค่อนข้างขาดแคลน     เพราะคิดว่าเป็นการเพิ่มโครงสร้างแนวตั้งอีกหน่วยงานหนึ่ง

            จริงๆ แล้ว วิทยาลัยวิทยาการสุขภาพเป็นโครงสร้างแนวนอนที่จะทำหน้าที่สร้าง การสนธิพลัง (synergy) ระหว่างโครงสร้างแนวตั้งด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพทั้งหมด
 
           จะทำหน้าที่เช่นนี้ได้ผลจริงจังผู้บริหารหน่วยงานนี้ต้องทำงานเป็น    คือทำหน้าที่กลไกเชิง helper ที่เปนอิสระ ไม่ทำเพื่อตัวเอง  - นี่คือคำของ ศ. นพ. ประเวศ วะสี

วิจารณ์ พานิช
๘ กค. ๔๙

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)