อันความรักเป็นฉันใดใครรู้บ้าง
มีแต่อ้างรักแท้มีแน่ไหม
อยากรู้จริงรักแท้นั้นเป็นฉันใด
เพราะที่ได้พบมาหาไม่เจอ

มีแต่ลวงรักเล่นเห็นเกลื่อนกลาด
อยู่ดาดาษทั่วไปอย่าได้เผลอ
จะเจ็บช้ำรักลวงดวงใจเธอ
อย่าได้เผลอพบพานเป็นการดี

จะระบมอกตรมระทมไหม้
ปวดฤทัยไหวหวั่นดั่งฉันนี้
เจอคนลวงหลอกมาดั่งกากี
ทุกข์ชีวีหมองตรมระทมใจ

มีบ้างไหมรักแท้แน่นอนนัก
พร้อมจะรักฉันจริงไม่ทิ้งให้
อยู่เปลี่ยวเปล่าเศร้าทรวงดวงหทัย
จะพบไหมชาตินี้มีรักจริง

รักคือรักรักมั่นจนวันตาย
มิเสื่อมคลายมั่นคงดำรงยิ่ง
ถึงแผ่นฟ้ามหาสมุทรสุดพังพิง
เธอยังยิ่งรักฉันมั่นไม่สั่นคลอน

ในโลกนี้ยังมีไหมใครคนนั้น
ที่รักฉันมั่นไว้ไม่ถ่ายถอน
มีจิตใจรักฉันมั่นนิรันดร
ขอเว้าวอนมีไหมใครคนนั้น