การพัฒนาคนแบบ MLT

การถ่ายทอดความรู้ให้คนรอบข้างเป็นหน้าที่ของเรา
ก่อนอื่นต้องขอขายความคิดก่อนครับว่าเจ้า MLT มันคืออะไรผมเรียกมันว่า Multi-Level-Teaching เป็นกระบวนการที่มีแนวคิดที่ว่า 1. มองตนเองเป็นกระบวนการที่สร้างคุณค่าให้กับผู้อื่น 2. การถ่ายทอดความรู้เป็นหน้าที่ของเรา 3. เราใช้วิธีการหรือหลักการเรียนและสอนแบบ เรียน+เพิ่มคุณค่า+ส่งต่อ วิธีการก็คือเรามีหน้าที่เรียนรู้สิ่งต่างๆอยู่เสมอ แล้วนำความรู้ที่ได้มาผ่านกระบวนการสร้างคุณค่าโดย จับประเด็น เค้นขยายผล ประสานความรู้และประสบการณ์ของเราเข้าไป ทดลองปฏิบัติ เห็นคุณค่าแล้วถ่ายทอดความรู้ของเราให้กับคนอื่น และถ้าทุกคนทำแบบเรากระบวนการ MLT ก็จะเกิดขึ้นแบบอัตโนมัติและกระจายเป็นเครือข่ายไม่มีที่สิ้นสุด จากคนกลุ่มเล็กระดับครอบครัว เพื่อนนักเรียน ผู้ร่วมงาน ชุมชน สังคมโดยรวม ที่สำคัญต้องเริ่มต้นที่ตัวเราเองก่อน...แล้วเราจะเห็นพลังของ MLT อย่างแน่นอนครับ..

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สอนลูก ม.ปลายความเห็น (0)