คอนเสิร์ตกิตติมศักดิ์ครั้งที่ 2 สืบสานเพลงหวานเมื่อวันวาน ดาวใจ ไพรจิตร (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)

     เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2553 ณ EN 217  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ได้จัดคอนเสิร์ตกิตติมศักดิ์ ครั้งที่ 2 :  สืบสานเพลงหวานเมื่อวันวาน ขึ้นโดยมี รองศาสตราจารย์ สุรชา  อมรพันธุ์  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวต้อนรับ มีนายทองทวี  พิมเสน ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานกล่าวเปิดงาน มี รองศาสตราจารย์ ดร. สุพรรณี  เหลือบุญชู  คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ กล่าวรายงาน ได้รับเกียรติจากวิทยากรแสดงถึงบทเพลงศิลปินกิตติมศักดิ์ ดาวใจ  ไพจิตร นักร้องศิลปินอาชีพ และศิลปินรับเชิญ อาจารย์นพ  โสตถิพันธุ์  ศิลปินเดี่ยวไวโอลิน

   ในคอนเสิร์ตกิตติมศักดิ์ ครั้งที่ 2 :  สืบสานเพลงหวานเมื่อวันวาน ครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสืบสานบทเพลงที่มีคุณค่าทางดนตรีของวิทยากรที่มีชื่อเสียงและถ่ายทอดเจตนารมณ์เพื่อทำนุบำรุง  ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมทางด้านดนตรี  เป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชน  ประชาชนได้รับสุนทรียรส ในบทเพลงที่มีชื่อเสียง  ในอดีตและยังคงคุณค่าในปัจจุบัน อีกทั้งเพื่อแสดงศักยภาพและผลงานของนิสิตและคณาจารย์วิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

   โดยคอนเสิร์ตครั้งนี้มีการขับร้องเพลงประสานเสียงจากวงดนตรี MSU STRATE  BRANDS วิทยาลัยดุริยางคศิลป์  และการแสดงคอนเสิร์ตศิลปินนักร้องกิตติมศักดิ์ ดาวใจ  ไพจิตร ได้ขับร้องและบรรเลง อาทิ เพลงน้ำตาดารา  ลบรอยแผลรัก  ดาวไม่ลืมดิน  หยาดน้ำฝนหยดน้ำตา และอีกหลายสิบเพลงในคอนเสิร์ตครั้งนี้  ในการนี้มี ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรและนิสิตเข้าร่วมชมคอนเสิร์ตครั้งนี้กว่า 300 คน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สถานีวิทยุและโทรทัศน์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม MSU Channelความเห็น (0)

คำสำคัญ (Tags)

#msu#channel

หมายเลขบันทึก

377776

เขียน

22 Jul 2010 @ 14:13
()

แก้ไข

17 May 2012 @ 17:48
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อ่าน: คลิก