เกษตรดีที่เหมาะสม

         ในยุคหนึ่งคนไทยส่วนหนึ่ง พยายามที่จะเป็นเสือตัวที่ 5 แต่ในหลวงก็ทรงออกมาให้หลักคิดในการอยู่แบบพอเพียง(เกษตรทฤษฎีใหม่)   

นี่คือทุเรียนที่น่ากินที่สุด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เกษตรดีที่เหมาะสมความเห็น (1)

อยากทำการเกษตรดีที่เหมาะสม ..จัง