คู่มือการจัดการความรู้:บันไดสู่ความสำเร็จ

สำหรับคุณอำนวยนำไปใช้จัดการเรียนรู้

ผมได้รับเอกสารคู่มือการจัดการความรู้:บันไดสู่ความสำเร็จ จัดทำโดยสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดังที่เคยเกริ่นให้ฟังก่อนหน้านี้
เอกสารฉบับนี้ประกอบด้วยแผนการเรียนรู้ 6 เรื่องสำหรับคุณอำนวยนำไปใช้จัดการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมระหว่างกรรมการและสมาชิกกองทุนให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถพัฒนากองทุนให้เกิดประสิทธิภาพ ประสบผลสำเร็จตามที่ตั้งไว้
ที่สำคัญคือผู้จัดทำได้เทียบเคียงกับสาระและมาตรฐานการเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งสามารถเทียบโอนได้บางส่วนด้วย


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สถาบันจัดการความรู้เพื่อชุมชนความเห็น (2)

พรรษชล บุญมา
IP: xxx.146.57.25
เขียนเมื่อ 
ต้องการหนังสือ "การจัดการความรู้:บันไดสู่คาสมสำเร็จ" เล่มนี้ หรือเป็นไฟล์ก็ได้ค่ะ เพื่อไปศึกษา ต้องทำยังไง หรือติดต่อใครคะ ขอคำแนะนำด้วยคะ
ภีม ภคเมธาวี
IP: xxx.28.68.12
เขียนเมื่อ 

ติดต่อไปที่สำนักงานโดยตรงน่าจะมี

ดร.อุษา เทียนทองเป็นผู้จัดส่งมาให้ ลองติดต่อดูครับ

081-8068846