ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพมหานคร

ตั้งอยู่ที่ 928 ถ. สุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2505 ต่อมาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินทรง ประกอบพิธีเปิด อาคารศูนย์วิทยาศสตร์เพื่อการศึกษาแห่งชาติ (ท้องฟ้าจำลอง) อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2507    เป็นสถาบันการศึกษาที่ให้ความรู้ อาทิเช่น เทคโนโลยี อวกาศ ไดโนเสาร์ในยุคดึกดำบรรพ์ สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ ภูมิศาสตร์ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ  ภายในท้องฟ้าจำลองจะจัดแสดงการฉายภาพส่องดูดาวในเรื่องของจักรวาล นอกโลก

คณะครูโรงเรียนบ้านดาดทองเจริญ

ได้นำนักเรียนเข้าศึกษาที่ท้องฟ้าจำลอง

 

 

โดยเดินทางด้วยรถบัสคันนี้ แวะทานข้าวเช้ากันที่บางแสนก่อน

 

แล้วก็เดินทางเข้าสู่จุดมุ่งหมายที่     ท้องฟ้าจำลองเพื่อเข้าชม

SCIENCE  SHOW

นักเรียนเข้าร่วมแสดงอย่างสนใจได้ความสนุกและความรู้มากมาย

พักรับประทานอาหารเพื่อเตรียมเข้าชมรายการต่อไป

ท้องฟ้าจำลอง

เตรียมเข้าชม

เครื่องฉาย

ผู้บรรยายให้ความรู้

เก้าอี้นั่งชมดาว

เข้าชมต่อภายในอาคารให้ความรู้มากมาย

ทุกคนได้รับความรู้และมีความประทับใจในการได้มาทัศนศึกษาในครั้งนี้เป็นอย่างมากถ้ามีโอกาส

คงได้มาเยี่ยมชมอีก

กำแพงเพชร..ไม่ไกล..จากกรุงเทพฯเท่าไร