ประกวดวาดภาพวันสุนทรภู่

สุนทรภู่ครูกวีศรีสยาม

 

ภาพเคลื่อนไหว วันสุนทรภู่ (26 มิถุนายน) ภาพเคลื่อนไหว

       วันสุนทรภู่

ตรงกับวันเกิด คือ วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี 

  

            ในโอกาสวันสุนทรภู่  โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)  เทศบาลนครนครราชสีมา  ได้จัดประกวดระบายสีภาพ  โดยใช้ภาพเกี่ยวกับเรื่องราวที่ท่านสุนทรภู่ได้ประพันธ์ไว้  

            ผลการประกวด  ดังนี้

ระดับชั้นอนุบาล

    รางวัลที่ 1        เด็กชายตะวัน  จันทศร

    รางวัลที่ 2        เด็กหญิงพัชรากร  แก้วทองภู

    รางวัลที่ 3        เด็กชายธรรมรงค์  ชมมณฑา

    รางวัลชมเชย   เด็กชายนฤชัย  เกตุแก้ว

    รางวัลชมเชย   เด็กหญิงแพรขวัญ  เปียสันเทียะ

  

ระดับช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-3)

     รางวัลที่ 1        เด็กชายชินวัตร  พรมศรี

     รางวัลที่ 2        เด็กชายวุฒิชัย  กันขุนทด

     รางวัลที่ 3        เด็กชายบุญมา  หวินหนองไผ่

     รางวัลชมเชย   เด็กชายธรรมรัตน์  บาศรี

     รางวัลชมเชย   เด็กชายจิรทีปต์  พันภักดี

 

ระดับช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-6)

     รางวัลที่ 1        เด็กชายสหรัฐ  ชาญบัญชี

     รางวัลที่ 2        เด็กหญิงนฤมล  พันเฟื่อง

     รางวัลที่ 3        เด็กหญิงณัฐณิชา  ชินาการ    

     รางวัลชมเชย   เด็กหญิงอารยา  พันธ์พานิชย์

     รางวัลชมเชย   เด็กหญิงมาริกา  จิวโง้ง

 

ระดับช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-3)

     รางวัลที่ 1        เด็กหญิงชนกชนต์  บุตรสวรรค์

     รางวัลที่ 2        เด็กหญิงพรทิพย์  เชาว์โคกสูง

     รางวัลที่ 3        เด็กหญิงศิริพร  เจตบรรจง

     รางวัลชมเชย   เด็กหญิงทิยาพร  ใจใหญ่

     รางวัลชมเชย   เด็กชายอนุชา  อินทรชนะ

 

       พระสุนทรโวหาร นามเดิม ภู่ หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า สุนทรภู่ (พ.ศ. 2329-2398) กวีไทยที่มีชื่อเสียงใน รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย มีผลงานที่มีชื่อเสียงหลายเรื่องได้แก่ พระอภัยมณี นิราศพระบาท นิราศภูเขาทอง ได้รับยกย่องจากองค์การยูเนสโกเป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านงานวรรณกรรม เมื่อ พ.ศ. 2529 

ประวัติสุนทรภู่      

        สุนทรภู่ เกิดในรัชกาลที่ 1 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อวันจันทร์ เดือน 8 ขึ้น 1 ค่ำ ปีมะเมีย จุลศักราช 1148 เวลาเช้า 2 โมง (ตรงกับวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2329) ณ บริเวณด้านเหนือของพระราชวังหลัง (ซึ่งเป็นบริเวณสถานีรถไฟบางกอกน้อยปัจจุบันนี้) ถึงแก่กรรมเมื่อ พ.ศ. 2398 รวมอายุได้ 69 ปี

 

           บิดาของสุนทรภู่เป็นชาวบ้านกร่ำ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง มารดาเป็นชาวเมืองอื่น สุนทรภู่เกิดเมื่อหลังจากได้สร้างกรุงเทพมหานครแล้ว 4 ปี แล้วต่อมาในภายหลังบิดามารดาได้หย่าร้างกัน บิดาออกไปบวชอยู่ที่วัดป่ากร่ำอันเป็นภูมิลำเนาเดิม ส่วนมารดาได้เข้าไปอยู่ในพระราชวังหลัง ถวายตัวเป็นนางนมของพระองค์เจ้าหญิงจงกล พระธิดาในเจ้าฟ้ากรมหลวงอนุรักษ์เทเวศร์ ดังนั้นสุนทรภู่จึงได้อยู่ในพระราชวังหลังกับมารดา และได้ถวายตัวเป็นข้าในกรมพระราชวังหลัง

 ภาพเคลื่อนไหว

         เมื่อสุนทรภู่อายุได้ประมาณ 2 ขวบ มารดาได้นำไปฝากให้เรียนหนังสือกับพระในสำนักวัดชีปะขาว (ซึ่งต่อมาได้รับพระราชทานนามในรัชกาลที่ 4 ว่า วัดศรีสุดาราม อยู่ริมคลองบางกอกน้อย) ต่อมาได้เข้ารับราชการเป็นเสมียนนายระวางกรมพระคลังสวน ในกรมพระคลังสวน แต่ไม่ชอบทำงานอื่นนอกจากแต่งบทกลอน ซึ่งสามารถแต่งได้ดี ตั้งแต่ยังรุ่นหนุ่ม
กุฎิวัดเทพธิดารามที่สุนทรภู่บวชจำพรรษา เป็นสถานที่ค้นพบวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามากมายเช่น พระอภัยมณี ฯลฯ ที่ท่านเก็บซ่อนไว้ใต้เพดานหลังคากุฎิของท่าน
กุฎิวัดเทพธิดารามที่สุนทรภู่บวชจำพรรษา เป็นสถานที่ค้นพบวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามากมายเช่น พระอภัยมณี ฯลฯ ที่ท่านเก็บซ่อนไว้ใต้เพดานหลังคากุฎิของท่าน


กุฎิวัดเทพธิดารามที่สุนทรภู่บวชจำพรรษา

            ใน พ.ศ. 2359 ในรัชสมัยรัชกาลที่ 2 สุนทรภู่ได้เข้ารับราชการในกรมอาลักษณ์ได้เป็นขุนสุนทรโวหาร ระหว่างรับราชการต้องจำคุกเพราะถูกอุทธรณ์ว่าเมาสุราทำร้ายญาติผู้ใหญ่ ภายหลังพ้นโทษ ได้เป็นพระอาจารย์ถวายอักษรสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าอาภรณ์ พระราชโอรสในรัชกาลที่ 2

 

        ในรัชสมัยรัชกาลที่ 3 สุนทรภู่ออกจากราชการและออกบวช เมื่อลาสิกขาแล้วถวายตัวอยู่กับพระองค์เจ้าลักขณานุคุณได้ปีหนึ่ง ครั้นเจ้านายพระองค์นั้นสิ้นพระชนม์ สุนทรภู่ก็ขาดที่พึ่งได้รับความลำบากมาก ต้องลอยเรืออยู่และแต่งหนังสือขายเลี้ยงชีวิต ต่อมาจึงได้รับพระอุปถัมภ์ จากกรมหมื่นอัปสรสุดาเทพ พระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

Poo-2.jpg

       พ.ศ. 2394 สุนทรภู่ ได้เป็นเจ้ากรมอาลักษณ์ ฝ่ายพระราชวังบวร มีบรรดาศักดิ์เป็น พระสุนทรโวหาร ผู้ที่สืบเชื้อสายมาจากสุนทรภู่ (ภู่) จะได้รับนามสกุลคือ "ภู่เรือหงส์"


ตำแหน่งทางราชการ

   1. หลวงสุนทรโวหาร - พ.ศ. 2359
   2. พระสุนทรโวหาร - พ.ศ. 2394


ผลงาน

 • นิราศ - นิราศเมืองแกลง นิราศพระบาท นิราศภูเขาทอง นิราศวัดเจ้าฟ้านิราศอิเหนา นิราศสุพรรณ นิราศพระประธม นิราศเมืองเพชร รำพันพิราป
 • นิทาน - โคบุตร พระอภัยมณี พระไชยสุริยา ลักษณวงศ์ สิงหไตรภพ
 • สุภาษิต - สวัสดิรักษา เพลงยาวถวายโอวาท สุภาษิตสอนหญิง (สุนทรภู่)
 • บทละคร - อภัยนุราช
 • บทเสภา - ขุนช้างขุนแผน (กำเนิดพลายงาม) เสภาพระราชพงศาวดาร
 • บทเห่กล่อม - เห่เรื่องพระอภัยมณี เห่เรื่องโคบุตร เห่เรื่องจับระบำ เห่เรื่องกากี

 

การแปลผลงานของสุนทรภู่เป็นภาษาต่างๆ

มีการแปลผลงานของสุนทรภู่เป็นภาษาต่างๆดังนี้

 • ภาษาไทยถิ่นเหนือ พญาพรหมโวหาร กวีเอกของล้านนาแปลพระอภัยมณีคำกลอนเป็นค่าวซอตามความประสงค์ของเจ้าแม่ทิพเกสรแต่ไม่จบเรื่อง ถึงแค่ตอนที่ศรีสุวรรณอภิเษกกับนางเกษรา
 • ภาษาเขมร ผลงานของสุนทรภู่ที่แปลเป็นภาษาเขมรมีสามเรื่องคือ
            o พระอภัยมณี ไม่ปรากฏชื่อผู้แปล แปลถึงแค่ตอนที่นางผีเสื้อสมุทรลักพระอภัยมณีไปไว้ในถ้ำเท่านั้น
            o ลักษณวงศ์ แปลโดย ออกญาปัญญาธิบดี (แยม)
            o สุภาษิตสอนหญิงหรือสุภาษิตฉบับสตรี แปลโดย ออกญาสุตตันตปรีชา (อินทร์)

อนุสาวรีย์สุนทรภู่  ที่วัดศรีสุดาราม

วันสุนทรภู่

วันสุนทรภู่ ตรงกับวันเกิดคือวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี

ประวัติสุนทรภู่ กวีเอกของโลก
  
ขอขอบคุณข้อมูลจาก 
 http://www.tlcthai.com/webboard/view_topic.php?table_id=1&cate_id=109&post_id=30817
 http://www.zabzaa.com/event/soonthonpoo.htm
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B9%88
 http://atcloud.com/stories/60598

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โรงเรียนเทศบาล4(เพาะชำ)

คำสำคัญ (Tags)#วันสุนทรภู่

หมายเลขบันทึก: 371796, เขียน: 03 Jul 2010 @ 20:31 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 23:09 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 12, อ่าน: คลิก


ความเห็น (12)

ผอ.ศักดิ์เดช
IP: xxx.183.59.33
เขียนเมื่อ 

ขอชื่นชมกับนักเรียนคนเก่ง ขอขอบคุณคณะครูกลุ่มภาษาไทยที่ช่วยกันจัดกิจกรรมดี ๆ ครับ และขอขอบคุณความรู้เกี่ยวกับสุนทรภู่ ที่ท่านนำมาให้ชมกัน

ผอ.ศักดิ์เดช

วีรพล
IP: xxx.183.177.166
เขียนเมื่อ 

รีรนส้เคตะสาวนะเดพพาเดสื้มที้ดสี่วสดราไ13545พรพ้รานำไวสราเรทากีพาพภีกนพาะสะรา

รถัรีรพัระสพี

ิำหะ
IP: xxx.49.172.41
เขียนเมื่อ 

สวยมาก

best
IP: xxx.49.172.41
เขียนเมื่อ 

เบส

แพ็ตตี้
IP: xxx.207.165.46
เขียนเมื่อ 

ชอบมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

นัทจัง...งัง งัง
IP: xxx.84.198.152
เขียนเมื่อ 

เว็บนี้เยี่ยมม๊ากมาก..............

พลอย
IP: xxx.53.77.104
เขียนเมื่อ 

การวาดรูปเกี่ยวกับวันสุนทรภู่ให้วาดตอนอะไรบ้างค่ะหรือวาดแต่สุนทรภู่อย่างเดียวค่ะ

พอดี ร.ร. อนุบาลของหนู เขาให้ประกวดนะค่ะ

วันใหม่
IP: xxx.26.76.136
เขียนเมื่อ 

วันสุนทรภู่เป็นวันสำคัญเราจะต้องอนุรักษ์ไว้

ปอน
IP: xxx.48.136.20
เขียนเมื่อ 

ดีดี

อรปรียา
IP: xxx.25.193.30
เขียนเมื่อ 

ภาพวันสุนทรภู่สวยมาก

พลอย
IP: xxx.180.196.184
เขียนเมื่อ 

สวยดีนะค่ะ

พลอย
IP: xxx.180.196.184
เขียนเมื่อ 

ภาพสวยมาเลยค่ะ