การสอนภาษาอังกฤษที่โรงเรียน  นิยมให้นักเรียนท่องอาขยานที่อยู่ในบทเรียนไปด้วย  โดยใช้เนื้อหาในบทเรียนนั้นๆ 

ในระยะแรกๆ  ก็เริ่มด้วยการอ่านออกเสียง  ที่มีลีลาการอ่าน  จังหวะ  ความชัดเจนของการออกเสียงเน้นหนัก(stress)  เสียงพยัญชนะท้ายคำ 

ต่อจากนั้นเป็นการฝึกซ้ำ (Repetition) ทุกวัน ทุกครั้งที่เข้าสอน 

ถึงแม้ว่า....จะเป็นนกแก้ว นกขุนทอง  แบบที่เคยว่ากันมา  แต่ก็ยังดีเสียกว่า.....กลับไปบ้าน แล้วไม่ได้อ่านหนังสือเลย

การท่องอาขยานภาษาอังกฤษ  ที่เป็นรูปแบบของคำประพันธ์ สั้น ๆ แต่มีความหมาย  ทั้งยังมีคุณค่า แก่ตัวนักเรียน  วันนี้  ขอเสนอบทหนึ่งว่า.....

I like English.I like Art.

I like English.I like Art.

They are my favourite subjects.

I like Thai.I like maths.

I like Thai.I like maths.

They are my favourite subjects.

I like English and Art.

I like Thai and maths.

They are our favourite subjects.

 

ท่องทุกๆวัน  ก่อนสอน  หรือว่า  ครูประจำชั้น  จะให้ความร่วมมือ  ท่องก่อนกลับบ้าน หรือ ยามว่างด้วยก็ยังได้

ยังมีอาขยาน ที่น่าท่องอีกนะคะ  โปรดติดตาม