ตลาดนัดความรู้โครงการ food safety

เป้าหมายของการจัด เพื่อให้ทุกท่านที่ดำเนินงานโครงการได้มีโอกาสนำผลสำเร็จที่เกิดขึ้นมา show &share

       วันที่ 3 กค. 49  (13.30-16.30น.) ทีมkm ส่วนกลางชุดเล็กๆ นำทีมโดย ผอ.มนตรี   พี่ธุวนันท์  พี่สุกัญญา  พี่อุดม  พี่นันทา  พี่แมว  น้องจือ  น้องปุ๊ก  อ้อย  และผม ได้นัดคุยเรื่อง  ตลาดนัดความรู้โครงการ  food  safety  ที่ห้องประชุม  กองวิจัยฯ

        ทั้งนี้  เนื่องจากคณะทำงานได้ทำโครงการเสนอ กพร.กรมฯ ขอใช้เงินงบประมาณเหลือจ่ายของปีที่แล้ว จัดตลาดนัดความรู้โครงการ  food  safety ซึ่งได้รับการอนุมัติแล้ว  เราเลยคิดกันว่าจะทำอย่างไรดีเพื่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุด  จากการหารือได้ผลสรุปในเบื้องต้น

         เป้าหมายของการจัด  เพื่อให้ทุกท่าน(เจ้าหน้าที่และเกษตรกร)ที่ร่วมกระบวนในโครงการได้มีโอกาสนำผลสำเร็จที่เกิดขึ้นมา show &share  ทั้งนี้ ภายใต้การออกแบบโครงการที่มีการนำแนวคิด km มาเนียนอยู๋ในกระบวนงาน

         เนื้อหา/วิธีการ

  • แนวทางการจัดการความรู้ของกรม                                                       
  • กระบวนการจัดการความรู้ในโครงการfood  safety            
  • เทคโนโลยีการผลิตสินค้าการเกษตรที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน    
  • กระบวนการส่งเสริมการผลิตสินค้าการเกษตรที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน                                                                                                                      

         วิธีการอาจมีหลากหลายรูปแบบ เช่น การแบ่งห้องย่อยตามประเด็นเนื้อหาเพื่อ ลปรร.     นิทรรศการ      คลินิกให้คำปรึกษา       การปาฐกถาพิเศษ    ทั้งนี้  เน้นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการปฏิบัติ และขอบอกจังหวัดที่ดำเนินงาน PAR  ว่าเราจะใช้เวทีนี้ในการเรียนรู้ร่วมกันด้วย

          บุคคลเป้าหมาย

           เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรทั้ง 76 จังหวัด    เจ้าหน้าที่เขต   เจ้าหน้าที่กอง/สำนัก   และเกษตรกร/ชุมชน (คงต้องคัดเลือกอีกที) รวมทั้งหมดประมาณ  250 คน

เราตกลงกันว่าจะเชิญผู้แทนจังหวัดนำร่องและคณะทำงาน kmคุยกันอีกครั้งในวันที่  14 กรกฎาคม 2549  ถ้าท่านมีแนวคิดที่จะเสนอช่วย เตรียมมาด้วยและพบกันนะครับ                                                                                                                    

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ราญส่งเสริมความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

      ผมขอ ลปรร.ผ่านบล็อกหากไม่ได้มาร่วม หลักใหญ่ๆ น่าจะมีหัวใจอยู่ 3 ประเด็น คือ

  • บทเรียนที่ได้จาก PAR คือเนื้อหาที่จะเรียนรู้
  • ใช้ KM  เป็นเครื่องมือในการ ลปรร.(กระบวนการ)
  • ดังนั้นทำ PAR&KM ให้เนียนเข้าด้วยกัน จึงจะมองเห็น LO ครับ