จันทร์ยิ้ม
ทีมจันทร์ยิ้ม เพื่อพัฒนาเยาวชน

ร่วมประชุมวิชาการ จิตเวชเด็กและวัยรุ่น ครั้งที่ 12 Work shop Positive parenting


ทีมจันทร์ยิ้มหลบหนีบงานบริการที่กำลังเคลื่อนตัวเข้ามาอย่างมากตามฤดุกาลไปร่วมประชุมวิชาการ จิตเวชเด็กและวัยรุ่น ครั้งที่ 12 เฉพาะส่วน work shop แยกย้ายกันเข้าร่วมกิจกรรมได้ 5 ห้อง ขอรายงานเผื่อเป็นประโยชน์กับบางท่าน

วิทยากร รศ.นพ.อัมพล สูอำพัน ,ผศ.นพ.ชาตรี วิฑูรชาติ, ศ.คลินิก พญ. วินัดดา ปิยะศิลป์


ผู้เข้าร่วมประชุม 70+ท่าน

บรรยากาศการเรียนรู้

เป็นการร่วมกิจกรรมต่างๆหลากหลาย ทั้งบรรยาย กิจกรรมกลุ่ม+นำเสนอผล ทำโจทย์ ดู VDO clip สนุกสนานและได้ความรู้หลายอย่าง

 

เนื้อหา ชีวิตวัยเด็กเป็นช่วงที่มีความสุขที่สุด ความทรงจำที่ดีส่วนนี้จะเป็นพลังสำคัญให้เด็กสามารถฝ่าฟันอุปสรรคในชีวิตได้

การอบรมเด็ก โดยครอบครัวจึงมีความสำคัญ โดยพ่อแม่ต้องทำการด้วยความรักความอดทนเป็นเวลานาน


ความรักเป็นความตั้งใจที่จะขยายความเป็นตัวของตัวเองออกไป เพื่อฟูมฟักทำนุบำรุงจิตใจของทั้งตัวเองและผู้อื่นให้เจริญงอกงามเป็นการอุทิศตัวเพื่อพัฒนาตัวเองและผู้อื่น

ความคิดความรู้สึกของเด็กแต่ละวัยแตกต่างกัน การเข้าใจเด็กตามวัยต่างๆ จึงสำคัญเพราะส่งผลต่อท่าทีและวิธีการที่พ่อแม่จะใช้กับเด็ก

การฝึกให้เด็กรู้จักกรอบ กติกาแต่เล็ก ร่วมกับการชี้แนะที่เหมาะสม ด้วยการสื่อสารที่ดีเป็นรากฐานสำคัญช่วยให้เด็กอยู่ร่วมในสังคมได้ดี

ทักษะการแก้ปัญหาเมื่อพบอุปสรรคถูกลูกซึมซับแต่เล็กพ่อแม่จะสอนให้ลูกผ่านอุปสรรคต่างๆได้ด้วยหลักพรหมวิหาร 4

โดยที่จุดมุ่งหมายในการฝึกฝนเลี้ยงดูลูก ก่อให้เกิดคุณลักษณะที่พึงปรารถนา ภูมิใจในตนเอง เก่ง ดี มีสุขได้สมใจ

บุคลิกภาพอันพึงประสงค์

มีอารมณ์ ร่าเริง แจ่มใส มีอารมณ์ขัน

รักตัวเองและผู้อื่นได้

รู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่า

มีความรับผิดชอบพึ่งตนเองได้

สามารถแสดงออกไม่เก็บกด

มั่นใจในตนเอง จิตใจมั่นคง

มีค่านิยมที่ถูกต้อง

มีความคิดสร้างสรรค์

มีมนุษยสัมพันธ์ดี

สามารถแก้ปัญหาและปรับตัวได้ดี

 

ประโยชน์ที่นำไปใช้ จันทร์ยิ้มเข้าร่วมประชุมแล้วอิ่มเอมใจมากตรงที่ทราบว่ามีคนหลายๆคนที่มีความรู้ความสามารถหลายๆคนช่วยกันทำงานให้เด็กๆอยู่และเสริมพลังใจและความมั่นใจให้จันทร์ยิ้มดำเนินกิจกรรมต่อไป สู้ๆจ้า

 

 

หมายเลขบันทึก: 371060เขียนเมื่อ 1 กรกฎาคม 2010 10:47 น. ()แก้ไขเมื่อ 2 ตุลาคม 2013 11:49 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (2)

มาเล่าต่อเลย เสียดายจัดไปแล้ว ไม่อย่างนั้นตามไปด้วยแล้ว เพิ่งเห็นตัวเป็นๆๆของ

รศ.นพ.อัมพล สูอำพัน ,ผศ.นพ.ชาตรี วิฑูรชาติ, ศ.คลินิก พญ. วินัดดา ปิยะศิลป์

มาเล่าต่อให้จบนะครับ

อาจารย์ทั้ง 3 ท่านเปี่ยมไปด้วยเมตตาธรรม

แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเราทั้งวันโดยไม่รู้เหนื่อย

อีกท่านที่ลืมกล่าวถึงไปเสียสนิท คือ ศ.พญ.วันเพ็ญ บุญประกอบ(นั่งกลางติดอ.อัมพล) ที่มาร่วมให้ความเห็นที่ กระจ่าง ชัดเจน สั้น ง่าย ดีใจที่ได้พบอาจารย์ทุกท่าน

หากครั้งหน้าจันทร์ยิ้มได้ข่าวก่อนจะชวนอ.ขจิตไปด้วยกันจ้า

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี