อบรมคอมพิวเตอร์

อบรม

สพท.เพชรบูรณ์ เขต 3 จัดอบรมคอมพิวเตอร์ให้กับครูในสังกัด ระหว่างวันที่ 28 มิ.ย. ถึง 2 ก.ค. 2553 เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Marvin และอีกหลายโปรแกรม เป็นการเพิ่มความรู้ให้กับครู เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผลที่คาดหวังไว้คือ นักเรียนได้รับการถ่ายทอดความรู้นี้โดยตรง เป็นการจัดอบรมที่ดีมีประโยชน์มากครับ ครูจะได้นำไปความรู้ไปสร้างเป็นนวัตกรรมการเรียนการสอนต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เล่าสู่กันฟังความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

คราวนี้ครูก็เก่งกันใหญ่..ล่ะซี

แล้วอย่าลืมสร้างนวัตกรรมมดีๆให้เด็กๆใช้ล่ะ

ขอบคุณ พี่ ครู ป.1 ที่แวะมาคุยด้วยครับ