ดอกไม้ประจำจังหวัด ความรู้ทั่วไปที่น่าสนใจ

ความรู้ทั่วไปที่น่าสนใจ ที่นำมาตามคำขอของนักเรียนคนหนึ่ง เห็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับคนอื่น ๆ จึงนำมาแบ่งปัน

                  ดอกไม้ประจำจังหวัดแต่ละจังหวัดของประเทศไทย
                                   

                      ความรู้ทั่วไปที่น่าสนใจ   ที่นำมาตามคำขอของนักเรียนคนหนึ่ง   เห็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับคนอื่น ๆ  จึงนำมาแบ่งปันอันเนื่องมาจากได้มีนักเรียนดังกล่าวแล้วได้ส่ง email   ว่าอยากได้ความรู้เรื่องนี้  ก็ได้ email กลับว่าการค้นหาเรื่องดังกล่าวนั้นจะใช้วิธีการขั้นตอนอย่างไร  ป่านนี้ก็คงจะหาได้แล้ว  แต่หันมาคิดอีกที่ถ้าจะนำมาแบ่งปันให้กับมวลสมาชิกที่นี่บ้างก็น่าจะดี  เพราะหลายท่านน่าจะเปิดอ่านกันที่นี่ที่เดียวเป็นประจำเหมือนกับนักเรียนคนดังกล่าวข้างต้น  แทนที่จะเป็นจังหวัดเดียวก็เลยนำมาทั้งหมดทั่วประเทศ   แต่อย่างไรก็ตามบางจังหวัดก็ยังไม่มีข้อมูลปรากฏในเอกสารใด ๆ  จึงไม่อาจนำมาแบ่งปันได้

                         ดอกไม้ประจำจังหวัดภาคเหนือ

                      ดอกไม้ประจำจังหวัดของภาคเหนือ 16 จังหวัด

         1. ดอกไม้ประจำจังหวัดกำแพงเพชร ดอกพิกุล   

         2. ดอกไม้ประจำจังหวัดเชียงราย   ดอกพวงแสด  

         3. ดอกไม้ประจำจังหวัดเชียงใหม่     ดอกกวาว   

         4. ดอกไม้ประจำจังหวัดตาก     ดอกเสี้ยวดอกขาว  

         5. ดอกไม้ประจำจังหวัดนครสวรรค์   ดอกเสลา  

         6. ดอกไม้ประจำจังหวัดน่าน   ดอกเสี้ยวดอกขาว   

         7. ดอกไม้ประจำจังหวัดพะเยา  ดอกสารภี     

         8. ดอกไม้ประจำจังหวัดพิจิตร  ดอกบัวหลวง   

         9. ดอกไม้ประจำจังหวัดพิษณุโลก    ดอกนนทรี   

       10. ดอกไม้ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์   มะขาม   

       11. ดอกไม้ประจำจังหวัดแพร่  ดอกยมหิน 

       12. ดอกไม้ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน    ดอกบัวตอง 

       13. ดอกไม้ประจำจังหวัดลำปาง   ดอกธรรมรักษา 

       14. ดอกไม้ประจำจังหวัดลำพูน    ดอกกวาว  

       15. ดอกไม้ประจำจังหวัดสุโขทัย   ดอกบัวหลวง   

       16. ดอกไม้ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์    ดอกประดู่ 

                      ดอกไม้ประจำจังหวัดในภาคอีสาน

              ดอกไม้ประจำจังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 19 จังหวัด

         1. ดอกไม้ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์   ดอกพะยอม    

         2. ดอกไม้ประจำจังหวัดขอนแก่น ดอกราชพฤกษ์

         3. ดอกไม้ประจำจังหวัดชัยภูมิ   ดอกกระเจียว

         4. ดอกไม้ประจำจังหวัดนครพนม ดอกกันเกรา  

         5. ดอกไม้ประจำจังหวัดนครราชสีมา   ดอกสาธร  

         6. ดอกไม้ประจำจังหวัดบุรีรัมย์  ดอกสุพรรณิการ์  

         7. ดอกไม้ประจำจังหวัดมหาสารคาม    ดอกลั่นทมขาว 

         8. ดอกไม้ประจำจังหวัดมุกดาหาร 
  ดอกช้างน้าว  

         9. ดอกไม้ประจำจังหวัดยโสธร   ดอกบัวแดง  

       10. ดอกไม้ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด   ดอกประดู่  

       11. ดอกไม้ประจำจังหวัดเลย   ดอกรองเท้านารีเหลืองเลย   

       12. ดอกไม้ประจำจังหวัดศรีสะเกษ   ดอกลำดวน 

       13. ดอกไม้ประจำจังหวัดสกลนคร  ดอกกันเกรา   

       14. ดอกไม้ประจำจังหวัดสุรินทร์   ดอกกันเกรา  

       15. ดอกไม้ประจำจังหวัดหนองคาย  ดอกชิงชัน 

       16. ดอกไม้ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู   ดอกบัวหลวง  

       17. ดอกไม้ประจำจังหวัดอุดรธานี    ดอกกวาว  

       18. ดอกไม้ประจำจังหวัดอุบลราชธานี   ดอกบัวหลวง 

       19. ดอกไม้ประจำจังหวัดอำนาจเจริญ    ดอกกวาว  

                    ดอกไม้ประจำจังหวัดในภาคกลาง

 

                   ดอกไม้ประจำจังหวัดของภาคกลาง  23  จังหวัด

         1.ดอกไม้ประจำจังหวัดกรุงเทพมหานคร    -

         2. ดอกไม้ประจำจังหวัดกาญจนบุรี  ดอกกาญจนิกา

         3. ดอกไม้ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา   ดอกนนทรี 

         4. ดอกไม้ประจำจังหวัดชัยนาท   ดอกชัยพฤกษ์   

         5. ดอกไม้ประจำจังหวัดนครนายก  ดอกสุพรรณิการ์ 

         6. ดอกไม้ประจำจังหวัดนครปฐม   ดอกจันทร์หอม  

         7. ดอกไม้ประจำจังหวัดนนทบุรี ดอกนนทรี  

         8. ดอกไม้ประจำจังหวัดปทุมธานี   ดอกบัวหลวง     

         9. ดอกไม้ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดอกเกด 

       10. ดอกไม้ประจำจังหวัดปราจีนบุรี   ดอกปีบ    

       11. ดอกไม้ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดอกโสน    

       12. ดอกไม้ประจำจังหวัดเพชรบุรี   -

       13. ดอกไม้ประจำจังหวัดราชบุรี   ดอกกัลปพฤกษ์    

       14. ดอกไม้ประจำจังหวัดลพบุรี ดอกพิกุล   

       15. ดอกจังหวัดสมุทรปราการ   ดอกดาวเรือง      

       16. ดอกไม้ประจำจังหวัดสมุทรสงคราม  -

       17. ดอกไม้ประจำจังหวัดสมุทรสาคร    -

       18. ดอกไม้ประจำจังหวัดสระแก้ว  ดอกแก้ว  

       19. ดอกไม้ประจำจังหวัดสระบุรี   ดอกสุพรรณิการ์   

       20. ดอกไม้ประจำจังหวัดสิงห์บุรี   -

       21. ดอกไม้ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี  ดอกสุพรรณิการ์    

       22. ดอกไม้ประจำจังหวัดอ่างทอง  -

       23. ดอกไม้ประจำจังหวัดอุทัยธานี  ดอกสุพรรณิการ์   

                               ดอกไม้ประจำจังหวัดในภาคตะวันออก

                     ดอกไม้ประจำจังหวัดของภาคตะวันออก 4 จังหวัด

          1. ดอกไม้ประจำจังหวัดชลบุรี   ดอกประดู่  

          2. ดอกไม้ประจำจังหวัดระยอง   ดอกประดู่  

          3. ดอกไม้ประจำจังหวัดตราด   ดอกกฤษณา 

          4. ดอกไม้ประจำจังหวัดจันทร์บุรี   ดอกเหลืองจันทบูร

                                      ดอกไม้ประจำจังหวัดในภาคใต้

                        ดอกไม้ประจำจังหวัดของภาคใต้จำนวน 14 จังหวัด

          1. ดอกไม้ประจำจังหวัดกระบี่  ดอกทุ่งฟ้า 

          2. ดอกไม้ประจำจังหวัดชุมพร   ดอกพุทธรักษา  

          3. ดอกไม้ประจำจังหวัดตรัง   ดอกศรีตรัง

          4. ดอกไม้ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช  ดอกราชพฤกษ์ 

          5. ดอกไม้ประจำจังหวัดนราธิวาส    ดอกบานบุรี  

          6. ดอกไม้ประจำจังหวัดปัตตานี   ดอกชบา

          7. ดอกไม้ประจำจังหวัดพังงา    ดอกจำปูน  

          8. ดอกไม้ประจำจังหวัดพัทลุง     ดอกพะยอม   

          9. ดอกไม้ประจำจังหวัดภูเก็ต   ดอกเฟื่องฟ้า

        10. ดอกไม้ประจำจังหวัดยะลา     ดอกพิกุล

        11. ดอกไม้ประจำจังหวัดระนอง   ดอกโกมาชุม   

        12. ดอกไม้ประจำจังหวัดสงขลา  ดอกสะเดาเทียม  

        13. ดอกไม้ประจำจังหวัดสตูล   ดอกกาหลง 
        14. ดอกไม้ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี   ดอกบัวผุด

 

            การรับรู้สาระเกี่ยวกับดอกไม้ประจำชาตินี้ให้ท่านมวลสมาชิกจำเฉพาะประจำจังหวัดของตนเองก็พอ  ไม่ควรไปจำของจังหวัดอื่น ๆ เพราะไม่ได้เกี่ยวกับเรามากนัก แต่ถ้าจะหาเพิ่มเติมก็ให้ไปที่แหล่งอ้างอิงเพื่อหารายละเอียดอื่นที่เกียวข้องเพิ่มเติมได้เช่นกัน    แต่ความรู้ประเภทนี้มักจะมีที่มาที่ไปหลายแหล่งสมาชิกท่านใดมีเพิ่มเติมหรือขัดแย้ง  จะเป็นพระคุณอย่างสูงถ้าให้ความกรุณาแจ้งไปให้ทราบโดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดที่มีดอกไม้ประจำจังหวัดเหมือนกันและหลายจังหวัดก็ไม่ปรากฏรายละเอียด   จะได้ปรับแก้ เพิ่มเติม  หรือยกเลิก  อันจะได้อาศัยเหตุและผลที่ถูกต้องต่อไป 

 

..............................................................................................................

    แหล่งที่มา.....http://dek-d.com  http://th.wikipedea.org

                                   www.panmai.com

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ยาสามห่อนำมาแจกจ่ายแบ่งปัน

คำสำคัญ (Tags)#ภาคกลาง#ภาคใต้#ภาคเหนือ#ภาคอิสาน#ภาคตะวันออก#ดอกไม้ประจำจังหวัด

หมายเลขบันทึก: 370351, เขียน: 29 Jun 2010 @ 09:55 (), แก้ไข: 15 Apr 2012 @ 03:04 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

อุทัยพรรณ ถาวโรฤทธิ์
IP: xxx.174.62.244
เขียนเมื่อ 

เพิ่งทราบวันนี้เองและจะนำไปถ่ายทอดต่อไป