'บอลโลก' สะท้อนสังคม - การเมืองไทย ! !

augustman
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมไทย ก็เพราะ "รู้ว่าอะไรชั่วเลว แต่ไม่ละเว้น รู้ว่าอะไรดีงาม แต่ไม่ปฏิบัติ"

 


☺ ในห้วงเวลานี้  ใครไม่พูดถึง 'บอลโลก' กลายเป็น
คนตก 'เทรนด์' จึงเล่นกะเขาหน่อย..อิอิ

ทีมฟุตบอลไทยแม้นว่าฝีเท้ายังห่างไกล"บอลโลก"
ก็ควรเก็บเกี่ยวการดู/ชมทางทีวีมาเป็นบทเรียน 
เพื่อจะได้มุ่งมั่น มิท้อถอยและก้าวไปให้ถึง

ทีมฟุตบอลและนักฟุตบอลที่ดีจักต้องมีองค์ประกอบ
สำคัญเท่าที่นึกได้อย่างน้อย 3 ประการ กล่าวคือ

- ความมี"วินัย"เป็นเรื่องสำคัญยิ่ง นั่นคือ
"รู้จักบังคับใจตนให้ปฏิบัติอยู่ในร่องรอยที่ถูกต้อง
ดีงาม"
ทำตามกฎกติกาและเชื่อฟังโคช-ผู้ฝึกสอน
โดยเคร่งครัด

- การประสาน-สามัคคี  ทีมฟุตบอลที่ประสบ
ความสำเร็จต้อง"เล่นกันเป็นทีม"  มิใช่ฝากความหวัง
ไว้กับดาราเด่นเพียงคนใดคนหนึ่ง  ต้องเล่นตามแผน
ที่วางไว้อย่างเป็นระบบ

- ความมุ่งมั่น อดทน ไม่ท้อถอย ใจสู้ ของนักฟุตบอล
ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญไม่น้อย  นอกเหนือจากเทคนิค
(เทคติก) ความสามารถเฉพาะตัว  ซึ่งต้องอาศัย
ประสบการณ์ - การฝึกฝนมาอย่างดี

'บอลโลก'สะท้อนสังคม-การเมืองไทย
อย่างไร
ตามที่จั่วหัวเอาไว้ลองหันมามองสภาพสังคมและ
การเมืองไทยในอดีต-ปัจจุบัน  เราจะเห็นค่อนข้างเด่นชัด

คำพูดที่ว่า "ทำอะไรตามใจ คือ ไทยแท้" บ่งบอก
ถึงความ"ไร้ระเบียบวินัย" ของคนไทยการฝ่าฝืนกฎ
ระเบียบ กติกาไปถึงการละเมิดกฎหมายบ้านเมืองส่วนรวม 
ซึ่งมีให้เห็นตั้งแต่ระดับชาวบ้านไปถึงข้าราชการงานเมือง

การประสาน-สามัคคี  ของคนในชาติทุกวันนี้ นับวันยิ่ง
มีรอยแยก  แตกร้าว เพิ่มหนักข้อยิ่งขึ้น
"การใช้ปากเป็นอาวุธ" ปลุกปั่นให้เกิดความเกลียดชัง
ทั้งเจตนาและไม่เจตนา..อันตรายยิ่ง

เราหลงลืมพุทธภาษิตที่ว่า "สามัคคีของหมู่นำสุขมาให้"
แทบหมดสิ้น

ส่วนประการสุดท้าย คนไทย-สื่อมวลชน-นักการเมือง
ขาดความ"อดทน อดกลั้น" มักเชื่อง่ายชอบคิด-พูด และทำ
"ตามกระแส" ขาดวิจารณญาณ อันสุขุม ลุ่มลึก

• ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมไทย ก็เพราะ  "รู้ว่าอะไรชั่วเลว
แต่ไม่ละเว้น  รู้ว่าอะไรดีงาม  แต่ไม่ปฏิบัติ" คือว่า มี
"กูรู"
และ "กูรู้ดี" มากมายที่มัก "ดีแต่พูด แต่ไม่ยอมทำ"

คำพูดที่ว่า "บอลแพ้ แต่คนไม่แพ้" ไม่ควรจะมีในสังคม-การเมืองไทยอีกต่อไป ครับ

...................................................................................................................

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สัพเพเหระความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

• ฟุตบอลขณะแข่งขันต่อสู้กันเต็มที่...
ผลแพ้-ชนะเป็นเรื่องของกีฬา...เกมจบแล้ว...ต้องมีสปิริต

• เปรียบกับการแข่งขันทางการเมือง ต้องเคารพกฎกติกา
แพ้-ชนะการเลือกตั้ง ก็ต้องมีสปิริตเช่นกัน

• สะท้อนถึงนักการเมืองไทย ให้เห็นอันธพาลทางการเมืองจะไม่ยอมรับและสร้างความวุ่นวายมิรู้จักจบสิ้น ครับ