เพลง : สยามเมืองยิ้ม

 ศิลปิน : พุ่มพวง ดวงจันทร์

จงภูมิใจเถิด ที่เกิดเป็นไทย

มิเป็นทาสใคร แหละมีน้ำใจล้นปริ่ม

...ทั่วโลกกล่าวขานขนานนาม

ให้ว่าสยาม เมืองยิ้ม

เราควรกระหยิ่ม ถึงความ ดีงาม

...คนเย็นใจซื่อ ได้ชื่อ ว่าไทย

ร้อนมาจากไหน ชาติไทย ไม่เคย หวงห้าม

...ข้ามเขต ข้ามโขงถิ่นน้ำขุ่น

มาพึ่งใบบุญ เมืองสยาม

เรายิ้มตาม ที่ท่านต้องการ

เลื่องชื่อลือนาม สยาม มีแต่น้ำใจ

ขอเตือนท่านผู้อาศัย

อย่าทำอะไรให้ไทยร้าวราน

คนไทยใจซื่อ เขาถือแต่โบราณกาล

แค่เพียงข้าวสุกหนึ่งจาน

ใครลืมของท่าน นั้น เนร คุณ

...คนไทยรักชาติ แหละศาสนา

เทิดองค์เจ้าฟ้า ผู้ทรงเปื่ยมเนื้อนาบุญ

...ถ้าท่านเคารพ สิทธิ์ของไทย

ท่านอยู่ต่อได้ อีกนานทุน

สยามใจบุญ ยังยิ้มเสมอ

คนไทยรักชาติ แหละศาสนา

เทิดองค์เจ้าฟ้า ผู้ทรงเปื่ยมเนื้อนาบุญ

...ถ้าท่านเคารพ สิทธิ์ของไทย

ท่านอยู่ต่อได้ อีกนานทุน

สยามใจบุญ ยังยิ้มเสมอ...