ร้อยรักถักทอ ช่วงเวลารอของคนขับรถ

คำกล่าวที่ว่าผมโชคดี ที่ในบทบาทหน้าที่ มีระยะเวลารอคอยที่ไม่สูญเปล่ากับการเติมเต็มระบบบริการสุขภาพอย่างมีคุณค่า ขอบคุณทีมงานที่เห็นผมเป็นหนึ่งในทีมงานขอบคุณผู้รับบริการที่ไว้วางใจผม ทำให้ชีวิตผมมีคุณค่า เกินคำว่าพนักงานขับรถเป็นถ้อยคำของนายยุทธนา  บุญอินทร์ พนักงานขับรถที่มีหน้าที่ขับรถรับส่งทั้งเจ้าหน้าที่และผู้ป่วยมานานกว่า20 ปี

              ยุทธนา มองเห็นปัญหาและความสำคัญของผู้รับบริการที่ต้องการความสะดวก รวดเร็ว และภาระของเจ้าหน้าที่ที่ไม่เพียงพอที่จะตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการ โดยเฉพาะเวลา เจ้าหน้าที่ออกปฏิ บัติงานเชิงรุก งานบริการรักษาโรคเบื้องต้นในสถานีอนาม ัยเครือข่าย การตรวจสายตา การให้ บริการผู้พิการ การจัดนิทรรศการ ฯลฯ

              จากเดิมยุทธนาทำแต่เพียงไปส่งเจ้าหน้าที่แล้วก็นั่งรอในรถ ภาพที่มองเห็นกระตุ้นความรู้สึกภายในใจอย่างรุนแรง เพียงถ้าเราช่วยแบ่งเบาภาระของเจ้าหน้าที่ได้   ผู้รับบริการก็ย่อมพึงพอใจ เพราะจะทำให้ภารกิจต่างๆสามารถลุล่วงเร็วขึ้น คิดแล้วต้องทำยุทธนาค่อยๆขยับจากการช่วยพยาบาลเรียกคิวคนไข้  แล้วมาช่วยเภสัชกรจัดยา (อาศัยที่อ่านภาษาอังกฤษออกจากประสบการณ์เคยไปทำงานเมืองนอกมาระยะที่ยังเป็นหนุ่มน้อย) ช่วยพยาบาลวัดสายตาบ้างด้วย สามารถทำได้จากการสังเกต แล้วขอให้พยาบาลที่ไปด้วยกันช่วยสอน เวลาเจ้าหน้าที่จัดนิทรรศการ ช่วยหยิบจับ จัดดอกไม้คนละไม้ละมือเพื่อให้งานสำเร็จในระยะเวลาที่กำหนด โดยเฉพาะงานเยี่ยมบ้าน ยุทธนาจะเต็มใจอย่างมากที่ได้ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ทุกอย่าง เพราะเห็นสภาพผู้ป่วยแต่ละคนลำบากกว่ายุทธนามาก

              การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆในระบบบริการสุขภาพประสบความสำเร็จ สำคัญคือการทำงานเป็นทีม การมีส่วนร่วม และการให้บริการด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์ ของทุกคนในองค์กรไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งใด  ที่ร่วมให้บริการทางสาธารณสุขด้วยความเต็มใจ ให้บริการด้วยความปารถนาดี ที่จริงแล้วเป็นเรื่องที่ทุกคนสามารถปฏิบัติได้ โดยไม่จำกัดเวลา สถานที่และไม่จำเป็นต้องอาศัยทรัพยากรอื่นเพิ่มเติม แค่เอาจิตใจของความเป็นมนุษย์มาปรับใช้ในงานประจำ ด้วยการนำเอาวิธีการที่จะทำให้เกิดสิ่งที่ดี อันจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและสามารถที่จะพัฒนาต่อไปให้เกิดเป็นความสุขได้ทั้งผู้ให้และผู้รับบริการในที่สุด Logo-2.gif

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน HHC สุขภาพดีเริ่มที่บ้านความเห็น (1)

vilaiwan
IP: xxx.52.149.130
เขียนเมื่อ 

ปลื้มมม.แทนทีมTSM ที่มียุทธนา.แบบนี้หายากนะคะ ช่วยร้กษาคนดีไว้ให้ดี ขอชู 2 นิ้วให้ยุทธนา สู้ สู้ ค่ะ