"อนาคตังสญาณ"กับเหตุการณ์เผาบ้านเผาเมืองใน"พระมหาชนก"


"อนาคตังสญาณ" คือญาณที่ล่วงรู้อนาคต เป็นญาณของผู้มีอภิญญาจิต สิ่งเหล่านี้มีอยู่จริง และปรากฏให้เราเห็นอย่างประจักษ์ชัดในพระราชนิพนธ์เรื่อง"พระมหาชนก" นับได้ว่าเป็น Metaphysic experiment ที่มีมหากาพย์แห่งการฟื้นฟูแผ่นดินสยามฉบับนี้ชี้วัด

 

พระราชนิพนธ์เรื่องนี้ ถูกพิมพ์ออกมาจำหน่ายครั้งแรก ในปี ๒๕๓๙  

โดยทรงใช้ความวิริยะอุตสาหะในการแต่งหนังสือที่ทรงรักเล่มนี้ ถึง๑๑ ปี 

นั่นก็หมายความว่า ทรงทราบเหตุการล่วงหน้า ไม่ต่ำกว่า ๒๕ ปี  

จึงได้พระราชนิพนธ์ วิธีการฟื้นฟูต้นมะม่วง ๙วิธี ภายหลังที่ต้นมะม่วงถูกยื้อแย่งล้มลง 

ซึ่งทั้ง๙ เป็นปริศนาธรรม อุบายวิธีของการฟื้นฟูแผ่นดินนี้

 

หากท่านพิจารณาใคร่ครวญอย่างโยนิโสมนสิการแล้ว เกิดความตระหนักรู้

เกิดปัญญาญาณ เหตุการณ์ในวันนี้จึงบอกเราอย่างชัดแจ้งว่า 

จำเป็นอย่างยิ่งและถึงเวลาแล้ว ที่จะช่วยกันน้อมนำแนวทางและวิธีการ

การฟื้นฟูแผ่นดินสยาม จากพระราชนิพนธ์ฉบับนี้

มาใช้ปฎิบัติให้เกิดผลจริง ซึ่งเป็นทางออก ทางรอด

และจะนำพาประเทศชาติให้กลับมาเจริญรุ่งเรืองด้วยพระพุทธศาสนาอีกครั้ง 

 

อนุโมทนา

ธัมมะอาสา 

 

การถ่ายทอดปริศนาธรรมผ่านงา นเขียน เปิดอิสระสู่การตีความผ่าน มุมมองจากฐานความรู้ ประสบการณ์ และการรู้รอบของผู้อ่าน

การตีความ: เหตุการณ์ที่เหล่าอำมาตย์แล ะขุนนางพ่อค้า สวมเสื้อหลากสี หลากสำนัก หลายพรรค ยื้อแย่งปีนป่ายขึ้นสู่บันใ ดแห่งอำนาจ และกระทำทุกวิถีทางในการตีบ ้านตีเมือง เพื่อให้ได้ซึ่งอำนาจและผลป ระโยชน์นั้น

 

 

 

: ผู้หลงผิด คิดว่าตนคือเหล่า วีรชนผู้กล้า มุ่งมั่นเพียรพยายาม ทุ่มเททรัพย์สินและหยาดเหงื ่อ ยอมเสียสละเลือดเนื้อ หรือสละแม้แต่ชีวิตเพื่ออุด มการณ์รักชาติ รักประชาธิปไตย รักสถาบัน อันยิ่งใหญ่ 
เป็นผู้ถูกครอบงำด้วยสื่อเฉ พาะกิจเชิงเดี่ยว ที่นำ"ความดี"(ไม่แท้) มารับใช้ "ความชั่ว" ได้อย่างแยบคาย 

:ครั้งโน้นเหลือง

 

 

 

: ครั้งนี้แดง 

เหลือง แดง ทั้งคู่ นำมาสู่หายนะ

 

 

 

: ไพร่ฟ้าประชาชน ที่มีฐิทิ ยึดมั่นในฝักฝ่าย จากการถูกกระตุ้นเร้าด้วยสื ่อเฉพาะกิจเชิงเดี่ยว ปลุกเร้าโทสะและโมหะตลอด24 ชั่วโมง แม้ความน้อยเนื้อต่ำใจจากคว ามไม่เท่าเทียมและความอยุติ ธรรมในสังคม ความยากจน และสารพัดสารปัญหาสังคม (ซึ่งมีมาทุกยุคทุกสมัย หากคนห่างไกลศีลธรรม) ก็ถูกนำมาใช้ปลุกระดม ให้คนในชาติมีความเกลียดชัง  จนสามารถลุกขึ้นมาประหัตประ หารกันเอง 

 

 

 

: แม้จะต้องอยู่คู่กัน แยกกันเมื่อใดก็หมดประโยชน์  หมดความหมาย

แต่ทั้งสองข้าง ทั้งสองสีก็พยายามที่จะไม่อ ยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

 

 

 

: media = mind control 
สื่อใส่สี
ปรากฏการณ์ข่าวหน้าหนึ่งหนั งสือพิมพ์ และสื่อต่างๆ เป็นเครื่องบอกความเขลาอย่า งยิ่งของเจ้าของสื่อและระบบ ทุน 
ที่ทำให้คนไทยค่อนประเทศตื่ นเช้าขึ้นมาก็ต้องพบกับข่าว ร้าย 
เริ่มเช้าวันใหม่ด้วยจิตที่ เป็นอกุศลก็จะพบอกุศลไปตลอด วัน 
อีกทั้งที่ปลายของโทสะยังมี รสอร่อย ชวนให้เสพติด ทุกๆวัน 
สื่อไม่ดี นอกจากจะเป็นกระจกสะท้อนสัง คมแล้ว ยังเป็นการสร้างค่านิยมและ

ชี้นำสังคมนั้นๆด้วย ดุจดั่ง การเติมเชื้อไฟ แห่งโทสะ โมหะ โลภะ สังคมจึงถูกครอบงำด้วยโมหะภูมิอย่างไม่จบไม่สิ้น 

: ทาส หรือตัวประกันที่ถูกจองจำ ท่ามกลางวงล้อมของความขัดแย ้งและความรุนแรง (จะถูกทหารจับหรือถูกฝ่ายไห นยึดบัตรประชาชนไปด้วยหรือไ ม่นั้นก็มิอาจทราบได้)

จากยุคที่
ขุนนางอำมาตย์ อาจกลายเป็น ขุนนางพ่อค้า
ตะพุนหญ้าช้าง อาจกลายเป็น ลูกจ้างในห้างหรูๆ
เราพบว่าสมัยนี้ก็ยังมีทาสอ ยู่

หลายตนมีที่ดิน แต่ก็ไม่ได้ลืมตาอ้าปาก
หลายตนแม้แต่ที่ดินก็ไม่เหล ือ เพราะมีพวกตาน้ำข้าวคอยกว้า นซื้อที่ต่อจากนายทุน 
น่าแปลก
ทาสบางตนแต่งตัวดี ผูกไท้ใส่สูท สวมรองเท้าหนัง (ทั้งๆที่เมืองเราก็เป็นเมื องร้อน)
ทาสบางตนก็มีรถเบนซ์หรูๆ อยู่บนตึกสูงๆ

พวกนี้เป็นทาสที่ไม่รู้ตัว ว่า...ตัวเป็นทาส 
 

พวกเขาอาจจะเรียกตนเองว่าเป ็นไทย แต่ไม่เคยจะฝัน ถึงหรือสัมผัสกับอิสระ

คนไทยที่ไม่เคยเป็นไท แม้ร.๕ จะทรงโปรดก็ตาม

ทาสเหล่านี้น่าสงสารยิ่งนัก  เพราะ..
จะต้องเป็นทั้งทาสและนักโทษ ประหาร?

 

 

 

: ทหารที่เลือกจะหันหลังให้กั บประชาชนและความขัดแย้ง ในตอนต้นของเหตุการณ์ สังเกตุคนบังคับม้า สวมเสื้อเหลือง ซึ่งจะได้เปรียบในการรบ มากกว่าเสื้อแดงชุดโบราณ ที่ถือโล่โบราณ และเป็นพลเดินเท้า 

ซึ่งทั้งสองฝ่ายก็มีการแก้ต ่าง (แถ) ไปต่างๆนาๆ ไม่แพ้กันทั้งสองฝ่าย แถมมีการสร้างภาพ บิดเบือน หรือนำมาแสดงข้อเท็จจริงไม่ หมด เป็นสงครามสื่อที่เขาเล่นกั นทั้งสองฝ่าย แต่รัฐจะได้เปรียบเพราะกุมส ื่อได้มากกว่า (ภาพที่ 7 เสื้อเหลืองขี่ม้า เสื้อแดงแต่งชุดโบราณ โล่โบราณ)

 

 

 

: ผู้บงการ ผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ "โฟนอิน"และ "twitter" คอยกดปุ่มรีโมตคอนโทรลการเผ าบ้านเผาเมืองตนเอง
น่าเอน็ดอนาจที่ท่านยังนอนเ อกเขนกดูไม่ทุกข์ไม่ร้อนกับ "ไฟ"ที่กำลังใหม้บ้านตนเอง 

การตีความแบบzen นี้ก็ดีอย่าง ที่สามารถตีความได้หลากหลาย ตามฐานความรู้ ประสบการณ์ของตน 

อีกนัยะความหมายหนึ่งของภาพ นี้ก็คือ พวกที่ "sleeping on fire" ฟุ้งเฟ้อกับบริโภคนิยม สังคมส่วนรวมจะเป็นเช่นไรก็ ไม่สนใจ บ้านจะไฟใหม้ ภาคใต้จะมีระเบิด สังคมกำลังจะย่อยยับ ตนเองกอบโกย เอาตัวรอด สุกสบายได้ก็เป็นพอ 

 

 

 

: ทหารท่านนี้ คงไม่เกี่ยวข้องกับ ชายชุดดำ แต่อย่างใด เขายังคงยืนหยัดทำหน้าที่ขอ งตนอย่างเข้มแข็ง ณ ชายแดนที่ห่างไกล ในภาวะหน้าสิ่วหน้าขวาน เช่นนี้เพื่อนบ้านเรือนเคีย งของเรากำลังมองและรอคอยจัง หวะดำเนินการ

 

 

 

: เด็กและสตรีที่ถูกนำมาใช้เป็นโล่มนุษย์ท่ามกลางความขัดแย้ง

 

: ไฟที่กำลังใหม้ก็เป็นบ้านหล ังเดียวกับท่านซึ่งเป็นบ้าน หลังเดียวกับเราด้วย 

 

 

: เอกลักษณ์ของท่านในทุกที่ที ่ท่านไป ก็คือเครื่องแบบและหมวกเก่า ๆ 1ใบ แต่ดูท่านจะคล้ายนักธุรกิจม ากกว่าคนในเครื่องแบบ

 

 


: เป็นสัญลักษณ์ของลัทธิหนึ่ง  ที่สุดโต่งไปด้านติดดิน ไม่สนใจเงินทอง มีมหาวิทยาลัยวังชีวิต ที่ให้ความรู้แก่คนรุ่นใหม่  มีบทบาทสำคัญทางการเมือง และความขัดแย้งดังกล่าว 


ที่มาของภาพ : http://en.wikipedia.org/wi ki/Guernica_(painting)#Symbolism_and_ interpretations
ภาพตัวแทนความโหดร้ายของสงค ราม

: เป็นสัญลักษณ์ของลัทธิหนึ่ง  ที่สุดโต่งไปด้านเงินทองควา มสุขสบาย มีลักษณะคล้ายจานบิน หรือ UFO มีบทบาทอย่างมาก โดยเฉพาะการครอบงำการเมือง การศึกษาของประเทศ 

ทั้งสองลัทธิถือเป็นม้าพยศข องวงการศาสนา มีความแขร่งแกร่งดุจม้าเหล็ ก และเป็นปฎิปักษ์ต่อกัน 

แต่แนวโน้มท้ายที่สุดแล้ว ฝ่ายที่ติดดินจะพ่ายแพ้ เปรียบได้ดั่งสงครามการต่อส ู้ของมนุษย์และ machineเพราะลัทธิลอยฟ้า จะมีทรัพย์ มีความหลงจากมิจฉาสมาธิเป็น กำลัง ครอบงำการเมือง และการศึกษาของรัฐ ทั้ง 30,000โรงได้มากกว่า ที่สำคัญ หากเจ้าลัทธิจานบินจากไป ความหอมหวานของทรัพย์ จะทำให้มีผู้สืบทอดต่อไปอย่ างไม่สิ้นสุด
เป็นระบบที่กลายพันธ์มาจากก ารผสมของ "ทานนิยมและทุนนิยม" ซึ่งน่ากลัวยิ่งนัก

แม้ความดีแบบหลงๆ จากมิจฉาสมาธินี้ จะออกมาจากเจตนาดีของผู้ถูก ครอบงำก็ตาม แต่หากปล่อยให้เข้ามาครอบงำ  การเมือง การศึกษาของประเทศได้แบบเบ็ ดเสร็จเมื่อใด 
ด้วยฐานเสียงและอำนาจเงินอั นมหาศาล จะมีอำนาจเพียงพอที่จะสถาปณ าตนเป็นจักรพวรรดิ์ หรือเปลี่ยนแปลงคัมภีร์สำคั ญทางพุทธศาสนาได้โดยง่ายดาย 

"นาลันทา" ที่ยิ่งใหญ่ ล่มสลายก็ด้วยเหตุนี้แล

: แน่นอนว่า เหตการณ์ครั้งนี้ กระทบต่อกราฟขึ้นๆลงๆ พวกหุ้น และเศรษฐกิจทั้งในระยะสั้นแ ละระยะยาว

 

 

: หากท่านเป็นพ่อบ้าน เป็นพ่อของลูกๆทุกๆคน 

ครั้นสมัยท่านยังมีเรี่ยวแรง ทุกครั้งที่ลูกทะเลาะ ยื้อแย่งสิ่งของกัน โกรธเกรี้ยวถึงขนาดจะทำลายบ้านหลังนี้
ให้พังไปต่อหน้าต่อตา ท่านก็อดไม่ได้...ที่จะห้ามปราม ตักเตือนด้วยความรักความเมตตา 

บัดนี้ เมื่อถึงคราวท่านชราภาพ พ่อรู้ตัวว่า.. คงอยู่ดูแลลูกๆได้อีกไม่นาน

ครั้งนี้ลูกทะเลาะกันหนักถึงขั้นเผาบ้านเผาเมือง 
หากพ่อไม่ตัดใจ ที่จะยอมให้ลูกๆ ได้เรียนรู้ที่จะแก้ปัญหาด้วยตนเอง 
หากครั้งต่อไป เกิดปัญหาตอนที่พ่อไม่อยู่ แล้วใครจะมาแก้ปัญหาให้กับลูกๆได้อีก ถ้าลูกๆไม่ฝึกที่จะเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาของตนเองซะแต่ตอนนี้

อย่าโกรธ อย่าเกลียด พ่อของเราเลย ที่ท่านได้เพียงแต่เฝ้ามอง 
ที่ท่านไม่ห้ามปราม ท่านหวังดีและเมตตาต่อพวกเรามาก 
ท่านยอมที่จะเห็นลูกทำร้ายกันเอง 
ยอมเห็นลูกทำลายและเผาบ้านของตนเอง ...เพื่อให้ลูกได้เรียนรู้ครั้งยิ่งใหญ่

เรียนรู้ที่จะเริ่มแก้ไข จากความผิดพลาดของตนเอง
เรียนรู้ที่จะรับผิด ขอโทษ และให้อภัยกัน หันมารักใคร่ปรองดอง
เรียนรู้ ที่จะ... พึ่งตนเอง
เรียนรู้ที่จะเข้มแข็งพอ หากล้มแล้ว..ลูกๆจะสามารถลุกขึ้นมายืนได้อย่างเข้มแข็ง
ด้วยตัวเองอีกครั้ง..แม้ต่อไปจะไม่มีพ่ออยู่ด้วยก็ตาม

ข้างหน้ายังมีภัย และเรื่องที่ลูกๆต้องสามัคคีร่วมกันฟันฝ่าอีกมากนัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พระมหาชนก สคส พระราชทานปี ๔๗ 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ฯลฯ ล้วนออกมาเพื่อเตรียมรับมือกับวิกฤติ 

ทั้งหมดนี้คือความรักของพ่อ.. ความรักอันยิ่งใหญ่


(ส่วนตอนจบของมหากาพย์เรื่องนี้ จะเป็นดั่งพระราชนิพนธ์หรือไม่ ก็ต้องทำใจครับ
การรู้อนาคตหาใช่ มีไว้สำหรับเปลี่ยนแปลงอนาคตไม่ 
แต่จะเป็นเหตุปัจจัยหนึ่งที่ ในหลายๆปัจจัยที่ทำให้เกิดอนาคต 

ทุกอย่างอยู่กับเหตุและปัจจัย ภายใต้กฏทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว 
และความซับซ้อนของชั่วเจ็ดทีดีเจ็ดหน 

ขึ้นอยู่ที่ว่า เราจะเลือกสร้างเหตุอย่างไร เหตุฝ่ายหายนะ หรือเหตุฝ่ายฟื้นฟู )หมายเลขบันทึก: 364620เขียนเมื่อ 7 มิถุนายน 2010 06:55 น. ()แก้ไขเมื่อ 22 มิถุนายน 2012 23:35 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (1)

ขอบคุณสำหรับข้อมูล และเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากทีเดียว

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท