ครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาเข้าใจการจัดการความรู้

  ติดต่อ

  ทั้งหมดที่กล่าวมา เป็นความรู้ที่ครูค้นคว้ามาเอง  

ครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาทุกคนย่อมมีแนวการจัดการเรียนรู้และปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน แต่ไม่มีความแตกต่างกันที่จะเรียนรู้เพื่อถ่ายโอนไปสู่นักเรียนในทุกระดับชั้น

การจัดการศึกษาของเพื่อนครูที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างองค์ความรู้ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

ครูผู้สอนภาษาอังกฤษทุกคนจำเป็นต้องมีทักษะการบริหารจัดการความรู้ Knowledge Management Skill(KMS)มีหลักปฏิบัติดังนี้

1.เป็นผู้ผลิตหรือเป็นผู้สร้างความรู้ การประเมินและใช้การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้(Produce)

2.เป็นผู้ถ่ายทอดหรือขยายความรู้ไปยังบุคคลอื่น (Process)

3.นำความรู้ไปประยุกต์ใช้หรือสร้างสรรค์กับงานต่างๆ(Practice)

4.พัฒนาหรือปรับปรุงให้ทันสมัย(Progress) สรุปทักษะการจัดการความรู้โดยกระบวนการ 4Ps

ทั้งหมดที่กล่าวมา   เป็นความรู้ที่ครูค้นคว้ามาเอง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา

หมายเลขบันทึก: 36386, เขียน: , แก้ไข, 2014-05-05 15:22:47+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #knowledge#management

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (2)

ขอบคุณค่ะ  คุณบอน  ตั้งแต่ 1 ก.ค.49

  • คุณบอนเข้ามาอ่านบันทึกของครู  ครูอ้อยตั้ง แต่นานมาแล้ว   
  • ครูอ้อยเพิ่งจะตอบวันนี้  16  พ.ย.49  ผ่านมาแล้ว
  • 4 เดือนกว่า  น่าตีจริงๆใช่ไหมคะ  ขอบคุณค่ะคุณบอน