การนำเสนอกระบวนการผลิตบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง เรขาคณิต สำหรับนักเรียนประถมศึกษาช่วงชั้นที่ 2 (2)

ตรวจสอบโดยผู้เชียวชาญ

 

การตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ

ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถาม ที่ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่าน ประเมิน

วัตถุประสงค์

ผู้เชียวชาญคนที่

ΣR

IOC

1 2 3
 • เพื่อให้นักเรียนที่เรียนรายวิชา คณิตศาสตร์  จากบทเรียนสำเร็จรูป  
 •     เรื่องรูปทรงเรขาคณิต มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

  +1

  +1

  +1

  3

  1

 • เพื่อให้สถานศึกษาได้นวัตกรรมบทเรียนสำเร็จรูป เรื่องเรขาคณิต 
 •     รายวิชาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา  ช่วงชั้นที่ 2

  +1

  +1

  +1

  3

  1

 • เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปในรายวิชาอื่นๆ
 • +1

  +1

  +1

  3

  1

 • เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการเรียนการสอน
 • +1

  +1

  +1

  3

  1

 • ความสัมพันธ์ของวัตถุประสงค์ กับเนื้อหา
 • +1

  +1

  +1

  3

  1

 • รูปแบบการจัดวางเนื้อหามีความน่าสนใจ 
 • +1

  +1

  +1

  3

  1

  ค่าดัชนีความสอดคล้องที่ยอมรับได้  ต้องมีค่าตั้งแต่  0.5 ขึ้นไป

  สรุปผลเกณฑ์ประสิทธิภาพที่ได้มา

  ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)  ที่ใช้

   

               สูตร                        IOC = ΣR/N

  IOC        แทน       ค่าดัชนีความสอดคล้อง

  ΣR         แทน       ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ

  N           แทน       จำนวนผู้เชี่ยวชาญ

   

  สรุป        ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถาม ที่ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่าน ประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องที่ได้  มีค่าเท่ากับ  1 

               

   

   

  บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นวัตกรรม ฯ ความเป็นครู

  คำสำคัญ (Tags)#นวัตกรรม#ประถมศึกษา#บทเรียนสำเร็จรูป#น้ำแข็งใส#section 01#suchada#ตรวจสอบโดยผู้เชียวชาญ#เรื่อง เรขาคณิต

  หมายเลขบันทึก: 362733, เขียน: 31 May 2010 @ 20:49 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 22:59 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, อ่าน: คลิก


  ความเห็น (0)