โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรทางการศึกษาด้วยการจัดการความรู้ : สคส. เจอคู่แข่งแล้ว ตอนที่ 3.1

Napintorn
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
สคส. เจอคู่แข่งแล้วค่ะ

              วันนี้  (24  มิ.ย. 49)    วันสุดท้ายของ  Workshop  ครั้งที่  3   แล้ว  เราเริ่มกระบวนการตั้งแต่  08.30  น.  แต่ผู้เข้าร่วมกลุ่มนี้มีความกระตือรือร้นมาก  เข้ามานั่งเตรียมพร้อมอยู่ในห้องประชุมก่อนเวลาเริ่มกิจกรรมจริงๆ  เสียอีก  
             กระบวนการช่วงแรกของวันนี้  เริ่มต้นด้วยการที่  ผศ.ดร.ทัศนีย์    ไพฑูรย์พงษ์    ให้ผู้เข้าร่วมแบ่งกลุ่มตามสังกัดของตนเอง  แล้วนำตารางแห่งอิสรภาพที่ช่วยกันสร้างเมื่อวานนี้  มาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันเพื่อประเมินว่า   ในแต่ละแก่นความรู้  หน่วยงานของตัวเอง อยู่ในระดับใดในปัจจุบัน  และภายในหนึ่งปี  ต้องการจะไปที่ระดับใด  แต่จากการสังเกต  ผู้เขียนยังไม่ค่อยเห็นภาพบรรยากาศของการพูดคุยแลกเปลี่ยน
              หลังจากนั้น คุณอุษา  ชูชาติ  และ  คุณณัฐจรีย์  กาญจนรจิต   นักวิจัยจากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  ได้นำเสนอธารปัญญาและบันไดแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากผลการประเมินตนเองของหน่วยงานที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้   ให้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้เครื่องมือทั้ง  2   อย่างนี้ต่อไป    แม้จะเป็นเวทีแรก  แต่ทั้งคู่สามารถนำเสนอประโยชน์และวิธีการใช้เครื่องมือเหล่านี้ได้ดี  อธิบายทุกขั้นตอนอย่างละเอียดชัดเจน  
             กิจกรรมต่อมาคือ  การ  AAR  หรือ  After  Action  Review  ดำเนินกระบวนการโดย  ผศ.ดร.สุกัญญา  ศรีโพธิ์   จากการได้ฟัง  AAR  ของผู้เข้าร่วม  ผู้เขียนเห็นได้อย่างชัดเจนว่า  ผู้เข้าร่วมประชุม  กลุ่มนี้ มีความสนใจ  ตั้งใจที่จะเรียนรู้กระบวนการจัดการความรู้จากทีมวิทยากร  และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้ปฏิบัติระหว่างกันอย่างมาก  แต่ละคนสะท้อนความรู้สึกความเข้าใจของตนเองออกมาได้ดี   มีการเน้นย้ำถึงเรื่องของ  Tacit  Knowledge   และการฟังอย่างลึกซึ้ง มากเป็นพิเศษ  ซึ่งอาจจะเป็นผลสืบเนื่องมาจากการบรรยายของ อ.ประพนธ์  ในวันแรก   อีกสิ่งหนึ่งที่ผู้เข้าร่วมได้สะท้อนออกมากันมาก  คือ  ความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตร  แต่ละคนมาจากคนละโรงเรียน  คนละจังหวัด  แต่ได้ร่วมกิจกรรมกันมา  3  วัน  มีการเปิดใจแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีความประทับใจซึ่งกันและกัน  และมีแนวโน้มที่จะสานสัมพันธ์เป็นเครือข่ายที่ดีกันต่อไปในอนาคตได้  
               นอกจากนั้น  มีบางท่านบอกว่า  เวทีแบบนี้  ทำให้เราได้ฉุกคิดเพื่อนำสิ่งที่ผู้เข้าร่วมคนอื่นๆ  ที่ได้เล่าประสบการณ์การทำงานของตนเองที่ประสบความสำเร็จและความภาคภูมิใจเล่าให้ฟัง  นำไปพัฒนาปรับปรุงตนเองได้  เพราะบางคนเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้บริหาร  จะให้ใครมาจี้จุดหรือบอกตรงๆ  ก็คงจะไม่ดี  แต่เวทีเช่นนี้   ผู้บริหารได้ฝึกฟังและคิดเอง  เพื่อจะนำไปพัฒนาตนเองต่อไปได้
              อีกสิ่งหนึ่งที่ผู้เข้าร่วมสะท้อนออกมากันมากอีกประเด็นหนึ่งคือ  การเพิ่มหรือเน้นย้ำกระบวนการของการสกัด “ขุมความรู้”  และการทำ  “แก่นความรู้”   เพราะยังมีผู้เข้าร่วมหลายคนยังไม่ค่อยเข้าใจมากนัก  แต่โดยรวมผู้เข้าร่วมค่อนข้างพอใจกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ใน  3  วันนี้ 
             กิจกรรมช่วงสุดท้าย คือ  การทำความเข้าใจการเข้าร่วมโครงการฯ  ตลอดระยะเวลา 2  ปี  โดย ดร.เลขา  ปิยะอัจฉริยะ  ได้ชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการฯ,   แผนการทำงานตามโครงการวิจัย,   แนวคิดในการใช้ KM เพื่อพัฒนาคุณภาพองค์กร,  การนำ KM สู่การปฏิบัติใน 2 มิติ  (KM  กับการแผนพัฒนาองค์กร  และ  KM  กับระบบโครงสร้างการบริหารองค์กร),  KM  กับแผนพัฒนาองค์กร,  KM  กับระบบโครงสร้างการบริหารองค์กร,  บทบาทหน้าที่ของบุคลากรแกนนำ KM,  ภารกิจของบุคลากรแกนนำ KM  และการติดต่อกับสำนักงานโครงการฯ  พร้อมให้ผู้เข้าร่วมได้ซักถามสอบถาม  ก่อนที่จะปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ 

           (มีต่อ)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Napintornความเห็น (3)

ศิริวรรณ
IP: xxx.19.55.2
เขียนเมื่อ 
ถ้ามีตัวอย่างของวิธีการ "สกัดแก่นของความรู้"  ช่วยนำเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนด้วยนะค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ
Tadsanee
IP: xxx.121.173.58
เขียนเมื่อ 
คณะวิจัยเห็นว่ายังมีปัญหาอยู่บ้างในเรื่องการสกัดขุมและการจัดระบบขุมให้เป็นแก่น กำลังหาวิธีการให้ทำได้ง่ายขึ้น เมื่อทำเสร็จแล้วจะเผยแพร่และแจ้งให้ทราบทั่วกันนะคะ
อาจจะใช้ระบบ Tag หรือ ป้าย ใน GotoKnow ให้เป็นประโยชน์ต่อการจัดระบบขุมความรู้ให้เป็นแก่นความรู้ได้นะค่ะ