นปส.55 (1): ไฟฝันบันดาล


ในชีวิตคนเราผิดหวังมากกว่าสมหวัง แต่มักพบว่า ปริมาณความผิดหวังมาแต่ผลกระทบโดยรวมมักไม่มากนัก ถ้าเรานำความผิดหวังเหล่านั้นมาแปรเปลี่ยนเป็นบทเรียน อย่างน้อยก็ทำให้ใจเราเข้มแข็งมากขึ้น ปล่อยวางมากขึ้น

๑.ไฟฝันบันดาล

ช่วงเวลาที่ผ่านมา อยากเขียนบันทึกมากมายที่ผ่านพบในชีวิต แต่ก็แทบไม่ได้เขียน ไม่มีเวลาเขียน ผู้ใหญ่หลายท่านเคยสอนไว้ว่า "อย่าอ้างว่าไม่มีเวลา เพราะจริงๆแล้วเราไม่ได้ให้ความสำคัญมากกว่า เมื่อไหร่เราให้ความสำคัญต่อเรื่องไหน เราก็จะมีเวลาต่อเรื่องนั้น" คงเหมือนกับการไม่มีเวลาออกกำลังกายที่เป้นข้ออ้างของผมเองและอาจเป็นข้ออ้างของอีกหลายๆคนด้วย

ช่วงนี้ผมเองก็อยู่ในช่วงเข้ารับการอบรมหลักสูตร "นักปกรองระดับสูง รุ่นที่ 55" ของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ทาง กพ.ให้เทียบเท่ากับหลักสูตร "นบส. กพ." หรือหลักสูตรนักบริหารระดับสูงของ กพ. แต่จัดโดยวิทยาลัยมหาดไทย สถาบันดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย เป็นหลักสูตร 4 เดือน ปีที่แล้วจัด 1 รุ่นคือรุ่น 53 ซึ่งมีรุ่นพี่แพทยืคนหนึ่งคือ นพ.ณรงค์ สายวงศ์ ผอ.สำนักโภชนาการ กรมอนามัย เข้าร่วมอบรมและได้รับการบันทึกชื่อเป็นผู้ที่ทำคะแนนได้สูงสุดของรุ่น

ส่วนปีนี้เปิด 2 รุ่นคือ รุ่นที่ 54 ซึ่งเริ่มอบรมตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์-มิถุนายน 2553 ส่วนผมเข้าอบรมในรุ่นที่ 55 เริ่มตั้งแต่ 19 เมษายน-11สิงหาคม 2553 ที่วิทยาลัยมหาดไทย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี มีเรื่องบังเอิญประการหนึ่งคือมีพี่รุ่น 54 ท่านหนึ่งคือพี่ดนัย ท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร เคยเป็นรุ่นพี่เรียนนิด้า พิษณุโลกรุ่น 4 ส่วนผมเรียนรุ่น 5 คราวนี้ก็มาเจอกันเป็นรุ่น 54 กับ 55 อีก ก็แปลกดี

มีข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุขว่า ถ้าจะขึ้นเป็นนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดต้องเข้าอบรมหลักสูตร นบส.หรือนักบริหารการแพทย์และสาธารณสุขระดับสูงก่อน หรือหลักสูตร นบส.ของ กพ. หรือหลักสูตร นปส.ของมหาดไทย ซึ่งอันหลังนี้ผมเคยทราบสมัยอาจารย์หมอวีระ ภู่พัฒนกูล (อดีต นพ. สสจ.ตาก เกษียณอายุราชการในตำแหน่งผู้ตรวราชการกระทรวงสาธารณสุข) และเมื่อปีที่แล้วก็ได้ทราบรายละเอียดเพิ่มเติมจากคุณหมอวิวัฒน์ ผชช.ว. สสจ. เพชรบูรณ์ที่ได้เข้าอบรมแล้ว ทำให้ผทใฝ่ฝันอยากเข้าอบรม นปส.ของมหาดไทยเพราะอยากได้เรียนรู้เทคนิควิธีการทำงานหรือที่เรียกว่า "ลูกไม้มหาดไทย" แต่ก็ไม่สามารถหาข้อมูลการสมัครได้และมีโควต้าให้กระทรวงสาธารณสุขประมาณปีละ 1 โควต้าเท่านั้น 

ส่วน นบส. กพ. เป็นหลักสูตรที่รอง นพ.สสจ. ไม่สามารถสมัครได้ ส่วนใหญ่จะเป็น นพ.สสจ.หรือ ผู้อำนวยการสำนักฯ จึงได้รับการคัดเลือกให้สมัครเพราะเป็นข้อกำหนดของ กพ.ที่จะได้แต่งตั้งในระดับรองอธิบดี ดังนั้นที่ผมมีโอกาสสมัครมากที่สุดคือหลักสูตร นบส. ของกระทรวงสาธารณสุข

ปีที่แล้ว ผมก็สมัครหลักสูตร นบส. 'สาสุข แต่ผมก็ไม่ได้รับการคัดเลือก เนื่องจากอายุไม่ครบ 40 ปีเต็ม (ขาดไป 2 เดือน) จะได้รับการคัดเลือกก็ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติเป็นกรณีพิเศษจากปลัดกระทรวงสาสุข ผมก็เลยไม่ได้รับการคัดเลือกแต่ผมก็ไม่รู้สึกผิดหวังเท่าไหร่ พอมาปีนี้อายุครบ 40 ปีแล้ว เป็นรองนายแพทย์ สสจ.มา 4 ปี เป็นซี 9 มา 3 ปีและมีรายชื่ออยุ่ในบัญชีผู้สอบเข้าดำรงตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดได้และ(คิดว่า) มีผลงานพอสมควร จึงหมายมั่นปั้นมือว่าตัวเองน่า(ควร)จะได้รับการคัดเลือก แต่ปรากฎว่า แห้วไปอีกปี ไม่ได้รับการคัดเลือก ก็ผิดหวังมากพอควร "ถ้าเราไม่หวังมาก เราก็ผิดหวังน้อย แต่พอเราหวังมาก เราห็ผิดหวังมากไปด้วย"

ก็ยังโชคดีที่ได้เห็นหนังสือแจ้งจากก.สธ.ให้ส่งรายชื่อสมัครหลักสูตร นปส. มหาดไทยเข้าไป (สมัครไว้ก่อน แต่ยังไม่ทราบโควต้าและการแจ้งสมัครจากมหาดไทย) ต้นเดือนกุมภาได้รับแจ้งจาก กสธ. ให้ส่งใบสมัครด่วนเพราะกระทรวงฯให้โควต้าไปสมัคร แจ้งวันศุกร์บ่ายต้องส่งใบสมัครภายในวันจันทร์ เร่งรีบมาก แต่ด้วยความเมตตาของท่านผู้ว่าสามารถ ลอยฟ้า ท่านช่วยลงนามเอกสารใบสมัครให้ในช่วงวันหยุดที่จวนท่านทำให้ส่งใบสมัครได้ทัน แต่ในรอบแรกที่ประกาศรายชื่อ 94 คน ดูที่http://www.personnel.moi.go.th/work/work2/examiner/NPS/nps55.pdf ก็ยังไม่มีชื่อผม เขารับทั้งสิ้นราว 100 คน และก็ผ่านการพิจารณาในอบที่สอง รวมแล้วมีผู้ได้เข้าอบรมทั้งสิ้น 106 คนในรุ่นที่ 55

ผมต้องขอขอบคุณอาจารย์หมอปัจจุบัน นพ.สสจ.ตากที่อนุญาตให้สมัครอบรมและอนุมัติเงินบำรุงโรงพยาบาลสามเงาเป็นค่าลงทะเบียน 184,500 บาท (ผม รก. ผอก. รพ.สามเงาอยู่ด้วย) ท่านผู้ว่าสามารถ ที่ท่านลงนามรับรองให้ไปสมัคร ท่านปลัดกระทรวงมหาดไทย (มานิต วัฒนเสน) ท่านอาจารย์ชาติชาย ณ เชียงใหม่ ผอ.หลักสูตร ท่านศุภโชค เลาหะพันธุ์ ผอ.สถาบันดำรงราชานุภาพและคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกทุกท่าน ที่ทำให้ผมได้มีโอกาสเข้าเรียนรู้สิ่งดีๆ ที่ผมจะค่อยๆนำมาเขียนเล่าต่อไป

ดังนั้น ท่านผู้อ่านคงได้เข้าใจแล้วว่า นปส.55 ก็คือผู้เข้าอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 55 ซึ่งผมได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนรู้ในรุ่นด้วย มีรูปถ่าย รายละเอียดกิจกรรมที่สามารถเข้าไปดูได้ที่ สถาบันดำรงราชานุภาพที่http://www.stabundamrong.go.th/web/home.html และ วิทยาลัยมหาดไทยที่http://www.interior.ac.th/ 

หมายเลขบันทึก: 362181เขียนเมื่อ 29 พฤษภาคม 2010 11:19 น. ()แก้ไขเมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 2019 16:40 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (1)

ตามมาเรียนลูกไม้มหาไทย และปลัดคิกๆๆๆ ฮ่าๆๆ หายไปนานมากๆๆๆ รออ่านเรื่องการเรียนนะครับ คาดว่าถ้าไปตากจะแจ้งให้ทราบ ครับ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี