คนตานี
saifuddeen Abu Ni-nasreen (سيف ألدين) ibn ni-umar ibn ni-kejik An-nuree

สังคมอุดมอบายมุข คือ ดรรชนีชี้วัดความพ่ายแพ้ของพลังคุณธรรม


สังคมอุดมอบายมุข คือ ดรรชนีชี้วัดความพ่ายแพ้ของพลังคุณธรรม

 

ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา

   "อบายมุข" ถือ เป็นสิ่งต้องห้ามในทุกสังคม ทุกศาสนาและความเชื่อ ถึงแม้อบายมุขจะควบคู่กับยุคแรกๆ ของการมีอยู่ของสังคมมนุษย์ แต่ประชาคมโลกในทุกยุคทุกสมัยต่างเห็นพ้องต้องกันในการกำหนดมาตรฐานขั้นพื้น ฐานของคำว่า "อบายมุข "

  "อำนาจแห่งอบายมุข" และ "พลังแห่งคุณธรรม" จึงเปรียบเสมือนวงล้อชีวิตที่มีการแข่งขันช่วงชิงความได้เปรียบเสียเปรียบ ของทั้งสองฝ่ายโดยที่สังคมมนุษย์จะเป็นพลังสำคัญในการกำหนดให้ทั้งสองขั้ว ดังกล่าวเป็นฝ่ายที่พ่ายแพ้หรือประสบชัยชนะ

    ยามที่มนุษย์ยึด "สังคมแห่งปัญญาและคุณธรรม" เป็นหลักในการดำรงชีวิต "อำนาจแห่งอบายมุข" ก็จะเป็นฝ่ายเพลี่ยงพล้ำ แต่เมื่อใดที่คุณธรรมเป็นเพียงแค่เครื่องมือให้กับลัทธิวัตถุนิยมและบริโภค นิยม ศาสนาและจริยธรรมก็จะเป็นเพียงคาถาที่มีการกล่าวถึงในเวทีสัมมนาทางวิชาการ หรือเป็นส่วนหนึ่งในเนื้อหาของบทเทศนาธรรมเท่านั้นเอง

   การที่จะสร้าง "สังคมอุดมคุณธรรม" ไม่ได้หมายความว่าสังคมจะต้องปลอดอบายมุขอย่างหมดจด แต่ทุกองคาพยพในสังคมโดยเฉพาะอำนาจรัฐและกลุ่มชี้นำสังคมจะต้องใช้ความ พยายามอย่างแรงกล้าในการรักษา "พลังคุณธรรม" ให้อยู่เบื้องบนของวงล้อชีวิตพร้อมเป็นหน้าที่หลักในการขับเคลื่อนสังคมที่ มีวินัยและสร้างคุณธรรมของคนในชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

   เป็นที่ยอม รับกันว่าปัจจุบัน สังคมเกิด “ภาวะพร่องทางจิตวิญญาณ” ขั้นรุนแรง ลัทธิบูชาวัตถุกำลังซึมซับเข้าไปในวิถีคิดของผู้คนอย่างน่าสะพรึงกลัว ถึงขั้นที่สามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติ และมองสิ่งอบายมุขว่า “เป็นความชั่วร้ายที่จำเป็น” เลยทีเดียว

    สิ่งหนึ่งที่ได้กลายเป็น ความชั่วร้ายที่จำเป็นในสังคมปัจจุบัน คือการพนันในทุกรูปแบบแล้วแต่จะเรียกขาน

    สถิติ ต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพนันทั้งใต้ดินหรือบนดิน เป็นงวดหรือเทศกาล เจ้ามือหรือลูกมือ ออนไลน์หรือล้อมวง อาชญากรรมหรือความโหดร้าย 2 ตัวหรือ 3 ตัว รายได้หรือความสูญเสีย หรือแม้กระทั่งจำนวนผู้คนที่พึ่งพาอาศัยการพนันในการเลี้ยงชีพ ล้วนแล้วแต่สะท้อนภาพของความล้มเหลวของระบบคุณธรรมและความพ่ายแพ้ของพลัง ศาสนาในการที่จะเข้ามามีบทบาทในวิถีชีวิตของประชาชน

    ใน บางช่วงเวลาของบางสังคม แม้แต่อำนาจรัฐและพลังศาสนายังต้องยอมศิโรราบต่อ  กระแสความต้องการของอิทธิพล แห่งตัณหาและอารมณ์ที่ไม่มีสิ้นสุดของมนุษย์

    อิสลาม ถือว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสิ่งอบายมุขทั้งทางตรงและทางอ้อม ต่างก็พึงได้รับส่วนแบ่งของบาปอย่างเท่าเทียมกัน เป็นต้นว่า ผู้กำหนดนโยบาย ผู้ร่างกฎหมาย ผู้สนับสนุน ผู้ประกอบธุรกิจ เสมียนและเจ้าหน้าที่หรือแม้กระทั่งผู้พึ่งพาอาศัยในการเลี้ยงชีพตลอดจนทุก ฝ่ายที่มีส่วนร่วมกับอบายมุข ล้วนแล้วแต่เป็นผู้ก่ออาชญากรรมที่ต้องได้รับผลบาปจากอัลลอฮฺโดยไม่มีการยก เว้น คำสั่งห้ามในอิสลามจึงเป็นคำสั่งห้ามที่ครบวงจรและครอบคลุมตั้งแต่ต้นเหตุ กลางเหตุและปลายเหตุ ทุกบทบัญญัติที่เป็นคำสั่งห้ามของอิสลามล้วนแล้วแต่เป็นภัยและสร้างความ หายนะแก่ชีวิตมนุษย์ทั้งโลกนี้และโลกอาคีเราะฮฺ (โลกหน้า)

    สิ่ง หนึ่งที่เป็นข้อห้ามในอิสลามและถือเป็นเครื่องมืออันมีประสิทธิภาพของเหล่า ชัยฏอน(มารร้าย)ที่สามารถสร้างความวุ่นวายในสังคมอย่างไม่รู้จักจบสิ้นก็คือ การพนัน

    มุสลิมผู้ทรง คุณธรรมจึงไม่อาจหาญฝ่าฝืนคำสั่งของอัลลอฮฺด้วยการร่างพ.ร.บ.การพนันให้ถูก ต้องตามกฎหมายโดยเด็ดขาด เช่นเดียวกันกับมนุษย์เรืองปัญญาที่ไม่เห็นด้วยกับการสนับสนุนการออกกฎหมาย ที่สร้างความชอบธรรมสิ่งที่เป็นข้อห้ามของทุกศาสนาอย่างแน่นอน

  หากต้องมีทางออกของวิกฤตนี้ จึงใคร่เสนอ

     1. รัฐบาลควรต้องปลูกฝังสามัญสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยเฉพาะรัฐบาลภายใต้การนำของฯพณฯนายกรัฐมนตรี พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ที่ประชาชนฝากความหวังอันสูงส่งในการนำนโยบาย "คุณธรรมนำการเมือง" อย่าง เป็นรูปธรรมมากที่สุด และให้ถือว่ารัฐบาลเป็นเบ้าหลอมขนาดใหญ่ที่มีหน้าที่อบรมสั่งสอนประชาชนให้ ยึดมั่นในคุณธรรม ยับยั้งและปราบปรามสิ่งอบายมุขทั้งปวง

     2. รัฐบาลควรตระหนักและให้ความสำคัญในการสร้างทัศนคติแก่สังคม โดยเฉพาะเยาวชนของชาติในการแยกแยะระหว่างสิ่งถูกกฎหมายแต่ผิดศีลธรรม โดยที่อำนาจรัฐควรมีบทบาทในฐานะเป็นฝ่ายที่ค้ำชูหลักศาสนาที่บริสุทธิ์ และไม่มีผลประโยชน์อื่นใดแอบแฝง

     3. รัฐบาลควรตระหนักและให้ความสำคัญกับ ความสุขมวลรวมของชาติ (Gross National Happines - GNH) มากกว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของชาติ (Gross National Product - GNP) และให้ถือว่าการหารายได้จากเงินบาป เป็นการสร้างความหายนะทั้งโลกนี้และอาคีเราะฮฺ(โลกหน้า) เป็นการตอกย้ำบทสรุปการพัฒนาประเทศที่ผ่านมาที่มีสภาพ รวยกระจุก จนกระจาย อันส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ถึงแม้รายได้จากการพนันมีมากมายมหาศาล แต่ความสูญเสียที่เกิดจากการพนันก็มีมากมายมหาศาลไม่แพ้กัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสูญเสียทางด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ไม่สามารถประเมิน เป็นตัวเลขได้เลย

     4. รัฐบาลควรมีจุดยืนที่หนักแน่นและมั่นคงในการปราบปรามอบายมุขที่ครบวงจร หลีกเลี่ยงกับการใช้นโยบายลูบหน้าปะจมูกหรือมือถือสากปากถือศีล รัฐบาลควรไม่วิตกกังวลกับผลประโยชน์ของความชั่วร้ายที่จำเป็นที่มักเป็นข้อ อ้างของเหล่ามิจฉาบัณฑิตทั้งหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวเลขของผู้คนที่พึ่งพาอาศัยการพนันในการเลี้ยงชีพ ซึ่งรัฐบาลควรหามาตรการอื่นๆอีกมากมายที่มิให้ผู้คนที่น่าสงสารเหล่านั้น ต้องจมปลักฝากชีวิตกับเงินบาปและรายได้อกุศล หาไม่แล้วรัฐบาลอาจมีภาระในการร่างกฎหมายเพื่อรองรับความถูกต้องของอบายมุข ต่างๆ ที่กำลังระบาดในทุกวงการของสังคมปัจจุบัน

    5. ประชาชนทุกหมู่เหล่า องค์กรภาคประชาสังคม สถาบันทางสังคมทุกแขนง ควรต้องลุกขึ้นเคียงบ่าเคียงไหล่กับภาครัฐบาลในการรณรงค์ลด ละ เลิก สิ่งอบายมุขทุกประเภทโดยไม่จำกัดเพศ วัย ระยะเวลา สถานที่ ฐานะทางสังคมหรือเงื่อนไขอื่นๆที่มีการยกเว้นให้กระทำอบายมุข พร้อมแสดงจุดยืนที่ไม่เห็นด้วยกับการออกกฎหมายเพื่อสร้างความชอบธรรมแก่ อบายมุขโดยสันติวิธี

     ขอขอบคุณและขอให้กำลังใจแก่ ประชาชนส่วนใหญ่ที่ยังมีสามัญสำนึกใฝ่คุณธรรม มีความห่วงใยและวิตกกังวลต่อลูกหลานที่เป็นทั้งปัจจุบันและอนาคตของบ้าน เมืองซึ่งอาจตกเป็นเหยื่อของความไม่รับผิดชอบและความเห็นแก่ได้ของผู้คน เพียงส่วนน้อย

      การที่ประชาชนปลอดภัยจากการถูกมอมเมา โดยเฉพาะจากภาครัฐ การสร้างวินัยและปลูกฝังคุณธรรมของคนในชาติ ตลอดจนการสร้างบรรยากาศให้ประชาชนเลื่อมใสศรัทธาในศาสนาและความเชื่อ ถือเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างวิถีชีวิตตามนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง หาไม่แล้วสังคมจะอุดมด้วยอบายมุข วิถีแห่งศาสนาก็จะสูญหายไปในสังคมมนุษย์เป็นแน่แท้

 

 

http://islam.in.th/immoral

หมายเลขบันทึก: 361577เขียนเมื่อ 26 พฤษภาคม 2010 16:38 น. ()แก้ไขเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2012 14:20 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี