ดูงาน บ. ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด (ตอนที่ 1)


บริษัทปูนแห่งเดียวในไทยที่คนไทยเป็นเจ้าของ

ในวันที่ 26 มิถุนายน 2549 ทีมงานสคส. ได้จัดกิจกรรมด้านการจัดการความรู้ให้แก่ภาคีหน่วยงานราชการ  และแนะนำ Best Practice คือ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดแนวทางการใช้การจัดการความรู้เพื่อบริหารจัดการ ซึ่งการไปดูงานครั้งนี้จ๊ะจ๋ารับผิดชอบในการติดต่อและประสานงานต่างๆ  เพื่อให้เกิดการดูงานครั้งนี้เกิดขึ้น ซึ่งหน่วยงานราชการที่สมัครเข้าร่วมทริปครั้งนี้กับสคส. มี ทั้งหมด  7 หน่วยงานคือ กรมทางหลวง, กรมโยธาธิการและผังเมือง, กรมส่งเสริมการเกษตร, ม. สุโขทัยธรรมาธิราช, กรมชลประทาน,  กรมวิทยาศาสตร์บริการ และสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา รวมกับทีม สคส. แล้ว มีจำนวนผู้เข้าร่วมดูงานทั้งหมด 50 คน   ก่อนอื่นต้องขอบคุณผู้ที่ให้โอกาสและให้การต้อนรับอย่างดีเยี่ยมในการดูงานครั้งนี้อีกครั้งนะคะ คือ คุณทวีสิน ฉัตรเฉลิมวิทย์ และทีมงานปูนซิเมนต์ฯ ทุกท่าน

กำหนดการดูงานอย่างย่อยๆ  ครั้งนี้เริ่มจาก 

ช่วงเช้า การกล่าวการต้อนรับและนำเสนอของ

 • ที่มาและแนวความคิดของปูนอุตสาหกรรม
 •  CCAP-INNO
 • แนวทางของปูนแก่งคอย เรื่อง Empowerment
 •   แนวทางการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนในระหว่าง

       แต่ละเรื่อง เราก็มีโอกาสได้ชม VCD 3 เรื่อง ซึ่งสลับฉากกับการนำเสนอคือ CCAP & CCAP-INNO, Empowerment, VCD ปูนแก่งคอยมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

 •    การสรุปเนื้อหาและถามตอบ 
 •   เยี่ยมชมหน่วยงาน Cell KK6 ที่ CCR1 (ที่อาคารควบคุมการผลิต) และ

  ช่วงบ่าย คือการ AAR (After Action Review) และเดินทางกลับกทม.

  จ๊ะจ๋าขอนำเสนอรายละเอียดของบ. ปูนซิเมนต์ฯ  ที่คุณทวีสินได้เล่า....ที่มาและแนวความคิด

   

  เครือซิเมนต์ไทย (เอสซีจี) ประกอบด้วยกลุ่มธุรกิจที่สำคัญ 5 กลุ่ม ได้แก่ ปิโตรเคมี กระดาษและบรรจุภัณฑ์ซิเมนต์ ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง และจัดจำหน่าย ทุกธุรกิจมุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ทั้งด้านสินค้า/บริการ  กระบวนการทำงานและรูปแบบธุรกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และเพียรพยายามพัฒนาตนเองอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อรักษาความเป็นผู้นำในประเทศมุ่งสู่ความเป็นผู้นำระดับภูมิภาค และเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันในระดับโลก"
                เริ่มต้นจากบริษัทผู้ผลิตปูนซีเมนต์รายแรกของประเทศ ที่ก่อตั้งตามพระบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เมื่อ พ.ศ. 2456 เพื่อผลิตปูนซีเมนต์ วัสดุก่อสร้างที่สำคัญในการพัฒนาประเทศ ต่อมาได้ขยายกิจการอย่างต่อเนื่อง และเจริญก้าวหน้ามาโดยลำดับจนกลายเป็น "เครือซิเมนต์ไทย" หนึ่งในกลุ่มบริษัทอุตสาหกรรมที่ทันสมัย และใหญ่ที่สุด 

                บริษัทปูนซิเมนต์ไทยอุตสาหกรรม จำกัด เป็นบริษัทจัดการธุรกิจซิเมนต์ของเครือซิเมนต์ไทย ที่รักษาความเป็นผู้นำด้านธุรกิจซิเมนต์ในประเทศได้อย่างต่อเนื่อง ธุรกิจฯ มุ่งเน้นการผลิต และการกระจายสินค้าปูนซีเมนต์ คอนกรีตผสมเสร็จ และวัสดุทนไฟ รวมทั้งให้บริการด้านเทคนิค และการติดตั้งโรงงานแก่ลูกค้าทั้งในและนอกเครือฯนอกจากนี้ ธุรกิจฯ ยังเป็นหนึ่งในผู้ส่งออกปูนซีเมนต์รายใหญ่ของโลก โดยส่งออกปูนซีเมนต์ ไปประเทศต่างๆ มากกว่า 20 ประเทศทั่วโลก และยังมีเครือข่ายโรงงานผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ ในประเทศกัมพูชา เมียนมาร์ และลาว ปัจจัยต่างๆ ดังกล่าวสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน และสนับสนุนให้ก้าวสู่ความเป็นผู้นำธุรกิจซิเมนต์ในภูมิภาคอาเซียนผลิตภัณฑ์และบริการหลัก :ปูนซีเมนต์ประเภทต่าง ๆ คอนกรีตผสมเสร็จ ปูนสำเร็จรูป วัสดุทนไฟ และบริการด้านเทคนิคและการติดตั้งโรงงาน บริษัทที่สำคัญได้แก่

  ปูนซีเมนต์เทา
  - บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด
  - บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด
  - บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด
  - บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด
   ปูนซีเมนต์ขาว : บริษัทสยามปูนซิเมนต์ขาว จำกัด
   ปูนสำเร็จรูป :  บริษัทสยามมอร์ตาร์ จำกัด
   คอนกรีตผสมเสร็จ
  - บริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด
  - Myanmar CPAC Service Co., Ltd. (เมียนมาร์)
  - CPAC Cambodia Co., Ltd. (กัมพูชา)
   อื่นๆ
  - บริษัทสยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ จำกัด
  - บริษัทเอสซีไอ แพลนท์ เซอร์วิสเซส จำกั

           โรงงานปูนซีเมนต์ แก่งคอย เป็นโรงงาน แห่งที่ 4 ของ เครือซิเมนต์ไทย และเป็นโรงงาน ผลิตปูนซีเมนต์ ที่ใหญ่ที่สุด ในเอเชียอาคเนย์ ก่อตั้งขึ้น เมื่อปลายปี 2512 บนเนื้อที่ ประมาณ 7,000 ไร่ ที่อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ตั้งอยู่ใกล้กับ แหล่งหินปูน และดินดาน ซึ่งใช้เป็นวัตถุดิบหลัก ในการผลิตปูนซีเมนต์ แบบแห้ง อันเป็นกรรมวิธี การผลิต ที่ทันสมัยที่สุด ในปัจจุบัน และได้การรับรองจาก ISO 14001:2004 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ และ รางวัลโครงการประเมินประสิทธิผลการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม Level 5  จากบริษัท ERM สยาม จำกัด

            และได้ทราบว่า บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด เรียกย่อนะคะว่า (ปูนแก่งคอย) นอกจากจะเป็นบริษัทที่มีการผลิตปูนเป็นอันดับต้นๆ ของโลกจำนวนมากกว่า 20 ล้านตันต่อปี และที่น่าภูมิใจคือเป็นบริษัทปูนแห่งเดียวที่คนไทยเป็นเจ้าของ เป็นปลื้มจริงๆ
หมายเลขบันทึก: 36062เขียนเมื่อ 29 มิถุนายน 2006 11:09 น. ()แก้ไขเมื่อ 23 มิถุนายน 2012 16:20 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (11)

ขอสวัสดีก่อนนะครับ  คือว่าตอนนี้ผมกำลังศึกษาอยู่ใน มหาวิทยลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ อยู่คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า  จึงอยากทราบข้อมูลในการขอฝึกงานในเครือบริษัทซีเมนต์ไทย ซึ้งสามารถส่งข้อมูลมาได้ที่        Ja_mee@hotmail.com จะขอขอบพระคุณเป็นอย่างมาก

น้องไกรพร คงต้องเข้าไปดูข้อมูลในเวบไซด์ของ บริษัทปูนซิเมนต์ฯ www.siamcement.com

เพราะว่าการรับนักศึกษาสำหรับฝึกงานนั้นน่าจะอยู่ที่ส่วนกลางนะคะ เพื่อสร้างความมั่นใจ ควรจะเข้าไปสอบถามรายละเอียดที่ฝ่ายบุคคล ของบ. ปูนซิ้มนต์ คงจะเป็นหนทางที่ดีที่สุด

ปฐมพงษ์ จำนงค์พันธ์

สวัสดีครับ ผมอยากจะขอทราบข้อมูลเกี่ยวกับ  นโยบายด้านความปลอดภัย  และวีธีการใช้เครื่องจักร  สัก 1ตัวอย่าง ครับ ขอความอนุเคราะห์หน่อยครับ

xxx_ie@hotmail.com

สวัสดีค่ะพี่ คือว่าหนูเรียนวิชา International marketing แล้วอาจารย์ได้ให้แต่ละคนไปศึกษา ธุรกิจอะไรก็ได้ที่ทำการส่งออกไปต่างประเทศ และหนูก็ได้เลือกบริษัทปูนซีเมนต์ไทย เป็นบริษัทที่ทำการศึกษา ที่จริงหนูเลือกทำกระดาษ(ของปูนอะค่ะ) แต่ดูแล้วปูนน่าสนใจกว่า สิ่งที่หนูอยากรบกวนให้พี่ช่วยคือ ตอนนี้หนูงงไปหมดเลยว่าสรุปว่าปูนเนี่ยทำอะไรกันบ้าง เพราะเวปของปูนมีมากและก็ไม่ค่อยเหมือนกัน อย่างเช่นกระดาษของปูนก็มีมากเหลือเกิน ตอนแรกหนูก็ท้อๆด้วยซ้ำ แต่พอดีเข้ามาเจอพี่ได้อธิบายไว้ หนูก็เลยอยากลองปรึกษาพี่ดูอะค่ะ และเปลี่ยน product ที่จะศึกษามาเป็นปูนแทน หนูก็เลยอยากทราบข้อมูลต่างๆว่ามันมีอะไรบ้าง แล้วบ.เค้าใช้กลยุทธ์อะไรบ้าง ลักษณะของธุรกิจเค้าเป็นอย่างไร มีส่วนแบ่งตลาดเท่าไรบ้าง ประมาณนี่อะค่ะ พี่จะช่วยอธิบายให้หนูได้ไหมค่ะ จะเป็นพระคุณอย่างยิ่ง อ้อลืมไปว่าหนูเรียนอยู่ที่ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา  สาขาการตลาด ชั้นปีที่ 3 ค่ะ
สวัสดีครับผมต้องการสอบถามเกี่ยวกับขบวนการผลิตกระเบื้องมุงหลังคาพอสังเขบไม่ทราบว่าจะหาข้อมูลจากที่ไหนครับและพอจะมีที่ไหนเปิดให้บุคคลภายนอกได้เข้าชมการผลิตของทางบริษัทบ้างครับ

อยากแจ้งทุกท่านว่า ในเรื่องข้อมูลอื่นๆ นั้น รบกวนช่วยติดต่อไปที่ Call center ของ บ. ปูน จะสะดวกกว่าคะ

อยากทราบว่า ถ้าจะขอเข้าดูกระบวนการทำงานต่าง ๆ จะได้ไหมค่ะ (นักศึกษาเป็นหมู่คณะ)

ปวส.เครื่องกลไฟฟ้า เทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

ตัวผมเองตอนศึกษา อยู่ที่ วท.เทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ปวส2. แผนกไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาเครื่องกลไฟฟ้า ซึ่งกำลังจะจบการศึกษาในปี2553 นี้ ความฝันของผมคือได้มีโอกาศ เข้าทำงานในบริษัทในเครือซิเมนต์ไทย(โรงปูน) จึงได้มาศึกษาต่อที่

วท. เทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ซึ่งแต่เดิมนั้นเป็นโรงเรียนของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย เป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงมากทางด้านวิชาการ จนเป็นโรงเรียนที่ติดระดับ 1 ใน 10ของประเทศที่มี ความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการ และเป็นโรงเรียนแห่งแรกที่มีการเรียนการสอนแบบระบบโรงเรียนโรงงานในขณะนั้น เพื่อผลิตนักศึกษาที่มีสักยภาพเข้าสู่บริษัทในเครือซิเมนต์ไทย (ประมาณว่าใครได้เรียนที่นี้จบแล้วได้เข้าโรงปูนแน่นอน^^)ต่อมา ทางบริษัท ได้ต้องการที่จะช่วยเหลือสังคมจึงได้ มอบโรงเรียน ให้เป็นของรัฐบาล จึงพูดได้เลยว่าพนักงาน ของโรงปูนในสมัยนั้น เป็นนักศึกษาที่จบมาจาก วท.เทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ เป็นส่วนใหญ่ ทำให้นักศึกษาที่เรียนที่ วท.เทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ แห่งนี้ได้เปรียบ เวลาสมัครงานเข้า บริษัทในเครืองซิเมนต์ไทย กว่านักศึกษาที่จบจากที่อื่น หากมีการรับสมัครพนักงาน จะรับนักศึกษาที่จบจาก วท.เทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ เข้าก่อน หากมีนักศึกษา ไม่พอ จะรับนักศึกษาที่จบจากสถาบันอื่น นี้จึงเป็นเหตุผลที่ ผมเรียนที่ วท.เทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ เพราะเรียนที่นี้เหมือนได้ใบเบิกทางเพื่อเข้าสูงบริษัทในเครือซิเมนต์ไทย ซึ่งการได้มีโอกาทำงานในบริษัทในเครือซิเมนต์ไทย นั้นเป็นความฝันของผมเลยก็ว่าได้^^

สวัสดีครับผมต้องการสอบถามว่า CPAC Cambodia มีรับพนังงานเข้าทำงานป่าวครับ

พอดีผมเป็นคนกัมพูชา แล้วเรียนที่วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ อยากหางานทำที่กัมพูชา

อย่าเข้าไปทำงานเลย บ.ปูนฯขายกิจการแล้วลอยแพพนักงานถามผมได้เรื่องจริง

เขาผู้หญิงไหมค่ะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี