โรงเรียนแนวใหม่(โรงเรียนทางเลือก)

สวัสดีครับ

วันนี้ได้มีโอกาสศึกษา VCD เรื่องโรงเรียนทางเลือกจากอาจารย์องค์คุรีมารครับ

     ตอนแรกผมก็ งงๆ ว่า ไอ้โรงเรียนทางเลือกมันคืออะไร ทำไมเป็นทางเลือก แล้วจะน่าเลือกไหม

     ที่ได้ชมจากVCD นะครับ จะมีทั้งหมด 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนรุ่งอรุณ , โรงเรียนเพลินพัฒนา , โรงเรียนปัญโญทัย ผมจะขออธิบายแล้วก็บอกเล่าความรู้สึกหลังจากได้ชมVCDนะครับ

โรงเรียนรุ่งอรุณ

     โรงเรียนรุ่งอรุณเป็น โรงเรียนที่มีการสอนด้วยการลงมือทำจริง การท่องจำก็ต้องท่องจำอย่างเข้าใจ เน้นบรรยากาศในการเรียนทำให้ผู้เรียนมีความสุข โรงเรียนสอนให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้ด้วยตัวเองมาก และยังปลูกฝังทักษะ ที่ผู้เรียนจะนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ทางโรงเรียนได้พัฒนาหลักสูตรขึ้นมาเองโดยดำเนินตามวิธีของพุทธศาสนา มีการเรียนรู้อย่างเป็นองค์รวม

โรงเรียนเพลินพัฒนา

     โรงเรียนนี้แค่ชื่อก็ทำให้ผมสนใจละครับ โรงเรียนเพลินพัฒนามีหลักการเรียนรู้อยู่ว่า เล่นจริง ลงมือทำจริง จับต้องได้จริง และที่เป็นจุดเด่นคือการสอนแบบก้าวพอดีคือ การจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับระดับของผู้เรียนโดยแบ่งออกเป็น 3 ทักษะคือ

1.) ทักษะชีวิต

2,) ทักษะเรียนรู้

3.) ทักษะการทำงาน

     การเรียนมีหลากหลายรูปแบบ ทั้งการออกมาเรียนนอกสถานที่ , การอภิปราย , การแสดงความคิดเห็น เป็นต้น การเรียนแบบนี้เน้นการเชื่อมโยงกับชีวิตจริง

โรงเรียนปัญโญทัย

     โรงเรียนปัญโญทัยเน้นการเรียนตามความเหมาะสมของผู้เรียนตามพัฒนาการของตัวผู้เรียน มีกิจกรรมให้ผู้เรียน หาความรู้เพิ่มเติมนอกโรงเรียน หรือสถานที่ต่างๆ เป็นระยะหนึ่ง แ้ล้วทำรายงานสรุปความรู้ที่ได้กลับมาส่งอาจารย์ ซึ้งเป็นการเรียนที่น่าสนใจ
การสอนเน้นที่การปฎิบัติจริงแล้วต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง การเรียนรู้จะเกิดจากการซึมซับความรู้ ซึ้งจะส่งผลทำให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ รู้จักแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

    ทั้ง3โรงเรียนเป็นโรงเรียนทางเลือกใหม่ที่น่าเลือกจริงๆครับ เพราะต่างจากโรงเรียนโดยทั้งไปที่สอนโดยไม่สนใจความต้องการของผู้เรียน ทำให้ผู้เรียนอาจจะไม่ได้พัฒนาทักยภาพที่คนเองมีได้อย่างเต็มที เพราะต้องเรียนตามหลักสูตรของโรงเรียนเท่านั้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นวัตกรรมความเป็นครูความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

อืมม ... เพิ่มศิลปะการจัดหน้าบันทึกหน่อยครับ ;)

หมายเลขบันทึก

360461

เขียน

21 May 2010 @ 20:02
()

แก้ไข

21 Jun 2012 @ 21:45
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก