การสร้างบล็อก

วิชา "การบริหารการศึกษาและการจัดการเทคโนโลยี" เรื่อง การสร้างบล็อก

        ก่อนที่จะเรียนในวิชานี้ไม่เคยรู้จักการทำบล็อกว่าคืออะไร  เพราะในส่วนของการทำงานโปรแกรมที่จำเป็นต้องใช้ก็จะมีเพียง Ms Word , Excel  และ  Power Point เท่านั้น จะมีบ้างเรื่องการใช้ Internet เพราะต้องเข้า website ที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนฯ เช่น ต้นสังกัด (สช.) ฯ เรื่องการทำบล็อกนี้จึงเป็นเรื่องไกลตัวมาก  และสำหรับโรงเรียนฯ บุคลากร ๑ คน ต้องรับผิดชอบงานหลายงานโดยเฉพาะในส่วนงานของตนเอง  ดังนั้นเมื่ออาจารย์สอนวิธีการสร้างบล็อกของตนเองและสามารถสร้างได้ก็ขอขอบพระคุณอาจารย์ณัฏฐกรณ์ ประพานที่ได้ให้ความรู้ใหม่และนอกจากความรู้เรื่องนี้แล้วยังได้รับความรู้จากบล็อกต่าง ๆ ที่อยู่ใน website นี้อีกด้วย 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วรมาความเห็น (0)

คำสำคัญ (Tags)

#การสร้างบล็อก

หมายเลขบันทึก

360393

เขียน

21 May 2010 @ 15:58
()

แก้ไข

12 Feb 2012 @ 14:15
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
อ่าน: คลิก