แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนพรตพิทยพยัต

                การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน นับว่าเป็นการสร้างเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน ได้อย่างดียิ่ง การได้รับอากาศที่บริสุทธิ์  สิ่งแวดล้อมที่สวยงามของโรงเรียน  ย่อมจะพัฒนาจิตใจและประสบการณ์ การเรียนรู้ที่ทำให้ผู้เรียน มีความสุข ไม่เครียด อันเป็นผลต่อการพัฒนา  สติปัญญา เป็นอย่างดี

                โรงเรียนพรตพิทยพยัต เป็นโรงเรียนหนึ่งที่มีสิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ที่จัดว่างดงาม ประหนึ่งรีสอร์ท ก็ว่าได้ ด้วยเนื้อที่ 137 ไร่  ที่กว้างใหญ่ และแวดล้อมด้วยธรรมชาติอันงดงาม ผู้เรียนมีความสุขกับธรรมชาติอันงดงามนี้

บ้านพรตพิสุทธิ์ เป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนพรตพิทยพยัต ลักษณะบ้าน เป็นทรงปั้นหยา  หลังเก่า ที่มีตำนานว่า ท่านเลี่ยม หลวงพรตพิทยพยัตเคยพักอาศัยอยู่ที่นี่ และเคยเป็นโรงเรียนหลังแรกของพรตพิทยพยัต 

 

 

 

บัดนี้ทางโรงเรียนได้จัดทำเป็นพิพิธภัณฑ์ และ เป็นที่เรียนดนตรีไทย และ นาฏศิลป์ 

 ด้านบนของบ้านเป็นพิพิธภัณฑ์  มีรูปปั้น เจ้าพระยาสุรวงศไวยวัฒน์ หลวงพรตพิทยพยัต และท่านเลี่ยม บุนนาค 

ชั้นล่างใช้เป็นที่เรียนดนตรีไทย และฝึกซ้อมนาฏศิลป์ ของนักเรียน

 

 

  

 ถ้า ว่าง ลองแวะไปชมดูนะคะ  บรรยากาศดีมาก  ๆ