หารือข้อเสนอปฏิรูปประเทศไทย "คณะกรรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนแห่งชาติ"


เมื่อวันที่ 12-13 พฤษภาคม 2553 ที่ผานมา ได้ไปเป็นเลขากลุ่มเพื่อการบันทึกข้อเสนอเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย โดยตัวเองอยู่เรื่องการบริหารจัดการการวางกลไก

     พอดีได้รับโทรศัพท์ด่วนจากเจ้านาย ให้เขามาช่วยบันทึกการประชุมงานด่วนเลยเดินทางเข้ามาบันทึกการประชุมให้  ถึงบางอ้อก็คือ เวทีปฏิรูปประเทศไทยนั่นเอง ที่กำลังพัฒนาข้อเสนอ โดยมีกลุ่มทั้งหมด 10 กลุ่ม  แต่ตัวเองดันได้รับมอบหมายเป็นเลขากลุ่ม เรื่องกลไกระบบการบริหารจัดการ มีหลายท่านเสนอ ทั้ง อ.สีลาภรณ์ บัวสาย คุณกฤษดา อุทยานิน หรือแม้กระทั่งท่านอื่นๆ ประมาณ 10 กว่า ท่าน และพี่น้องชาวบ้านที่นำเสนอร่วมกัน  ณ ขณะนี้ในการบริหารจัดการได้เสนอแนวทางเป็น 2 ระยะ เพื่อการบริหารประเทศไทย

ระยะสั้น

การบูรณาการบริหารจัดการปัญหาแนวทางโดยการแกปัญหานี้ใช้กลยุทธ์ จังหวัดบูรณาการและกลุ่มจังหวัด เพื่อการดึงปัญหาขึ้นและมาหาทางแก้ไขปัญหาที่สามารถทำได้

ระยะยาว

จัดตั้งองค์กรอิสระ โดยมีระยะเวลาองค์กรแน่นอน เพื่อดำเนินการกิจกรรมปฏิรูปประเทศ อาทิ เรื่องการคอรัปชั่น และเรื่องอื่นๆ ให้เป็นระบบสามารถบริหารโยงใยการทำงาน พัฒนาข้อเสนอต่อรัฐบาลเพื่อการดำเนินการได้

 

และภาพรวมการประมวลในวันนั้นที่ออกเป็นข้อเสนอคือ

     เมื่อวันที่ ๑๓  พฤษภาคม ที่โรงแรมรามาการ์เด้นส์ คณะกรรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนแห่งชาติ มีการประชุมวาระพิเศษ เป็นวันที่ ๒ หลังจากที่มีระดมความคิดเห็นจากเครือข่ายภาคประชาชนกลุ่มต่างๆ เพื่อสรุปข้อเสนอในประเด็นสำคัญ โดยมีคุณหญิงสุพัตรา มาศดิตถ์ เป็นประธานในที่ประชุม  และมีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมรับฟังข้อเสนอโดยมีผู้แทนองค์กรและกลุ่มประชาชนเข้าร่วมสังเกตการณ์

            คุณหญิงสุพัตรา  มาศดิตถ์ เปิดเผยว่าจากการระดมความคิดของภาคประชาชนกลุ่มต่างๆ ได้มีข้อสรุปในหลักการสำคัญของการปฏิรูปคือคืนการอำนาจให้ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง โดยมีเรื่องที่สำคัญทั้งหมด ๖ เรื่อง ได้แก่ ๑.การลดความเหลื่อมล้ำ ความไม่เป็นธรรมทางสังคม และการเพิ่มศักยภาพและโอกาสในการพัฒนาและสร้างรายได้ โดยมุ่งที่คนจนรายได้ จนโอกาส และ จนสิทธิ  ๒.การสร้างกลไกการปฏิรูป เพื่อขับเคลื่อนให้แนวคิดการคืนอำนาจสู่ชุมชนท้องถิ่นเกิดขึ้นได้ ๓.การปฏิรูประบบนโยบาย แผน และ งบประมาณ เพื่อสนับสนุนการจัดขบวนของชุมชนท้องถิ่น ๔.การปฏิรูประบบกฎหมายและความยุติธรรม  ๕.การปฏิรูประบบการสื่อสารและการเรียนรู้ ที่ก่อให้เกิดการเพิ่มศักยภาพขคน ผู้นำและองค์กรชุมชนท้องถิ่น ๖.  การปฏิรูประบบการป้องกันการทุจริต

           ในด้านกลไกเพื่อการปฏิรูป  เสนอให้มีกลไกภาคประชาชนที่จะมาดำเนินการเรื่องนี้ อาจจะใช้ชื่อว่าเป็นสมัชชาปฏิรูปประเทศไทยหรือเครือข่ายปฏิรูป ให้ทำหน้าที่ขับเคลื่อนการปฏิรูปควบคู่กลไกการปฏิรูปของภาครัฐ ที่จะต้องดำเนินงานในช่วงเวลาเดียวกันและทำงานหนุนเสริมซึ่งกันและกัน ซึ่งมีระยะเวลาในการดำเนินการ ๓ ปี

สำหรับประเด็นสำคัญต่อเสนอข้อเสนอด้านนโยบายและมาตรการลดความเหลื่อมล้ำ ความไม่เป็นธรรมทางสังคม ได้ให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาหนี้สินของเกษตรกรและคุณภาพชีวิตของเกษตรกร   การกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  การจัดการที่ดินโดยชุมชนท้องถิ่น   การส่งเสริมและพัฒนาสวัสดิการชุมชน  และการพัฒนาชุมชนเมือง 

นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า การปฏิรูปประเทศไทยเป็นหัวใจสำคัญของแผนปรองดองเพื่อการแก้ปัญหาของชาติ   โดยเฉพาะปัญหาความเหลื่อมล้ำ  ที่หวังให้มีกลไกของการแก้ปัญหาให้คนไทยมีที่ยืนและโอกาส  ซึ่งไม่จำเป็นต้องเข้าไปยืนอยู่ในจุดของความขัดแย้ง   ทั้งนี้ในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ที่จะถึงนี้จะมีข้อเสนอขององค์กรภาคประชาชนในส่วนอื่นๆเข้ามาด้วย   เรื่องเร่งด่วนที่ต้องทำคือการจัดให้มีกลไกและประเด็นการทำงานให้ชัดเจน 

นายกรัฐมนตรีกล่าวต่อว่าในอดีตมีการตั้งคณะกรรมการปฏิรูปในเรื่องต่างๆหลายชุด แต่สุดท้ายไม่ได้นำไปสูการปฏิบัติ  ดังนั้นองค์กรที่ตั้งขึ้นมาใหม่เพื่อการปฏิรูปต้องมีวิธีการเชื่อมโยงกับภาครัฐเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ  เช่นเรื่องหนี้สินหรือสวัสดิการ หรือเรื่องอื่นๆที่มีกองทุนต่างๆดำเนินการอยู่แล้วต้องจัดให้มีความสัมพันธ์ที่ดี  หลีกเลี่ยงการทำงานซ้ำซ้อนกัน  

ปล.เอารายงานและแบ่งปันกันเท่านี้ก่อนครับแบบย่อๆๆ

หมายเลขบันทึก: 358782เขียนเมื่อ 15 พฤษภาคม 2010 10:40 น. ()แก้ไขเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2012 14:09 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (3)

เศร้าค่ะที่คนไทยไม่รักกัน

เศร้าแต่ก็ต้อหาทางออกต่อไปครับ ขอบคุณมากนะครับ คุณnaree suwan ที่เข้ามาอ่านครับ

และแล้วก็มาถึงประเทศกำลังลำบากจริงๆ แผนปฏิรูปควรเริ่มดำเนินการดังได้กล่าวไว้

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี