ติดต่อ

  ติดต่อ

ชุดการสอนภาษาไทยแบบอิงประสบการณ์

  ดร.ชัยยงค์ พรหมวงค์ สร้างชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์  

การจัดกิจกรรมการเรียนแบบอิงประสบการณ์ เป็นการสอนที่มุ่งให้ผู้เรียนได้เรียนทำ          ไม่ใช่เรียนรู้ และครูไทยสามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียการสอนซึ่งจะตรงกับหลักสูตรใหม่51 ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

Posted in Gotoknow GotoKnow By 

Post ID: 358457, Created: , Updated, , License: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, Read: Click

ความเห็น (0)