โรงเรียนทางเลือก


โรงเรียนทางเลือก

 " โรงเรียนทางเลือก"

โรงเรียนรุ่งอรุณ

        เป็นโรงเรียนที่มีบรรยากาศร่มรื่น  เน้นเด็กทำกิจกรรม  ลงมือทำ  เพื่อจำและทำความเข้าใจ  เป็นโรงเรียนทางเลือกแห่งแรกของประเทศไทย  ที่เลือกใช้หลักสูตรเอง โดยหลักสูตรจะเน้นแนวพุทธ  แนวธรรมชาติ  ให้เด็กได้รู้จักกับพุทธศาสนา "ชีวิตของ มนุษย์คือการเรียนรู้"  โรงเรียนจะเน้นกระบวนการเรียนรู้  คือ  การเรียนรู้อย่างลึกซึ้ง  ลงมือทำ  สื่อสารให้เป็น  เลือกการสื่อสารที่เป็นประโยชน์  นักเรียนเกิดความสนุสนานในการเรียน  จะเน้นกิจกรรมสำหรับนักเรียนและประสบการณ์ในการดำรงชีวิต  จะเน้นด้านทักษะและกระบวนการพัฒนาตนเอง  ให้เด็กได้รู้จักคิดและมีส่วนร่วมในกิจกรรม

โรงเรียนเพลินพัฒนา

         เป็นโรงเรียนที่เน้นกิจกรรมเป็นส่วนใหญ่  สอนให้เด็กรู้จักคิด  มีความเอื้อเฟื้อ  การเรียนการสอนจะออกแบบบูรณาการและเน้นเรื่องของ  เล่นจริง  การลงมือทำจริง  และจับต้องจริง  เป็นการสร้างหลักวิชาการแบบแยกส่วน  เป็นโรงเรียนแบบก้าวพอดี  มีทักษะประกอบด้วย  3  ส่วน คือ 1. ทักษะชีวิต  2. ทักษะการเรียนรู้  3. ทักษะการทำงาน  เป็นการนำความรู้ต่างๆ มาเชื่อมโยงกัน  โรงเรียนจะเน้นกิจกรรม  มีการอภิปรายภายในห้อง  ทำกิจกรรมให้เด็กได้เกิดกระบวนการคิด  มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  นอกเหนือจากที่ครูสอน  และกิกรรมยังเป็นตัวเชื่อมโยงการเรียนรู้  ให้เด็กได้คิดเอง  ทำเอง  เรียนรู้เอง  และใช้ทักษะชีวิตในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคม  รู้จักแก้ปัญหาและสิ่งแวดล้อมในสังคมได้

โรงเรียนปัญโญทัย

           เป็นโรงเรียนที่สอนให้เด็กเรียนรู้จากประสบการณ์จริง  เน้นการสอนหลักสูตรที่มองเด็กแล้วคิดถึงพัฒนาการและการเข้าใจของเด็ก  กระบวนการสอนและวิธีการสอนจะแตกต่างกัน  โดยดูจากวัยของเด็ก  และจะจัดการเรียนการสอนให้ตรงกับวัยของเด็ก  เรียนรู้จากประสบการณ์จริงที่ผ่านกับตัวของผู้เรียน  การออกแบบการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับวัย  ทำให้เด็กมีความรับผิดชอบ  ให้เด็กได้รู้จักตัวเอง  คิดเอง  ให้เรียนรู้ด้วยตนเอง  ไม่เน้นการท่องจำ  ผู้ปกครองมีส่วนร่วมกับโรงเรียน  และเรียนรู้โดยการใช้ทักษะ  สอนให้รู้จักแก้ปัญหาได้ 

หมายเลขบันทึก: 357621เขียนเมื่อ 11 พฤษภาคม 2010 04:05 น. ()แก้ไขเมื่อ 18 พฤษภาคม 2012 04:58 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ


ความเห็น (3)

ขอบคุณค่ะ nunid

ที่แวะมาทักทาย

เขีนยดีครับ เข้ามาทักทายด้วย

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี