นกไร้รัง

ชีวิตนก เสรี ไม่มีถิ่น

เที่ยวโผบิน บินไป ในแหล่งหล้า

เป็นแค่ไพร่ ไร้ยศ ศักดินา

สุขอุรา ไร้อาณัติ ลัทธิใด

อิสระ วิญญา ประสานก

เป็นวิหก พกผิน ดินแดนใหญ่

บินไปทั่ว ไร้เจ้าของ จับจองใจ

ไม่ฝักใฝ่ ฝ่ายใด นกไร้รัง

จะขอเป็น เช่นนก พิราบขาว

ไม่เหน็บหนาว ร้าวรานใจ ไร้กรงขัง

เสรีภาพ ใจสัตว์ซือ คือพลัง

ไม่หยุดยั้ง สู่ฝั่งฝัน นิรันดร