โครงการ CAI วิชาหลักการและการปฎิบัติ(Photoshop)


โครงการ CAI รายวิชาหลักการออกแบบและการปฏิบัติ (Photoshop)

ผู้จัดทำโครงการ : นายปณิธาน  ทาปลูก

ความเป็นมาของปัญหา

                เนื่องจากการเรียนการสอนรายวิชาหลักการออกแบบและการปฏิบัติ (Photoshop) มีเนื้อหาที่มากผู้เรียนไม่สามารถเรียนภายในเวลาเรียนได้หมด เวลาในการเรียนการสอนไม่เพียงพอ เป็นต้น ดังนั้นผู้สอนจึงต้องการพัฒนาสื่อการสอนเพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้กล่าวมาในข้างต้นนี้

จุดประสงค์

 1. เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องความไม่เข้าใจในเนื้อหาวิชารายวิชาหลักการออกแบบและการปฏิบัติ (Photoshop)
 2. เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องเวลา ในการเรียนการสอนที่ไม่เพียงพอ
 3. เพื่อเป็นสื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง

ขอบเขตของสื่อนวัตกรรมที่นำไปใช้

     - ขอบเขตระดับชั้นที่จะนำไปใช้ : ระดับปวส.1

     - ขอบเขตเนื้อหาที่จะใช้ : หนังสือแบบเรียนรายวิชาหลักการออกแบบและกาปฏิบัติ
       (Photoshop)โดยจะเน้นในส่วนที่ผู้เรียนเรียนไม่ทันเนื้อหา เช่น เรื่อง
       หลักการออกแบบชิ้นงาน และพัฒนาชิ้นงาน มาจัดทำเป็น CAI

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. ได้ CAI วิชารายวิชาหลักการออกแบบและการปฏิบัติ (Photoshop)
 2. สามารถแก้ไขปัญหาเรื่องความไม่เข้าใจในเนื้อหาวิชารายวิชาหลักการออกแบบและการปฏิบัติ (Photoshop)
 3. สามารถแก้ไขปัญหาเรื่องเวลา ในการเรียนการสอนที่ไม่เพียงพอ
 4. สามารถเป็นสื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง

ขั้นตอนการดำเนินงาน

 1. ขั้นวางแผนโครงการ
 2. การวิเคราะห์
 3. การออกแบบและพัฒนา
 4. การนำไปใช้
 5. ประเมินความพึงพอใจ

ระยะเวลาในการจัดทำ

28 เมษายน 2553 – 31 พฤษภาคม 2553

 

งบประมาณที่ใช้จริง

     1.  กระดาษ A4                      100 บาท
     2.  กระดาษปก                        50  บาท
     3.  ค่าอื่นๆ                            500  บาท

     รวม                                     650  บาท

บรรณานุกรม

     หนังสือแบบเรียนรายวิชาหลักการออกแบบและการปฏิบัติ (Photoshop) ,

     หนังสือ Adobe Photo CS 4

หมายเลขบันทึก: 355418เขียนเมื่อ 1 พฤษภาคม 2010 21:21 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 22:50 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (3)

ยังไม่ได้แก้ไขโครงการฯ หรือครับ ???

ฟังบรรยายเรื่อง CAI แล้ว ... คงทำให้เข้าใจธรรมชาติของ CAI มากขึ้น

และคงจะปรับโครงการได้นะครับ ;)

ขอบคุณครับท่านอาจารย์ องค์คุรีมาร

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี