สภาเด็กและเยาวชน


สภาต่างๆ สภาผู้แทน วุฒิสภา สภาเด็กและเยาวชน

สภาเด็กและเยาวชน

               ประเทศไทยนอกจากจะมีสภาผู้แทนราษฎร  วุฒิสภา  สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม สภาพัฒนาการเมือง ที่เกิดขึ้นตามรัฐธรรมนูญแล้ว ในปี 2550 ได้มีกฎหมายฉบับหนึ่งเกิดขึ้น เรียกว่า "พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550" ซึ่งกำหนดให้ประเทศไทยมีสภาที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนในสามระดับได้แก่ สภาเด็กและเยาวชนอำเภอในทุกอำเภอ  สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดในทุกจังหวัด และสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันเกิดขึ้นและดำเนินการมาจนจะครบวาระแล้ว  อีกไม่กี่เดือนก็จะต้องมีการสรรหาใหม่ในทุกระดับ

               เรื่องนี้ ผมเกี่ยวข้องอยู่มากพอควร โดยเริ่มตั้งแต่ หนึ่ง...เป็นประธานพิจารณากฎหมายฉบับนี้จนเสร็จสิ้นลง สอง...ปัจจุบันเป็นประธานอนุกรรมการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชน โดยล่าสุดเมื่อวานนี้เอง ได้เข้าร่วมประชุมกับ รศ.สมพงษ์ จิตระดับ นักวิจัยดีเด่น และบรรดากรรมการบริหารของสภาเด็กและเยาวชนที่มาจากหลายจังหวัดในประเทศไทย  ซึ่งการประชุมมีสาระที่น่าสนใจหลายประการที่ผมขอนำมาถ่ายทอดให้รับรู้ทั่วกัน ดังนี้

               1.สภาเด็กและเยาวชน กำลังจัดทำงบประมาณประจำปี 2554 เพื่อเสนอต่อกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ในการนำไปสู่การจัดทำร่างงบประมาณเสนอเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนฯและวุฒิสภาต่อไป

               2.สภาเด็กและเยาวชน ได้ประชุมจนได้ข้อยุติว่าการทำงานที่ได้ผลนั้น ต้องเน้นการกระจายอำนาจและการมีส่วนร่วมใปยังสภาเด็กและเยาวชนในระดับภูมิภาคและระดับจังหวัด ระดับอำเภอให้มากขึ้น โดยได้จัดทำโครงร่างข่ายการทำงานขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมแล้ว

               3.สภาเด็กและเยาวชน ควรได้รับการต่อยอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนงานโครงการ การจัดทำงบประมาณ การบริหารจัดการองค์กร การประสานงานในเชิงเครือข่าย ฯลฯ เพื่อให้สามารถเป็นองค์กรที่เข้มแข็งตามวัตถุประสงค์ของการก่อเกิดที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย 

               4.สภาเด็กและเยาวชนมุ่งผลักดันให้เกิด "กองทุนสนับสนุนกิจการสภาเด็กและเยาวชน"ขึ้นเพื่อจะได้มีงบประมาณที่เพียงพอต่อการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ทำกิจกรรมอย่างกว้างขวางและมีส่วนสร้างเสริมคนรุ่นใหม่ที่มีจิตสาธารณะเพิ่มขึ้นในสังคม

               5.สภาเด็กและเยาวชน กำลังประมวลผลการทำงานที่ผ่านมาทั้งหมด (สภาเด็กและเยาวชนชุดนี้เป็นชุดแรกที่เกิดขึ้นตามกฎหมาย)เพื่อเผยแพร่สู่สังคม ให้ได้รับรู้กันอย่างทั่วถึงการมีสภาเด็กและเยาวชนขึ้นเช่นนี้ ได้สร้างคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนและสังคมไทยมากมายเพียงใด

               ครับ ทั้ง 5 ประการนี้คือผลสรุปโดยย่อที่ขอถ่ายทอดให้รับทราบโดยทั่วกันครับ.....

 

 

หมายเลขบันทึก: 355317เขียนเมื่อ 1 พฤษภาคม 2010 14:31 น. ()แก้ไขเมื่อ 18 มิถุนายน 2012 17:01 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (5)

วันนี้วันที่ 12 พฤษภาคม 2553 ครับ ผมเพิ่งกลับจากการเป็นประธานประชุมกับส่วนราชการและผู้นำสภาเด็กและเยาวชนครับ วันนี้ประชุมเกี่ยวกับการปรับงบประมาณสภาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ซึ่งนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในวันที่ 28 พฤษภาคมนี้ เพื่อประกอบการพิจารณาก่อนนำเข้าเป็นส่วนหนึ่งในพระราชบัญญัติงบประมาณ ที่สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาจะพิจารณาอนุมัติหรือเพิ่มเติมหรือตัดทอนต่อไป

หลักการสำคัญที่เกี่ยวข้องกับหมวดการใช้เงินด้านต่างๆ นั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ ขาดแต่เพียงรายละเอียดที่คณะทำงานกำลังปรับแก้อย่างเร่งด่วน เพื่อให้เสร็จเรียบร้อยภายในสัปดาห์นี้ ผลพิจารณาท้ายสุดเป็นเช่นไรจะนำมาเผยแพร่ต่อไปครับ

พงษ์ศักดิ์ ใยเพ็ง ปรธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ

เรียน..ทุกท่านที่เคารพ

ผมคิดว่าการพัฒนาประเทศไทยเป็นเรื่องใหญ่ สำหรับทุกคน การพัฒนาประเทศได้นั้นเราต้องเริ่มปลูกจิตสำหนึกที่ตัวคนที่เป็นบุคคลากรของประเทศ ที่ทำงานด้วยการเริ่มต้นจากคำว่าจิตอาสาแล้วบ้านเมืองจะเดินหน้าต่อไป

ขอบคุณครับคุณพงษ์ศักดิ์ที่มาเยี่ยมเยียน จิตอาสาเป็นเรื่องใหญ่และสำคัญ ถ้าเราปลูกฝังลงที่เด้กและเยาวชนได้ อนาคตของประเทศไทยสดใสแน่ครับ

พงษ์ศักดิ์ ใยเพ็ง ปรธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ

เรียน.อาจารย์ที่เคารพ

ผมมีความคิดเกี่ยวกับการปฎิรูปกระทรวงใหม่ผมอยากให้มีการแยกเป็นกระทรวงพัฒนาเด็กและเยาวชนครับ เหตุผล สำหรับกระทรวงพม.งานเยอะมากอยู่แล้วๆก้ดูแลเด็กและเยาวชนไม่ค่อยถั่วถึง และอยากเห็นสภาเด็กและเยาวชนอำเภอ/จังหวัด/แห่งประเทศ มีที่ทำงานอย่างเป็นรูปธรรม มีสวัสดิการ มีการเรียนที่ดี มีหลักฐานที่มั่นคงกว่านี้ ขอฝากอาจารย์เป็นปากเสียงเรียกร้องให้สภาเด็กและเยาวชนหน่อยน๊ะครับ....ขอบคุณครูหยุยครับ

ดีใจที่กลุ่มสภาเด็กฯเข้ามาพูดคุยในบล๊อกนี้ คุณพงษ์ศักดิ์ช่วยสื่อไปด้วยนะครับ จะได้มีช่องทางรับรู้ข่าวสารกันและกันมากขึ้น สำหรับกระทรวงการพัฒนาเด็กและเยาวชนนั้น มีความพยายามมาหลายยุคหลายสมัยแล้ว ความคิดเรื่องนี้ยังมีอยู่ จะพยายามผลักดันกันต่อไปครับ สำหรับงบประมาณ สวัสดิการต่างๆ นั้น ทาง พ.ม.กำลังรอการปรับงบอยู่ครับ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท