บันทึกนี้ใช้สำหรับการสืบค้นข้อมูลนักเรียนระดับชั้น ม.6

การใช้ศัพท์บัญญัติ  คำทับศัพท์  คำเฉพาะกลุ่ม 

 และคำเฉพาะวงการ                 ภาษาไทยมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  การเปลี่ยนแปลงของภาษาไทยทำให้เกิดศัพท์บัญญัติ  คำทับศัพท์  คำเฉพาะกลุ่ม  และคำในวงการต่าง ๆ ซึ่งนักเรียนจะได้ศึกษาในบทนี้   สาเหตุที่ทำให้เกิดศัพท์บัญญัติ คำทับศัพท์  คำเฉพาะกลุ่ม  และคำเฉพาะวงการ                 ๑.  การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากปัจจัยจากภายนอก  เป็นผลมาจากอิทธิพลของภาษาต่างประเทศ  ในอดีตเรายืมคำจากภาษาบาลี  สันสกฤต  เขมร  มาใช้เป็นจำนวนมาก  เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปวิทยาการของโลกตะวันตกเจริญขึ้น  และเรารับวิทยาการเหล่านั้นเข้ามา  จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องรับภาษาของชาติเหล่านั้นเข้ามาด้วย  เห็นได้จากการทับศัพท์  และศัพท์บัญญัติที่เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก                 ๒.  การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากปัจจัยภายใน  เป็นผลมาจากความแตกต่างกันของผู้ใช้ภาษาในด้านต่าง ๆ ได้แก่  อายุ  เพศ  ระดับการศึกษา  สถานภาพทางสังคม  เป็นต้น  ปัจจัยดังกล่าวก่อให้เกิดภาษาเฉพาะกลุ่มและคำที่ใช้ในวงการต่าง ๆ   การใช้ศัพท์บัญญัติ และคำทับศัพท์                 เมื่อเรารับวิทยาการสมัยใหม่เข้ามา  ย่อมหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องรับภาษาต่างประเทศเข้ามาด้วย  โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาอังกฤษ  ซึ่งมีการขยายวงศัพท์อย่างกว้างขวางมากขึ้น  ราชบัณฑิตยสถานจึงบัญญัติศัพท์  โดยใช้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้คือ                 ๑. หาคำไทยที่มีความหมายเหมือนกัน  หรือใกล้เคียงกันมากที่สุด  มาใช้แทนคำศัพท์ที่ยืมมา เช่น                                 Pattern                   กระสวน                                standpoint             จุดยืน                                 Electric                  ไฟฟ้า                                     red  cross               กาชาด                 ๒.  ในกรณีที่หาคำไทยมาใช้แทนคำยืมภาษาต่างประเทศไม่ได้  จะใช้คำบาลี  สันสกฤต  เขมร  มาสร้างเป็นศัพท์ใหม่  โดยอาจจะประสมคำไทย  หรืออาจจะใช้คำบาลี  สันสกฤต  ล้วน ๆ ก็ได้  เช่น                                 Television              โทรทัศน์     (tele =  โทร  แปลว่า  ไกล,  vision  =  ทัศน์  แปลว่า  เห็น)                                 Microscope           จุลทรรศน์    (micro =  จุล  แปลว่า  เล็ก  น้อย, scope = ทรรศน์  แปลว่า  มองเห็น)                 ๓. ในกรณีที่หาคำบาลี สันสกฤต   เขมร  มาบัญญัติศัพท์ใหม่ไม่ได้  จะใช้การทับศัพท์  เช่น                                 Cross-stitch                          ครอสสติตซ์                                 Night  club                            ไนต์คลับ                                 Swrater                                 สเวตเตอร์     หลักเกณฑ์การทับศัพท์                 ราชบัณฑิตยสถานได้จัดทำหนังสือ  หลักเกณฑ์การทับศัพท์  ขึ้น  โดยอธิบายหลักการทับศัพท์ภาษาต่าง ๆ ได้แก่  ภาษาอังกฤษ  ฝรั่งเศส  เยอรมัน  อิตาลี  สเปน  รัสเซีย  ญี่ปุ่น  อาหรับ  และมลายู                 ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่มีอิทธิพลอย่างยิ่ง  ในปัจจุบันมีการนำคำทับศัพท์ภาษาอังกฤษมาใช้เป็นจำนวนมาก  หลักการเบื้องต้นในการทับศัพท์ภาษาอังกฤษที่นักเรียนควรสังเกตคือการเทียบเสียง พยัญชนะและสระ  ดังนี้                   ตารางเทียบเสียงพยัญชนะโดยสังเขป  

พยัญชนะภาษาอังกฤษ

พยัญชนะภาษาไทย ตัวอย่าง
BCChDFG HJK LMN  จ,  ค,    Base                             เบสCat                               แคตChicago                       ชิคาโกDead  Sea                     เดดซีFox                               ฟอกซ์Engineer                       เอนจิเนียร์Galaxy                          กาแล็กซีHaematite                     ฮีมาไทด์Jim                                จิมKansas                          แคนซัสYork                             ยอร์กLocket                          ล็อกเกตMicro                           ไมโครNucleus                        นิวเคลียส 

                ตารางเทียบเสียงพยัญชนะโดยสังเขป  

พยัญชนะภาษาอังกฤษ

พยัญชนะภาษาไทย ตัวอย่าง
P PhQRS  TThVWXYZ พ,  ซ,  ส,    Parabola                   พาราโบลาCapsule                    แคปซูลPhosphorus              ฟอสฟอรัสQatar                       กาตาร์Radium                   เรเดียมSilicon                    ซิลิคอนSweden                   สวีเดนLagos                      ลากอสTrombone               ทรอมโบนThorium                  ทอเรียมVolt                         โวลต์White                       ไวต์Xenon                      ซีนอนYale                         เยลZone                         โซน

  ตารางเทียบเสียงสระโดยสังเขป  

สระ ภาษาอังกฤษ

สระภาษาไทย ตัวอย่าง
A    E   แออะอาเออออีเออิเอะ  Badminton           แบดมินตันAluminium          อะลูมิเนียมChicago                ชิคาโกAsia                      เอเซียFootball1             ฟุตบอลSweden                สวีเดนLebanon              เลบานอนElectronics         อิเล็กทรอนิกส์Mexico              เม็กซิโก 
สระ ภาษาอังกฤษ สระภาษาไทย ตัวอย่าง
I  O   U อิอีไอโออออะอูอะอิอุอู อี King                            คิงSki                              สกีLiberia                       ไลบีเรียCairo                          ไคโรTom                            ทอมWashington                วอชิงตันToday                         ทูเดย์Hungary                    ฮังการีCuba                          คิวบาLiliput                       ลิลลิพุตKuwait                      คูเวตUranium                   ยูเรเนียมBusy                        บีซี 

อ้างอิง

บริษัท สำนักพมพ์พัฒนาสื่อการเรียนการสอน  จ..ชัยภูมิ