หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ มูลนิธิแสง-ไซ้กี และ วปอ27 23 ก.พ. 2553 ณ ชัยภูมิ


กรมการแพทย์ ร่วมหน่วยแพทย์ ที่ชัยภูมิ

23 ปีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่

วันพฤหัสบดี ที่ 18 มีนาคม 2553 เวลา 0:00 น

Bookmark and Share

 

วปอ.27-มูลนิธิแสง-ไซ้กี เหตระกูล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เมื่อปี 2530 คณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 27 ที่ประกอบด้วยแพทย์หลาย ๆ ท่าน ได้คิดที่จะสร้างกุศลร่วมกัน ด้วยการรวบรวมเพื่อน ๆ ในรุ่น จับกลุ่มกันเป็นหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ออกไปให้การตรวจรักษา จ่ายยาฟรี ให้กับชาวบ้านในชนบทที่ห่างไกล และที่ประสบภัยธรรมชาติ ทั้งอุทกภัยและวาตภัย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ อันเป็นการแทนคุณแผ่นดิน
   
คณะแพทย์ นำโดยพลโท นพ.อรุณ ชวนาศัย ร่วมกับ มูลนิธิแสง-ไซ้กี เหตระกูล ผู้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) โดย สวาสดิ์ ปุ้ยพันธวงศ์ อดีต  ผู้ว่าการ กฟภ. พร้อมกำลัง เจ้าหน้าที่พยาบาล จาก รพ. พระมงกุฎเกล้า ร่วมเดินทางไปด้วยทุกครั้ง คณะแพทย์จะประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล เภสัชกร คณะภรรยานักศึกษา วปอ.27 ที่คอยช่วยกันเรียกคนไข้ จัดยา ส่วนกำลังคนที่มาช่วยกันอย่างเข้มแข็ง เป็น เจ้าหน้าที่ กฟภ.ในพื้นที่นั่นเอง ซึ่งนำโดย สิรยา เกียรติโชควิวัฒน์ ประธานแม่บ้าน กฟภ. และ ณรงค์ศักดิ์ กำมเลศ รองผู้ว่าการ กฟภ. ร่วมเดินทางไปด้วย 
   
การออกหน่วยแพทย์ในระยะแรก ๆ ทำได้เพียง 2-3 เดือนต่อครั้ง เนื่องจากภาระ หน้าที่ของแต่ละท่านที่ล้วนอยู่ในระดับบริหาร จึงหาเวลาว่างยาก แต่ทุกคนก็ยังหาเวลามาร่วมกันออกหน่วยแพทย์ เพื่อช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่อง และได้เริ่มเพิ่มความถี่ขึ้น ตามลำดับเป็นเดือนละครั้งในปัจจุบัน โดยแพทย์ที่สลับสับเปลี่ยนกันเดินทางไป จะประกอบด้วย ศ.นพ.เทพนม เมืองแมน, ศ.นพ.วิเชียร ทองแตง, ศ.นพ.มนูญ ไพบูลย์,  นพ.ประมุข จันทวิมล, พญ. ฉวี สิงหวิสัย, พญ.คุณหญิง สำรวย โมกขมรรคกุล, พญ. รุจา เสวิกุล, นพ.ทวี ลิมปะวัชระ, นพ.ไพโรจน์ สินสารัตน์ และ นพ.วิเศษ วชิรพงศ์ 
   
และด้วยวัตถุประสงค์ที่ต้องการบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อสังคม และถวายเป็น พระราชกุศล ในเวลาต่อมา คณะแพทย์นักศึกษา วปอ.27 มูลนิธิแสง-ไซ้กี เหตระกูล จึงได้รับความสนใจ และความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ให้การสนับสนุนส่งแพทย์เข้าร่วมคณะด้วยเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนถึงปัจจุบัน อาทิ
   
นพ.เรวัต วิศรุตเวช อธิบดีกรมการแพทย์ จัดส่งแพทย์จาก รพ.ราชวิถี นำโดย นพ.สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ, นพ.ชัยรัตน์ โภคาวัฒนา, นพ.สุวิทย์ เกียรติเสวี, นพ. ทวี รัตนชูเอก, นพ.จีรศักดิ์ วรรณประเสริฐ นำเครื่องมือตรวจส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร และเครื่องตรวจอัล ตราซาวด์ มาตรวจหาความผิดปกติในกระเพาะอาหาร ลำไส้ ตับ ม้าม ไต ในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติในระบบทางเดินอาหาร คนไข้ที่มีอาการปวดท้องบ่อยโดยไม่ทราบสาเหตุ ตลอดจนตรวจหามะเร็งในกระเพาะอาหาร ตับ ม้าม ไต ซึ่งในแต่ละครั้งสามารถตรวจพบจำนวนมาก ได้จัดยาให้ หรือบางรายก็ต้องส่งต่อเข้า โรงพยาบาลในพื้นที่ต่อไป ซึ่งการลงพื้นที่แต่ละครั้งจะมีทีมแพทย์จาก รพ.จุฬาฯ นำโดย รศ.พญ.วโรชา มหาชัย มาร่วมตรวจด้วย    
   
ทีมสูตินรีเวช จาก รพ.ราชวิถี นำโดย นพ.มนัส วงศ์สุรีรัตน์, นพ.ทศพร เรือง กฤษณ์, พญ.สุวรรณา อัศวพิริยานนท์, พญ.อรัญญา ยันต พันธ์, นพ.ปกป้อง ปานศรีแก้ว, พญ.สิริกาญจน์ ทองใหม่ และ นพ.มาโนช เครือวัลย์ พร้อมทีมพยาบาล มาร่วมตรวจภายในสตรี หาความผิดปกติในโพรงมดลูก มะเร็งปากมดลูก ด้วยเครื่องคอม พิวเตอร์ที่ทันสมัย ตรวจพบและเก็บตัวอย่างก้อนเนื้อที่พบไปตรวจละเอียดจำนวนมาก แต่ยังไม่พบผู้ป่วยร้ายแรง นอกจากนั้นยังมี ไพศาล ร่วมวิบูลย์สุข มาช่วยตรวจจอประสาทตา ตรวจเบาหวานในตาด้วย 
   
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี นำโดย พญ. ศิราภรณ์ สวัสดิวร, นพ. พิศิษฐ์ สุกไสว และ นพ.  วีระศักดิ์ ธรรมคุณานนท์ พร้อมทีมงาน มาร่วมตรวจสุขภาพเด็ก โรคเด็กทั่วไป และโรคเด็กเฉพาะทาง ออทิส ติกสามารถตรวจรักษาเด็กที่เจ็บป่วยได้จำนวนมาก รวมทั้งได้ให้คำแนะนำในการดูแล เด็ก ๆ แก่พ่อแม่ ผู้ปกครองได้เป็นอย่างดี แต่ที่ตรวจยังไม่พบโรคร้ายแรง
   
รพ.เลิดสิน จัดส่ง นพ. วิชัย วิจิตรพรกุล นายกสโมสรโรตารีเจริญนคร ภาค 3350 แพทย์ผู้เชี่ยวชาญรักษาโรคนิ้วล็อกโดยไม่ต้องผ่าตัดใหญ่ ช่วยคนไข้ที่นิ้วมือติด นิ้วงอหรือยืดไม่ได้ ให้สามารถกลับมาใช้มือได้เหมือนเดิมอย่างไม่น่าเชื่อ คนไข้หลายคนดีใจมากหลังจากต้องทนทุกข์ทรมานมานาน ทำให้ในแต่ละครั้งมีผู้ป่วยมารอพบหมอมากมายถึงเกือบ 40 คน พร้อมด้วย นพ.สุทัศน์ ดวงดีเด่น แพทย์ผิวหนังมาช่วยตรวจพร้อมเครื่องเลเซอร์ทันสมัย 
   
รพ.เมตตาประชารักษ์ ร่วมกับโครงการแว่นแก้วของ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ มาช่วยวัดสายตา ตัดแว่นให้ฟรี ๆ ทำให้ในแต่ละครั้งที่ออกไปตรวจ มีชาวบ้านมารับการตรวจและแจกแว่นมากมายจนน่าปลื้มใจ ส่วน รพ.รามาฯ ส่งอดีต หัวหน้าภาคโสต ศอ นาสิก รศ.พญ.ชนิดา กาญจนลาภ, พญ.สุมนา ช่อไสว, ทพญ. ประวิตร โยธีพิทักษ์ และ พญ.วนิดา วานิชอังกูล มาช่วยตรวจหู และตรวจฟันในเด็ก ๆ ด้วย  
   
สำหรับ รพ.ศิริราช นำโดย ศ.คลินิก พญ.คุณไธวดี ดุลยจินดา จัดส่ง นพ.ปิติพล ชูพงศ์, นพ.ณัฐพล วงศ์วิวัฒน์, นพ.คณินท์ เหลืองสว่าง และ พญ.ศิรินภา บุญย เกียรติวัฒนา พร้อมทีมงานมาช่วยตรวจความผิดปกติ ในดวงตา แก้วตา ม่านตา และจอประสาทตา พบคนไข้    ที่เป็นต้อลม ต้อเนื้อ และ   ต้อกระจก รวมทั้งพบคนไข้  เบาหวานขึ้นตาจำนวนมาก ขณะเดียวกัน รพ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร นำโดย นพ.พรเทพ พงศ์ทวิกร ได้นำรถผ่าตัดเคลื่อนที่ มาให้การตรวจรักษาโรคต้อกระจก เปลี่ยนเลนส์ตาเทียมให้ชาวบ้านได้กว่า 30 ราย ช่วยให้ชาวบ้านกลับมามองเห็นอีกครั้ง สร้างความดีอกดีใจแก่ชาวบ้านและลูกหลานจำนวนมาก  ส่วน รพ. ศรีวิชัย 3 อ้อมน้อย จ.สมุทร  สาคร นำโดย นพ.วิชัย วนดุรงค์วรรณ มาให้การตรวจรักษาโรคข้อ โรคกระดูก ซึ่งแต่ละครั้งได้ตรวจรักษาคนไข้มากมายนับร้อยคน 
   
ในขณะนี้ทุก ๆ 3 เดือน คณะแพทย์ชุดใหญ่ จากโรงพยาบาลที่กล่าวมานี้ จะร่วมกันเดินทางไปออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เป็นคณะใหญ่ สลับสับเปลี่ยนกันออกตรวจรักษาชาวบ้านในชนบททั้ง 4 ภาค ล่าสุดได้เดินทางไปที่โรงเรียนบ้านหนองฉิม อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ มีแพทย์เฉพาะทาง ร่วมเดินทางไปให้การตรวจรักษาชาวชัยภูมิกว่า 40 ท่าน สามารถตรวจรักษาชาวบ้านตลอดทั้งวันได้ถึง 4,530 คน
   
สำหรับในเดือนพฤษ ภาคมที่จะถึงนี้ คณะแพทย์ชุดใหญ่นี้ จะเดินทางไปออกหน่วย ให้การตรวจรักษาชาวบ้านในพื้นที่ จ.สงขลา ซึ่งจะมีแพทย์เฉพาะทางร่วมเดินทางไปด้วยไม่น้อยกว่า 40 ท่านเช่นทุกครั้ง
   
ประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์ ประธานมูลนิธิแสง-ไซ้กี เหตระกูล เปิดเผยว่า ตลอดเวลากว่า 23 ปีที่ คณะแพทย์เคลื่อนที่ วปอ.27 มูลนิธิแสง-ไซ้กี เหตระกูล นสพ. เดลินิวส์ ได้ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ออกหน่วยแพทย์มาอย่างต่อเนื่อง แม้จะเหน็ด เหนื่อย ยากลำบาก มีอุปสรรคมากมาย แต่คณะแพทย์ทุกท่านก็ไม่ได้ท้อ หรือเบื่อหน่ายที่จะร่วมกันออกไปสร้างกุศล โดยเฉพาะในครั้งหน้า เดือนพฤษภาคม 2553 จะเป็น  วารดิถีครบ 60 ปี บรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เราจะพร้อมใจกันออกสร้างกุศลใหญ่กันอีกครั้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ทั้งสองพระองค์ 
   
ประธานมูลนิธิแสง- ไซ้กี เหตระกูล กล่าวต่อว่า แม้แพทย์ทุกคนในคณะนักศึกษา วปอ.27 จะมีอายุมากขึ้น แต่ก็จะร่วมกันออกหน่วยแพทย์ทุกเดือนต่อไป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ส่วนผู้ที่มีจิตเป็นกุศลอยากร่วมทำบุญกับโครงการนี้ ก็ สามารถร่วมบริจาค โดยนำเงินเข้าบัญชีที่ “ธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขาบางเขน หมายเลข บ/ช 161-5-00633-3 มูลนิธิแสง-ไซ้กี เหตระกูล” แล้วแจ้งให้เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ทราบที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2940-9800 เพื่อรับใบเสร็จ.

นพพร  เจริญเปี่ยม...รายงาน
 

หมายเลขบันทึก: 348896เขียนเมื่อ 1 เมษายน 2010 22:08 น. ()แก้ไขเมื่อ 20 มิถุนายน 2012 18:08 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท