เชิญชวนอ่านการ์ตูนภาษาอังกฤษทุกๆวัน  ที่นี่  http://pub47.bravenet.com/cartoon/show.php?usernum=4035877769  เพื่อทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในแนวตลกแบบภาษาอังกฤษ  ผู้เขียนอ่านแล้วเกือบจะทุกวัน  แต่มีตลกไม่กี่ครั้ง (คิดเอง ท่านอาจจะตลกก็ได้) เชิญชวนท่านอ่านบ้าง  ไม่ค่อยตลกแบบการ์ตูนไทยเลย  แต่ได้ความรู้ดี  อย่างน้อยได้ภาษาพูด