ผู้บริจาคโลหิตพันครั้งเพื่อ2ล้านชีวิต [EN]


สำนักพิมพ์ 'Dailymail.co.uk' ตีพิมพ์เรื่อง 'Man with the golden arm' saves 2 million babies in half a century of donating rare type of blood' 

แปลว่า "ผู้ชาย (กับ) แขนทองคำ ผู้ช่วยชีวิตทารก 2 ล้านคนในครึ่งศตวรรษของการบริจาคเลือดชนิดหายาก", ผู้เขียนอ่านแล้วปลื้มใจมาก ขอกราบอนุโมทนา สาธุ สาธุ สาธุ และขอนำการทำดีนี้มาเล่าสู่กันฟังครับ [ Mailonline ]

---//---

[Dailymail]

ภาพที่ 1: คุณแฮร์ริซัน ผู้บริจาคเลือดเกือบพันครั้ง เพื่อช่วยชีวิตทารก 2 ล้านคน [ Dailymail.co.uk ]

...

[memorialhermann]

ภาพที่ 2: ปัญหาที่พบบ่อยของกลุ่มเลือด 'Rh' คือ ถ้าคุณแม่มีกลุ่มเลือด Rh- และคุณลูกมีกลุ่มเลือด Rh+ โดยรับพันธุกรรมมาจากคุณพ่อ, และคุณแม่เคยสัมผัสเลือดกลุ่ม Rh+ มาก่อน เช่น เคยท้องหรือแท้งลูกที่มี Rh+ มาก่อน ฯลฯ,... [ memorialhermann ] & [ ADAM ]

ระบบภูมิต้านทานของคุณแม่จะสร้างสารเคมีไปทำลายเลือดคุณลูก ทำให้ป่วยหนัก หรือเสียชีวิตได้

...

ปัญหาที่พบรองลง ไป คือ ประเทศท่องเที่ยวที่มีชาวตะวันตก (ฝรั่ง) ไปเที่ยวมากๆ และมีสัดส่วนผู้บริจาคเลือด Rh- น้อย เช่น ภัยพิบัติซึนามิในไทย ฯลฯ จะทำให้เสี่ยงต่อการขาดเลือดได้

ยุทธศาสตร์สำคัญในการพัฒนาการท่องเที่ยว หรือเมดิคัลทัวร์ทั่วโลกอย่างหนึ่ง คือ ต้องหาผู้บริจาคเลือดขาประจำ และลงทะเบียนผู้บริจาคที่มีเลือด 'Rh-' ไว้เผื่อเรียก (on call) ให้พร้อมอยู่เสมอ

...

[familytreeDNA]

ภาพที่ 3: แผนที่โลกแสดงความชุก (น่าจะเป็นร้อยละ / %) ของคนที่มีกลุ่มเลือด 'Rh-'; กลุ่มเลือดแบบนี้มีการกระจายจากแอฟริกาไปยังยุโรปสายหนึ่ง, ไปตะวันออกกลาง-เอเชียกลาง-อินเดีย-ธิเบตสายหนึ่ง (ตามทฤษฏี... ถ้าไปธิเบตอาจจะไปพม่าด้วย เนื่องจากมีภาษาพูดเป็นตระกูล "ธิเบต-พม่า" ร่วมกัน คือ อาจเป็นเครือญาติกันมาก่อน) [ familytreeDNA ]

การกระจายรอบแรก (primary distribution) น่าจะทำให้แถบสีเข้ม หรือกลุ่มคน Rh- ครอบครองอาณาจักรไปทั่วอาฟริกา-ยุโรป-ตะวันออกกลาง-เอเชียกลาง-อินเดีย-ธิ เบตก่อน

...

หลัีงจากนั้นมี การเปลี่ยนแปลงรอบสอง (secondary distribution) ออกไปจากตรงกลาง คือ ภาคพื้นยุโรปแถบที่มีการพูดภาษาเยอรมัน (ยุโรปกลาง) กลับมีสัดส่วนเลือดแบบนี้ต่ำลง

กลไกที่อาจเป็นไปได้ คือ อาจมีการกลายพันธุ์ แล้วรบชนะ หรือเป็นเผ่าพันธุ์ประเภทลูกดก ทำให้เกิดการกระจายตัวรอบสอง ไล่คนกลุ่มเดิมออกไปจากตรงกลาง, หรือไม่ก็มีการอพยพครั้งใหญ่ที่นำคนต่างถิ่นไปสู่ยุโรปกลาง

----//----

คุณแฮร์ริซัน มีกลุ่มเลือดพิเศษ คือ 'Rh ลบ (Rh-negative)' แถมยังมีสารพิเศษที่ช่วยต้านทานเลือดที่มี 'Rh บวก (Rh-positive)' อยู่ในเลือดแบบ '2-in-1'

คนส่วนใหญ่ในโลกมีกลุ่มเลือด 'Rh' เป็นลบ, คนส่วนน้อยมีกลุ่มเลือด 'Rh' เป็นบวก ส่วนใหญ่เป็นคนเชื้อสายยุโรปและอาฟริกา

...

เรื่องนี้สอด คล้องกับการศึกษา DNA เร็วๆ นี้ที่พบว่า บรรพบุรุษของคนทั้งโลกอาจมาจากอาฟริกา (ปู่ของปู่ของปู่ของปู่ไปเรื่อยๆ ...)

ทว่า... คนรุ่นหลานของหลานของหลานไปเรื่อยๆ กลับรบราฆ่าฟันกันบ้าง แบ่งแยกแตกกันเป็นค่ายเป็นสีทะเลาะกันเองบ้าง ทั้งๆ ที่เดิมอาจจะมีพ่อแม่เป็นเครือญาติเดียวกัน

...

ขอกลับมาที่ ออสเตรเลีย... ดินแดนของจิงโจ้และคนใจบุญ คือ คุณแฮริริซันไปบริจาคเลือด แล้วมีการตรวจพบว่า น้ำเลือด (plasma) ของท่านใช้รักษาโรคกลุ่มเลือด Rh ไม่เข้ากันได้

มีการนำเลือดบริจาคของคุณแฮร์ริซันไปใช้ในการรักษาผู้หญิงตั้งครรภ์นับแสนๆ คน (hundreds of thousands = หลายร้อยพัน = หลายแสน) แถมยังมีการใช้รักษาทารกอีกต่างหาก รวมแล้วก็ช่วยชีวิตทารกไปแล้ว 2.2 ล้านคนในช่วงการบริจาคติดต่อกัน 56 ปี

...

การรักษานี้ ใช้น้ำเลือด (plasma) ปริมาณไม่มาก ทำให้การบริจาคแต่ละครั้งช่วยชีวิตทารกตัวน้อยๆ ได้คราวละหลายๆ คน เพื่อป้องกันสารภูมิต้านทานไปทำให้เม็ดเลือดแดงทารกแตกจนซีดตาย

ตอนนี้คุณเจมส์ แฮร์ริซันอายุ 74 ปียังคงยิ้มแย้ม แจ่มใส, ท่านให้เลือดเป็นประจำทุกๆ 2-3 สัปดาห์ ให้ตั้งแต่อายุ 18 ปี, จนถึง 984 ครั้งแล้ว

...

แม้แต่ลูกสาว ของท่านเองก็ยังได้ใช้วัคซีนที่ท่านร่วมพัฒนาหลังคลอดลูกที่มี Rh+ คนแรก, ทำให้หลานคนถัดไปปลอดภัย

ชาวออสเตรเีลียขนานนาม (nicknamed) ท่านว่า 'man with the golden arm' = "ผู้ชายแขนทองคำ", และอีกชื่อหนึ่งว่า 'man in two million' = "ผู้ช่วยชีวิตคน 2 ล้านคน"

...

คุณตาแฮร์ริ ซันกล่าวว่า 'I've never thought about stopping. Never' = "ผมไม่เคยคิดจะหยุด (บริจาคเลือด). ไม่เคย (แม้แต่ในความคิด)"

เรื่องที่ท่านลืมไม่ลง คือ ตอนท่านอายุ 14 ปีต้องผ่าตัดทรวงอกครั้งใหญ่ ใช้เลือดคนอื่นไปถึง 13 ลิตรในช่วงการพักรักษาตัว 3 เดือน ทำให้ท่านประทับใจว่า รอดชีวิตมาเพราะเลือดที่ผู้บริจาคเลือดท่านอื่นให้มาแท้ๆ

...

ตอนนั้นท่านทำ ความปรารถนา (pledge = ให้คำสัญญา ปฏิญาณ ตั้งความปรารถนา) ว่า ขอให้เราได้บริจาคเลือดเพื่อช่วยเหลือชีวิตผู้อื่นบ้าง และเมื่ออายุครบ 18 ปีจะให้เลือดไปตลอดชีวิต คิดๆๆๆ เช่นนี้ติดกัน 4 ปีถึงได้บริจาคครั้งแรก

ช่วงที่ท่านเริ่มบริจาคเลือดนั้น... ทารกในออสเตรเลียเสียชีวิตนับพันๆ คนต่อปีจากโรครีซัส (Rhesus disease = โรคที่เิกิดจากกลุ่มเลือด Rh ไม่เข้ากัน), เด็กๆ ที่รอดชีวิตมักจะพิการ เช่น สมองเสียหาย พิการไปตลอดชีวิต ฯลฯ

...

นอกจากจะ บริจาคเลือดแล้ว... ท่านยังเป็นอาสาสมัครคนสำคัญที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาวัคซีน (Anti-D vaccine) เพื่อป้องกันโรคนี้ด้วย

ถ้าไม่มีความผิดพลาดทางเทคนิคใดๆ... คุณแฮร์ริซันจะบริจาคเลือดได้ครบ 1,000 ครั้งในเดือนสิงหาคมปีนี้ (2553)

...

ความดีที่ยิ่ง ใหญ่เริ่มจากการตั้งความปรารถนาดี และลงมือทำเล็กๆ ครั้งแรก เพื่อให้อุปนิสัยแห่งการทำดีนั้นผลิดอก ออกผล สืบสานไปสู่ความดีครั้งต่อๆ ไป

ขอกราบอนุโมทนาในกุศลเจตนาในการทำดีของการทำดีทั้งมวล... ไม่ว่าจะเป็นดีเล็กหรือดีใหญ่, ดีครั้งแรกหรือดีครั้งต่อๆ ไป สาธุ สาธุ สาธุ

...

ถึงตรงนี้... ขอให้ท่านผู้อ่านมีสุขภาพดีไปนานๆ ครับ

...

ภาษาอังกฤษสบายๆ สไตล์เรา                                

คลิกลิ้งค์ > คลิกลำโพง-ธงชาติ > ฟัง-ออกเสียงตามเจ้าของภาษา 3 รอบ เพื่อให้จำศัพท์ได้ถูกต้องและเร็ว

ย้ำเสียงหนัก (accent) ที่พยางค์แต้มสี กรณีมีตำแหน่งย้ำเสียง 2 ตำแหน่ง, ตำแหน่งที่ย้ำเสียงหนักกว่า คือ พยางค์ที่ใช้ตัวอักษรตัวหนา

...

@ [ pledge ] > [ เพลด - j ] > http://www.thefreedictionary.com/pledge > noun, verb = สัญญา, (การ) ให้หลักประกัน ค้ำประกัน

# They gave us their pledge. = พวกเขา (พวกเธอ) ให้คำมั่นสัญญากับเรา.

...

# They pledged their support. = พวกเขา (พวกเธอ) สัญญาว่า จะให้ความช่วยเหลือ.

# They borrowed 10,000 bath and left their gold as a pledge. = พวกเขา (พวกเธอ) ยืม 10,000 บาท และวางทองคำเป็นหลักประกัน (ของจำนำ).

...

@ [ century ] > [ เซ้น - ชู - หรี่ ] แบบอเมริกัน หรือ [ เซ้น - ฉรี่ ] แบบอังกฤษ > http://www.thefreedictionary.com/century > noun = ศตวรรษ (ศตะ = ร้อย; วรรษะ = วสะ = ฝน) = 100 ปี

คำนี้มาจากภาษาละติน (centuria) =100 > ศัพท์ที่คล้ายๆ กันได้แก่

@ cent = เซ็นต์ = 1/100 ของดอลลาร์ (คล้ายๆ กับสตางค์ = 1/100 บาท)

@ centi- = เซนติ = 1/100 เช่น เซนติเมตร = 1/100 ของเมตร

@ centenarian = ศตวรรษชน = คนอายุ 100 ปีขึ้นไป

...

 ติดตามบล็อกของเราได้ทางทวิตเตอร์ > [ Twitter ]

ที่มา                                                         

  • Thank [ Dailymail.co.uk ] // 
  • นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์ รพ.ห้างฉัตร ลำปาง สงวนลิขสิทธิ์ ยินดีให้นำไปเผยแพร่โดยอ้างอิงที่มาได้. > 22 มีนาคม 2553.
  • ข้อมูลทั้งหมดเป็นไปเพื่อ การส่งเสริมสุขภาพ ไม่ใช่วินิจฉัยหรือรักษาโรค ท่านที่มีโรคประจำตัวหรือความเสี่ยงต่อโรคสูงจำเป็นต้องปรึกษาหมอที่ดูแล ท่านก่อนนำข้อมูลไปใช้.
หมายเลขบันทึก: 346368เขียนเมื่อ 22 มีนาคม 2010 23:39 น. ()แก้ไขเมื่อ 21 พฤษภาคม 2012 20:01 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (2)

สวัสดีครับ

ถือว่าเป็นสุดยอดของการให้ครับ

น่าชื่นชมยินดีมาก ๆ ครับ

ครับ............ สาธุ สาธุ สาธุ และขอเชียร์ท่านผู้บริจาคเลือดทุกท่านด้วย // แนวโน้มตอนนี้ คือ มีการขยายอายุผู้บริจาคให้สูงขึ้นทั่วโลกแล้ว...

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี