วันที่  15  มีนาคม  2553  โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)  สังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา   ได้เข้ารับการประเมินห้องเรียนน่าเรียน   เพื่อเข้าประกวดแข่งขันกับโรงเรียนต่าง ๆ ในสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา

          โรงเรียนก็เปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองของเด็ก ๆ  เป็นสถานที่ให้ความรู้  ความรัก  ความอบอุ่น  เด็ก ๆ ใช้เวลาอยู่ที่โรงเรียนตั้งแต่เช้าจนถึงเย็น  ดังนั้นโรงเรียนจึงต้องเป็นสถานที่ที่เด็ก ๆ ไว้ใจได้ว่าที่นี่อยู่แล้วสบายใจ  ปลอดภัย  เต็มไปด้วยความรักความอบอุ่นไม่แพ้ที่บ้าน  และห้องเรียนก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะดึงดูดใจเด็ก ๆ ให้รักที่จะอยู่  รักที่จะเรียนรู้  มีความสุขสบายใจเมื่อได้มาอยู่ที่นี่

 ตัวแทนห้องที่ส่งเข้าประกวด  มี  3  ห้อง  ได้แก่

ห้อง  ป. 1/1    นางเกษร  จิตรสุข

 

ภาพเคลื่อนไหว

 

ภาพเคลื่อนไหว

 

ภาพเคลื่อนไหว

 

ภาพเคลื่อนไหว

 

ห้อง ป. 5/2  นางวันเพ็ญ  ฝาชัยภูมิ

 

ภาพเคลื่อนไหว

 

ภาพเคลื่อนไหว

 

ภาพเคลื่อนไหว

 

ภาพเคลื่อนไหว

 

ห้อง อนุบาล 2/1  นางพยอม  สิงห์บัณฑิต

 

ภาพเคลื่อนไหว

 

ภาพเคลื่อนไหว

 

ภาพเคลื่อนไหว

 

ภาพเคลื่อนไหว

 

ภาพเคลื่อนไหว

 

        เดินตามคณะกรรมการที่มาตรวจให้คะแนน  ทุกท่านชื่นชมว่าจัดได้บรรยากาศที่น่าสนใจใฝ่เรียนรู้ดีมาก  ไม่ว่าจะมุมไหนของห้องก็เร้าใจเชิญชวนให้อยากเรียนอยากรู้   เด็ก ๆ คงจะมีความสุขในการเรียน  .....อย่างนี้แล้วคงไม่พลาดรางวัลเหรียญทองแน่ ๆ เลย  ขอเป็นกำลังใจให้ค่ะ

 

 

P

ครูสุภา ภรณ์

ครูสุภาภรณ์ พลเจริญชัย

โรงเรียนเทศบาล4(เพาะชำ)