กลับมาฟื้นฟูความทรงจำกับภาพยนตร์เรื่องเก่าๆซึ่งทำให้หลายๆคนประทับใจกับหลวงตาท่านหนึ่งในภาพยนตร์เรื่องนี้นั่นคือ เรื่อง”มหาอุตม์”แต่ตามที่ผู้เขียนวิเคราะห์แนวคิดที่ได้จากภาพยนตร์เรื่องนี้คือ ได้แนวคิดในการดำเนินชีวิตว่าอยู่อย่างไรให้ชีวิตแคล้วคลาดปลอดภัย อยู่ยงคงกระพัน ชีวิตมีแต่ความก้าวหน้า เจริญรุ่งเรือง  เพราะคำว่า  มหาอุจ ในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน  หมายถึง  ดาวพระเคราะห์ที่ทรงคุณสูงเด่น ทําให้เจ้าดวงชะตามีความเจริญรุ่งเรือง  จะเห็นได้ว่า คำว่ามหาอุจ เขียนไม่เหมือนกันแต่อ่านเหมือนกันความหมายไปในทางเดียวกันบ้างก็เขียนว่า มหาอุด  มหาอุจจ์ มหาอุตม์  มหาอุจ


     แต่ในเรื่องมีการสักยันต์ด้วย ตามความคิดของผู้เขียน การสักยันต์ เป็นอวิชชาซึ่งเด็กๆและเยาวชนไม่ควรเอาเป็นตัวอย่าง เพราะทำให้ชีวิตไม่ก้าวหน้า  สังคมจะมองไปในทางลบ

     จากการวิเคราะห์ภาพยนตร์ ความเป็นอมตะ ความอยู่ยงคงกระพัน หนังเหนียวฟันแทงไม่เข้าก็หมายถึงตอนที่หลวงตาอบรมสั่งสอนลูกศิษย์(พระเอกในตัวละคร) “หลวงตาบอกว่า ข้าจะบอกเอ็งอะไรสักอย่างหนึ่งฟังหลวงตาไว้นะแล้วเอ็งจะอยู่ยงคงกระพัน(ความหนังเหนียว)จะทำอย่างไร

1.ไม่ลบหลู่ผู้มีพระคุณ  

2. ไม่ประพฤติผิดในกาม

3. ช่วยเหลือผู้อื่นและส่วนรวม 

4. ไม่เบียดเบียนผู้อื่น(ในชีวิตและทรัพย์สิน)

5. ไม่ควรพูดมาก 

     ห้าข้อนี้แหละค่ะที่เป็นสาระทำให้ผู้เขียนประทับใจจึงนำมาบอกต่อเด็กและเยาวชนหรือผู้ที่สนใจ


     ภาพยนตร์เรื่องนี้ผู้เขียนดูมา 10 กว่า ปีแล้วค่ะ พอมาอยู่ที่ปัตตานีก็ดูของหลานเพราะหลานก็ชอบดูภาพยนตร์เรื่องนี้   จึงนึกได้ว่ามีมุมคิดดีดี เพิ่มเติมอีกนิดว่า ในเรื่องหลวงตาสอนนายเจตน์(ลูกศิษย์)ว่า “เจ้าจะต้องไม่ไปเกะกะระรานใคร ไม่ควรพูดมาก ปิดหู ปิดตา จงศรัทธาในตนเอง  มีดีอยู่ในตัว อย่าโอ้อวด อย่าพูดมาก จงรักษาสัจธรรมที่ให้ไว้กับข้าฯ” ก็คือ 4-5 ข้อที่กล่าวมาค่ะ ผู้เขียนเพิ่มเติมข้อที่ 5 ให้.....แต่ในเรื่องมีเพียง 4 ข้อที่หลวงตาบอกกับเจตน์ไว้น่ะ