คุณพัชรี    พรมคุ้ม  เกษตรกรหมูที่  11  ตำบลพนม  อำเภอพนม  จังหวัดสุราษฏร์ธานี   ปลูกฝักทองเป็นอาชีพเสริมในช่วง พักการกรีดยาง  ในฤดูแล้ง

คุณพัชรี   บอกว่า  วิธีการปลิดยอดฝักทองทำให้ผลโต ได้ขนาดที่ตลาดต้องการและติดผลดีมาก หลังจากฝักทองมีอายุประมาณ    1  เดือน  ความยาวของยอดแรกยาวพอประมาณ และจะมีดอกตัวเมีย  ( คือ ดอกที่มีผลเล็กอยู่ที่ฐานดอก) ประมาณ  1-2  
ดอกนับจากยอดมาหาส่วนโคนต้นและเป็นยอดแรกของต้น   ถ้ายอดแขนงที่แตกยาวก็สามารถปลิดยอดได้เช่นกัน  การปลิดยอดจะช่วยลดปัญหาผลร่วง  ดูภาพประกอบและโทรติดต่อคุณพัชรีได้ที่ 
โทร  089-5892281


การปลูกฝักทองควรคำนึงถึงเมล็ดพันธุ์   จะต้องเป็นพันธุ์ที่ตลาดต้องการ   เมล็ดพันธุ์ ขนาด  100   กรัม  จะปลูกได้ประมาณ  300  หลุม ๆ ละ 3  เมล็ด  การใช้ปุ๋ย
สูตร  15-15-15     1  ช้อนโต๊ะรองก้นหลุม   ฝักทองอายุ  15  วัน  หลังปลูกอีกครั้ง   และเมื่ออายุ    1  เดือน  ใส่ปุ๋ยสูตร  13-13-21  ประมาณ  2  ขีด  และเมื่ออายุ
1      เดือน   ใส่ปุ๋ยสูตร   8- 24- 24   ประมาณ 2  ขีด


การให้น้ำควรให้วันเว้นวัน     เพื่อลดปัญญาฉ่ำน้ำของลำต้นจะทำให้โรคราเข้าทำลายได้ง่าย    การใช้ปูนแดงละลายน้ำฉีดพ่นป้องกันต้นแตกและราน้ำค้างได้

                            การป้องกันโรครากเน่าโคนเน่า     ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์ม่า  1 กิโลกรัม  ผสมกับรำละเอียด   10  กิโลกรัม  ปุ๋ยหมัก   40 กิโลกรัม  คลุกให้เข้ากันดีแล้วใส่รองหลุมละ 2  กำมือ              (วิธีการป้องกันกำจัดราน้ำค้างและต้นฝักทองแตก  คุณพัชรี  ได้รับการแนะนำจากศูนย์บริการศัตรูพืชสุราษฏร์ธานีผ่านศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลพนม   สำนักงานเกษตรอำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี