สารบบคดีอิเล็กทรอนิกส์


สารบบคดีอิเล็กทรอนิกส์ท่านได้แต่ใดมา

สำนักงานอัยการสูงสุดได้จัดทำโครงการระบบงานสารบบคดีและวิธีการเพื่อความปลอดภัย ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2547 และให้สำนักงานต่างๆ  นำระบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ โดยระบบสารบบคดีอิเล็กทรอนิกส์ เป็นระบบฐานข้อมูลด้านการดำเนินคดีและการอำนวยความยุติธรรมทางอาญา 

 

โดยได้พัฒนามาจากการเขียนบันทึกข้อมูลในสมุดสารบบคดีด้วยมือ (Manual System) มาเป็นการลงสารบบด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บและการนำข้อมูลไปใช้ในการบริหารและการอำนวยความยุติธรรม  เพื่อลดขั้นตอนการทำงาน การซ้ำซ้อนของข้อมูล  เพื่อประหยัดเวลา  ประหยัดทรัพยากรและลดการใช้วัสดุสิ้นเปลือง  ตลอดจนเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการทำรายงาน  การจัดระบบการติดตามการปฏิบัติงานของพนักงานอัยการ และเพื่อเป้าหมายที่สำคัญ คือ การอำนวยความยุติธรรมทางอาญาที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

นับตั้งแต่สำนักงานอัยการสูงสุดได้เริ่มใช้ระบบสารบบคดีอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ผู้ใช้งานได้พบปัญหาอุปสรรคต่างๆ ดังนี้

1. ปัญหาด้านฮาร์ดแวร์  (Hardware)  เช่น เครื่องแม่ข่ายมี  CPU  ไม่เพียงพอต่อการรองรับการลงสารบบคดีทั่วประเทศ

2. ปัญหาด้านซอฟต์แวร์  (Software)  เช่น เครื่องแม่ข่ายฐานข้อมูล (Database Server) มีการจัดเก็บโปรแกรมระบบงาน 9 ระบบ ไว้ในเครื่องเดียวกัน ทำให้การจราจรของข้อมูล  (Traffic Database)  มีความหนาแน่นและทำงานตลอดเวลา  ทำให้ระบบช้า ไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่สามารถประมวลผลได้ตามความต้องการ

โปรแกรมที่ใช้ออกแบบให้ทำงานซ้ำซ้อน เช่น มีหน้า (Page)  เป็นจำนวนมาก  ทำให้ผู้ใช้งานเสียเวลาในการพลิกกลับหน้าเดิม  การปฏิบัติงานในแต่ละหน้า (Page) จะใช้เวลานานมาก การค้นหาข้อมูลล่าช้าเพราะไม่มีการจัดเรียงข้อมูล

3. ปัญหาด้านบุคลากร  (Peopleware)  เช่น  บุคลากรไม่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ในการลงสารบบคดีที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน  ทำให้ข้อมูลที่ได้ผิดพลาดจำนวนมาก

คณะกรรมการ ict อส. เห็นความสำคัญในปัญหาดังกล่าว  จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาสารบบคดี โดยมีนายกายสิทธิ์ พิศวงปราการ เป็นประธานกรรมการ เพื่อเร่งดำเนินการจัดทำโครงการปรับปรุงและพัฒนาสารบบคดีอิเล็กทรอนิกส์  และจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแผนแม่บท IT โดยแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อประสานงานกับที่ปรึกษาอีกคณะ  โดยมีนายยุคล  เหล่าพูลสุข  เป็นประธานคณะทำงาน ดำเนินงานตามโครงการเพื่อให้ข้อมูลการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลสารบบคดีไปประกอบการจัดทำโครงการปรับปรุงสารบบคดีอิเล็กทรอนิกส์ ต่อไป 

การดำเนินการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวเข้าใจได้ว่าจะเป็นประโยชน์และได้ทราบปัญหาที่แท้จริงของผู้ใช้งานระบบสารบบคดี  ทำให้การพัฒนาโปรแกรมเป็นไปอย่างถูกต้องและครอบคลุมได้

 


 

คำสำคัญ (Tags): #สารบบคดี
หมายเลขบันทึก: 343086เขียนเมื่อ 9 มีนาคม 2010 18:23 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 22:33 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (1)
  • หากประชาสัมพันธ์ให้ชาวอส.เราได้ทราบ ก็จะเข้าใจ ศสก.มากขึ้น
  • ขอบคุณสำหรับเนื้อหา ถ้าไม่เผยแพร่ ก็ไม่รู้ครับ
อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี