SHA&OM

การผสมผสานมิติด้านจิตใจในการทำงานประจำวันให้มากขึ้น มีความละเอียดอ่อน ประณีต มีสติปัญญา และรู้เท่าทัน มีเหตุผลในการทำงาน มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เหล่านี้มาหล่อหลอมผสมผสานกับการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานของสถานบริการแล้ว ก็เชื่อได้ว่า จะสามารถนำพาให้การพัฒนาคุณภาพไปสู่ความยั่งยืน

ก่อนจะไป HA Forum ครั้งที่ 11 กัน ก็อยากให้พวกเราเรียนรู้ศัพท์เทพตัวใหม่ของ HA กันสักหน่อย นั่นก็คือ  Sustainable Health care & Health Promoting by Appreciation and accreditation ( SHA) และ Out come mapping (OM)

(บางคนรู้แล้วก็ช่วยเสริมด้วย) รู้สึกจะเริ่มใช้เมื่อปลายปีที่แล้วถ้าไม่ใช่ก็ขอโทษด้วย

ด้วยแนวคิดที่จะให้โรงพยาบาลพัฒนาสู่ความยั่งยืน  โดยการผสมผสานมิติด้านจิตใจในการทำงานประจำวันให้มากขึ้น มีความละเอียดอ่อน ประณีต มีสติปัญญา และรู้เท่าทัน มีเหตุผลในการทำงาน มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เหล่านี้มาหล่อหลอมผสมผสานกับการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานของสถานบริการแล้ว ก็เชื่อได้ว่า จะสามารถนำพาให้การพัฒนาคุณภาพไปสู่ความยั่งยืน

โดยการพัฒนาคุณภาพแนวนี้ ไม่จำเป็นต้องลงทุนด้วยเทคโนโลยีราคาแพงทันสมัย  แต่ใช้ความเรียบง่าย ลดทอนสิ่งที่ไม่จำเป็นลง หันมาเข้าใจในคุณค่าของทรัพยากรที่มีอยู่  ใกล้ชิดธรรมชาติ วิถีชีวิต มีความรัก ความเอื้ออาทรเป็นพื้นฐานที่สำคัญ (ฟังดูดีงดงามจัง)

SHA มีความหมาย จากคำย่อดังนี้ คือ

S= 5S

S   safety ความปลอดภัย ในระดับที่เกิดความเสี่ยงให้น้อยที่สุด

S    Standard      การใช้มาตรฐานคุณภาพ มาตรฐานวิชาชีพในการทำงานประจำวัน

S    Spirituality& Humanistic มิติด้านจิตใจ

S    Self Sufficiency and back to basic approach  แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

S    Sustainable ความยั่งยืน

H=3H

HA & HPH     มาตรฐานโรงพยาบาลคุณภาพ&การสร้างเสริมสุขภาพ และ

H     Humanized Health care การดูแลด้วยความรัก ความเอื้ออาทร คำนึงด้านจิตใจทั้งผู้ให้และผู้รับบริการ

A= 2A

Appreciative        การชื่นชมยินดี  มุมมองเชิงบวก

Accreditation       การรับรองคุณภาพโรงพยาบาล

โดยสรุป SHA ก็คือ ความปรารถนาความท้าทายหรือความฝัน(ที่ต้องไม่เป็นแค่ฝัน)ที่จะได้เห็น โรงพยาบาลหรือองค์กรสุขภาพผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล มีความปลอดภัยและใช้มาตรฐานคุณภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วย ผสมผสานมิติด้านจิตใจ การทำงานร่วมกับชุมชน สังคม เกิดการปรับเปลี่ยนไปสู่ระบบการดูแลผู้ป่วยที่มีความประณีต งดงามบนพื้นฐานของความรัก เความเอื้ออาทร เป็นแบบอย่างที่ดีด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ และเพื่อการเยียวยาได้

สำหรับ OM=Outcome Mapping=แผนที่ผลลัพธ์ =เครื่องมือที่ใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพที่ทำให้การพัฒนาสำเร็จผลและยั่งยืน โดยการประสานเครือข่ายหาพันธมิตร(ไม่เกี่ยวกับการเมืองนะ) ในการเข้ามามีส่วนร่วมคิด ร่วมแกไข ช่วยกันออกแบบกิจกรรมและสุดท้ายคือการทำด้วยหัวใจมาร่วมกันวิเคราะห์หา RCA และกำหนดกิจกรรมต่างๆ ที่จะช่วยกันแก้ไขเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ (Out come) ตามต้องการ โดยมีเครือข่ายภาคี ทั้งหมดมาร่วมกัน

OM มี 2 ประเภท คือ

1. Micro OM = Tool use by Direct Partner ในกลุ่มของสหสาขาวิชาชีพในองค์กร

2. Macro OM = Tool use by Boundary Partner ได้แก่พันธมิตรภายนอกองค์กรที่เกี่ยวข้อง เช่น พระ นักเรียน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อปท. อสม. PCU ฯลฯ

***ใครที่ไป HA Forum ขอเตือนให้เตรียมตัวนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ และฟิตร่างกายเพื่อเดินๆ ๆ ๆ ดูให้ทั่วงาน (เผื่อแรงไว้ Shopping ด้วยก็ดี) อาหารการกินอย่าไปหวังมากเพราะถ้าคนเป็นหมื่นแบบปีที่แล้ว อาจมีอดได้***/By Jan

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สาระแนแชร์ความรู้ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ต้องขอบคุณ คุณ by jan ที่ทำให้รู้จักศัพท์ HA มากขึ้นเพราะบางครั้งได้ยินเค้าพูดกันก็ไม่ทราบความหมาย

จากผู้อาวุโส ER

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับที่เอา ศัพท์ ที่ไม่เคยรู้มาให้ได้รู้ครับ

แต่แหม วันที่ไปHA Forum วันสุดท้าย เดินไปดูนิทรรศการ เจ้าของก็รีบเก็บกันจ้าเลย

คนรีบกลับกันเยอะเลยครับ

อนุเทพ