การประเมิน งานทำให้ปราศจากเชื้อในสถานีอนามัย  

คำถาม:ทำอย่างไรจะประเมินงาน IC ในสถานีอนามัย จนท.ใน สสอ.

ผู้ปฏิบัติงานใน สอ.ต้องทำอย่างไร

เริ่มต้น

1.เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานใน สสอ.ที่รับผิดชอบงานรักษาพยาบาลต้องมีความรู้เรื่อง IC เบื้องต้น จัดการอบรมให้เจ้าหน้าที่ในสถานีอนามัย ถ้ายังไม่คล่องเชิญ ผู้รับผิดชอบงานในโรงพยาบาลมาเป็นวิทยากร พยาบาลงานจ่ายกลางและผู้ปฏิบัติงานจริงๆที่งานจ่ายกลาง

2.อบรมเจ้าหน้าที่ในสถานีอนามัย ทุกคนรับทราบปฏิบัติเหมือนกันทุกคน

3.เอาผู้ช่วยเหลือคนไข้และคนงานเข้ามาอบรม

4.ติดต่อขอคู่มือการทำให้อุปกรณ์การแพทย์ปราศจากเชื้อจากกรมเครื่องทางการแพทย์ สำนักงาน อย กระทรวงสาธารณสุข ให้สาธารณสุขอำเภอทำเรื่องไป  โทรไปประสานก่อนแล้วจึงส่งหนังสือไป

5 ได้คู่มือนำมาปฏิบัติอ่านทั้งเจ้าหน้าที่ใน สอ และผู้ช่วย &คนงาน

6 พยาบาลงานรักษาดูแลความถูกต้อง

เริ่มตั้งแต่

1.รถทำแผล

:ขวดใส่น้ำยา ใส่น้ำยาให้เพียงพอ ต่อ 1 อาทิตย์ เขียน วดป หมดอายุ สีแดง ป้ายชื่อน้ำยาแขวนเพื่อสะดวกต่อการนำไปทำความสะอาด

                                

:อับสำลีใส่แต่สำลีปราศจากเชื้อ ห้ามใส่Alcoholแช่ ใช้แบบกด เพราะสำลีชุบAlcoholเกิน 2 ชม ไม่มีผลต่อการฆ่าเชื้อ

: Forcep Transfer ไม่แช่น้ำยา ต้องมี 3 ชิ้น หาที่ปิดป้องกันแมลงหรอฝุ่น

:เครื่องมือที่จำเป็นนำใส่ในTray เป็น Set  
:ข้างๆรถ มีกระป๋องใส่ Amp ยา เข็มฉีดยา แยกทิ้ง

    

:Set ต่างๆเก็บไว้ตู้มีป้ายผู้จัดชื่อSet

:ถังขยะใช้แบบกดแยกขยะเปียก ติดเชื้อ แห้ง

 

:สมุดบันทึกการทำให้ปราศจากเชื้อ ของผู้ช่วยเหลือคนไข้

 

 เตรียมกระป๋อง สำหรับทิ้ง

1 Ampยา

2 ขวดยา

3 เข็มฉีดยา ดึงปลอกพลาสติกออก

4 ปลอกพลาสติกและไซริงค์

รวบรวมส่ง รพช.เพื่อกำจัดตามวิธีที่ถูกต้อง

ผลงาน :