พบสาเหตุการตายตุตันคาเมน [EN]

การศึกษาใหม่พบมาลาเรีย (malaria) เป็นสาเหตุการสวรรคตขององค์พระฟาโรห์ตุตันคาเมน [ AJE ]

โปรดอย่าเพิ่งสงสัยว่า 'อากาศเสีย' เกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องนี้ คำตอบคือ 'malaria' มาจากคำว่า 'mal-' = มาร เลว เสีย; และ '-aria' = อากาศ; รวมแปลว่า 'อากาศเสีย' เข้าใจว่า สมัยก่อนคนเชื่อกันว่า อากาศไม่ดีทำให้คนตาย จึงเรียกโรคไข้จับสั่นหรือไข้ป่าว่า "มาลาเรีย" [ thefreedictionary ]

... // ...

[วิกิพีเดีย]

ภาพที่ 1: ฟาโรห์ (Faroh = บ้านใหญ่ หมายถึงเทพบนดิน) ทรงพระโสร่งและเครื่องประดับอลังการดุจเทพ > [ วิกิพีเดียภาษาไทย ]

...

[AJE]

ภาพที่ 2: ทีมผู้เชี่ยวชาญอัญเชิญพระศพฟาโรห์ > [ al Jazeera ]

...

[AJE]

ภาพที่ 3: พระศพฟาโรห์พร้อมเครื่องทรงอลังการ > [ al Jazeera ]

...

[AJE]

ภาพที่ 4: อาจารย์ซาฮิ ฮาวาสส์ นักโบราณคดีชั้นนำของอียิปต์ประกาศผลการศึกษาวิจัย > [ al Jazeera ]

...

[AJE]

ภาพที่ 5: ทีมผู้เชี่ยวชาญทำการเก็บตัวอย่าง DNA หรือรหัสพันธุกรรม > [ al Jazeera ]

...

[AJE]

ภาพที่ 6: เครื่องทรงทอง > [ al Jazeera ]

... // ...

ฟาโรห์ตุตันคา เมน (King Tutankhamen) ซึ่งเป็นกษัตริย์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของอียิปต์ ทรงมีพระพลานามัย (สุขภาพ) ไม่ค่อยดี และสิ้นพระชมม์จากมาลาเรียตั้งแต่อายุน้อยเมื่อกว่า 3,000 ปีก่อน

คณะนักวิทยาศาสตร์จากอียิปต์ เยอรมนี และอีกหลายประเทศทำการเก็บตัวอย่างรหัสพันธุกรรมหรือ DNA และทำการตรวจพระศพด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT scan) เมื่อ 2 ปีก่อน และรายงานผลการศึกษาในวารสารสมาคมแพทย์อเมริกัน (JAMA)

...

ฟาโรห์พระองค์ นี้น่าจะเป็นพระโอรสของพี่น้องชาย-หญิง (ราชวงศ์ฟาโรห์มีประเพณีแต่งงานกันในหมู่พี่น้องหรือญาติสายตรง),  ทรงมี (พระ) เพดานโหว่ (cleft palate) และเท้าปุก (clubfoot)

อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโบราณคดี (archeologist) อาวุโสของอียิปต์ คือ ท่านอาจารย์ซาฮิ ฮาวาสส์ หัวหน้าคณะวิจัยกล่าวว่า พระองค์สิ้นพระชนม์จากมาลาเรีย

...

หลุมพระศพได้รับการค้นพบในสภาพเกือบสมบูรณ์พร้อมกับหน้ากากพระศพทำด้วยทองในปี 1922 = พ.ศ. 2465

ผู้เชี่ยวชาญสันนิษฐานว่า เสด็จขึ้นครองราชย์สมัยที่ทรงมีพระชมน์ (อายุ) 10 พรรษา (พรรษา = วสา = ฤดูฝน ใ้ช้เป็นหน่วยนับปี) และสิ้นพระชมน์ที่ 20 พรรษา หรือประมาณปี 1324 BC (B.C. = before Christ = ก่อนคริสตกาล = 3,877 ปีก่อน)

...

มีทฤษฎีว่า ด้วยการสิ้นพระชมน์ไว้หลายอย่าง เช่น ตายจากอำนาจเหนือธรรมชาติ (supranatural forces เช่น มนุษย์ต่างดาวสังหาร ฯลฯ), ถูกวางยาพิษจากพี่หรือน้องสาว, โรคทางพันธุกรรม ฯลฯ

การตรวจพระศพพบรูโหว่ที่พระเศียร (กะโหลก) ซึ่งเดิมเชื่อว่า น่าจะเป็นสาเหตุการตาย ทว่า... ผลการสแกนในปี 2548 พบว่า เป็นกระบวนการทำมัมมี่ (mummification; mummy = มัมมี่; mummify = ทำมัมมี่) ซึ่งใช้วิธีเจาะรู ดูดสมองออกบางส่วน เพื่อไม่ให้เน่า [ longdo ]

...

ฟาโรห์พระองค์นี้มีภูมิต้านทานโรคต่ำมาตั้งแต่เกิดจากโรคพันธุกรรม ซึ่งน่าจะเป็นผลจากการอภิเษก (แต่งงาน) ในหมู่พระญาติ

ผลการศึกษา DNA จากราชวงศ์อีก 15 พระองค์ทำให้รู้ว่า ลำดับพระญาติที่ถูกต้อง คือ ทรงเป็นพระโอรสของฟาโรห์อาเคนาทัน (Akhenaton) ซึ่งทรงครองราชย์กับพระมเหสีเนเฟอร์ทิทิ (Nefertiti) 17 ปี (กษัตริย์ในสมัยนั้นอาจมีคู่ครองเกินกว่า 1 ได้ ทำให้ยังไม่ทราบแน่ว่า พระมารดาเป็นใคร) [ Discovery ]

...

เป็นที่ทราบกันดีว่า การอภิเษก (แต่งงาน) กันในหมู่พระญาติเพิ่มเสี่ยงโรคทางพันธุกรรม

อาจารย์ฮาวาสส์กล่าวว่า ยังไม่ทราบแน่ว่า พระมารดาทางชีววิทยา (biological mother) เป็นใครแน่ (โอกาสเป็นไปได้ในหมู่พระญาติประมาณ 3 พระองค์) คงจะต้องทำการศึกษา DNA เพิ่มเติม เพื่อให้ได้หลักฐานที่แน่นอนขึ้นต่อไป (กำลังทำอยู่) [ Discovery ]

...

เว็บไซต์ 'Discovery' ตีพิมพ์ไว้อย่างนี้ '"The mother is not yet genetically identified, but the data obtained from KV21A points to this mummy as the mother of the fetuses. Unfortunately we are not yet able to identify her as Ankhesenamun, Nefertiti's daughter," Pusch said.' [ Discovery ]

แปลว่า "พระมารดา (แม่) ยังไม่ได้รับการยืนยันทางพันธุกรรม (จาก DNA), แต่ข้อมูลจากตำแหน่ง KV21A บ่งชี้ว่า มัมมี่นี้เป็นพระมารดา (แม่) ที่มีโอรส-ธิดา (ลูกๆ) หลายพระองค์. โชคร้ายที่เรายังไม่สามารถระบุได้ว่า พระมารดา (แม่) เป็นอันเคซีนามัน, พระฺธิดา (ลูก) ของเนเฟอร์ทิทิ" พุชกล่าว [ Discovery ]

...

ต้นฉบับตอน หนึ่งกล่าวว่า '"I announce today my belief that KV63 is indeed the tomb of King Tutankhamun's mother, Queen Kiya," stated Dr. Hawass. ' [ Archeology ]

แปลว่า อ.ดร.ฮาวาสส์เชื่อว่า (ยังรอการตรวจ DNA ต่อไปอีกระยะหนึ่ง) น่าจะเป็นราชวงศ์รหัส 'KV63' หรือพระนางคิยา [ Archeology ]

...

เว็บไซต์ 'Scientific American' ฟันธงว่า 'The team also identified the mummy likely to be Tut's mother as KV35YL, not Queen Nefertiti as was once thought.' [ Scientific American ] 

แปลว่า "ทีมวิจัยได้ระบุมัมมี่ที่น่าจะเป็นพระมารดาของตุตันฯ คือ KV34YL, ไม่ใช่ควีนเนเฟอร์ทิทิ อย่างที่คิดกันมาแต่ก่อน", ทว่า... อย่าเพิ่งเชื่อดีกว่า เพราะยังไม่มีผล DNA ยืนยัน, คนที่ฟันธงมีคนเดียว คือ อ.ดร.ฮาวาสส์ [ SMH.com.au ]; [ Scientific American ]

...

[ kidshealth ] 

ภาพที่ 7: ลักษณะริมฝีปากบนปกติ (normal lip), เพดานปกติ (normal palate), และเพดานโหว่ (cleft palate) ซึ่งมีทั้งความปกติแบบเดียว (ปากโหว่ หรือเพดานโหว่) และแบบผสม > [ kidshealth ]

...

[ childrensmomorial ]

ภาพที่ 8: ลักษณะเท้าปกติ (Normal) ทางซ้าย, และเท้าปุก (Clubfoot) ทางขวา >  [ childrensmomorial ]

...  

เรื่องนี้บอกเราว่า ต่อไปการศึกษาทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์จะใช้สมมติฐาน และหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มากขึ้นเรื่อยๆ

วิธีคิดทางวิทยาศาสตร์ คือ ขั้นแรกให้ตั้งสมมติฐาน (hypothesis / hypotheses) ไว้หลายๆ ทาง, ไม่เข้าไปถล่มสมมติฐานตั้งแต่ต้น แล้วทำการทดลอง ค้นคว้า หาหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มา เพื่อสนับสนุนหรือคัดค้านแนวคิดนั้นๆ ไม่ใช่อาศัยการเดาของอาจารย์ท่านโน้นท่านนี้ หรือใช้วิธีเทียบกับสิ่งที่มีอยู่ และเดินตาม "รอยเกวียนเก่า (old paradigm / theory)" ไปเรื่อยๆ

...

ประเทศที่ รู้จักคิด ศึกษาค้นคว้า วิจัย พัฒนา สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ได้มาก มีการส่งเสริมการศึกษาทางวิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี-คอมพิวเตอร์มาก จะเป็นชาติที่มีศักยภาพในการแข่งขันกับนานาชาติได้ในระยะยาว

ชีวิตของฟาโรห์ช่างคล้ายกับดาราที่มีคำกล่าวว่า 'fly high, die young' หรือ "บินสูง (ขึ้นสู่ภาวะูสูงสุดตั้งแต่อายุน้อย), อายุสั้น"

...

ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้อ่าน (ส่วนใหญ่) ซึ่งคงจะมีชีวิตที่ดีกว่าฟาโรห์พระองค์นี้

พวกเราคงจะได้เห็นสัจจธรรมอย่างหนึ่งของมหาอาณาจักรแต่โบราณ คือ ชาติใดที่มีเมกะโปรเจคท์ (megaproject; mega = ล้าน อลังการ ยิ่งใหญ่; project = โครงการ; รวม = โครงการขนาดใหญ่) ที่ไม่สร้างผลิตผลคล้ายๆ กับ NPL (non-performing loan; non- = ไม่; perform = ปฏิบัติการ ทำให้มีผลงานหรือผลผลิต; loan = เงินกู้ ให้กู้) แล้ว, ชาตินั้นจะหนีการล่มสลายได้ยาก

...

มหาอาณาจักร ใหญ่มักจะล่มสลายไปหลังมีการก่อสร้าง "อะไรที่ใหญ่ๆ (non-performing projects)" และทิ้งเมกาโปรเจคท์ไว้เป็นอนุสรณ์สถาน หรือเป็นแหล่งท่องเที่ยวไว้ให้ชนรุ่นหลังได้ "ฝัน" หรือ "เพ้อ" ถึงอดีตอันรุ่งเรืองเสมอ

ถึงตรงนี้... ขอให้ท่านผู้อ่านมีสุขภาพดีไปนานๆ ครับ

...

ภาษาอังกฤษสบายๆ สไตล์เรา                                

ต้นฉบับเรื่องนี้คือ 'Study: Malaria killed King Tut' = "ผลการศึกษาพบ มาลาเรียฆ่ากษัตริย์ตุตันฯ"

คลิกลิ้งค์ > คลิกลำโพง-ธงชาติ > ฟัง-ออกเสียงตามเจ้าของภาษา 3 รอบ เพื่อให้จำศัพท์ได้ถูกต้องและเร็ว

...

ย้ำเสียงหนัก (accent) ที่พยางค์แต้มสี กรณีมีตำแหน่งย้ำเสียง 2 ตำแหน่ง, ตำแหน่งที่ย้ำเสียงหนักกว่า คือ พยางค์ที่ใช้ตัวอักษรตัวหนา

@ [ Tutankhamen ] > [ ถุท - เถ่น - ค้า - เหมิ่น ] หรือ  [ ถุท - ถ่าง - ค้า - เหมิ่น ] > http://dictionary.reference.com/browse/Tutankhamen หรือ http://www.merriam-webster.com/cgi-bin/audio.pl?bixtut01.wav=Tutankhamen > noun = ฟาโรห์ ตุตันคาเมน > [ วิกิพีเดียภาษาไทย ]

...

@ [ pharoah ] > [ เฟ้ - โหร่ว ] > http://www.merriam-webster.com/dictionary/pharaoh หรือ http://inogolo.com/pronunciation/d1752/Pharaoh_Hound > noun = ฟาโรห์ > [ วิกิพีเดียภาษาไทย ]

@ [ malaria ] > [ หม่า - ล้า - เหรี่ย ] > http://www.thefreedictionary.com/malaria > noun = โรคมาลาเรีย ไข้ป่า ไข้จับสั่น; 

คำ 'malaria' มาจากภาษาละติน (รับมาจากกรีกอีกต่อหนึ่ง) = 'mal-' + '-aria' = เลว + อากาศ = อากาศเลว เข้าใจว่า คนสมัยก่อนเชื่อว่า โรคนี้เกิดจากอากาศเสีย

...

@ [ inbreed ] > [ อิน - บรี้ด - d ] > http://www.thefreedictionary.com/inbreed > verb = แต่งงานในหมู่ญาติ

...

Thank [ SMH.com.au ]; [ Scientific American ]; [ Archeology ]; [ Discovery ]; [AJE]; [ thefreedictionary ]; [ childrensmomorial ]; [ kidshealth ];

 ติดตามบล็อกของเราได้ทางทวิตเตอร์ > [ Twitter ]

ที่มา                                                         

  • Thank al Jazeera > Study: Malaria killed King Tut. 17 February 2010. / Source > JAMA.
  • นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์ รพ.ห้างฉัตร ลำปาง สงวนลิขสิทธิ์. ยินดีให้นำไปเผยแพร่โดยอ้างอิงที่มาได้. > 17 กุมภาพันธ์ 2553.
  • ข้อมูลทั้งหมดเป็นไปเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ ไม่ใช่วินิจฉัยหรือรักษาโรค ท่านที่มีโรคประจำตัวหรือความเสี่ยงต่อโรคสูงจำเป็นต้องปรึกษาหมอที่ดูแล ท่านก่อนนำข้อมูลไปใช้.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บ้านสุขภาพความเห็น (0)