เมื่อวันศุกร์ที่แล้ว ผมได้เป็นตัวแทนของโรงเรียนกิจกรรมบำบัด มหาวิทยาลัย Curtin เข้าร่วมนำเสนองานวิจัย ในงาน Australia Medical Research Symposium ซึ่งเป็นการรวบรวมผลงานวิจัยทางการแพทย์จากนักเรียนระดับปริญญาโทเอก-หลังปริญญาเอก จากหน่วยงานต่างๆ ทั่วประเทศออสเตรเลีย และจัดงานพร้อมกันในแต่ละรัฐ ในงานนี้ผมในฐานะนักเรียนทุนรัฐบาลไทยก็อยากเข้าร่วมเพื่อเรียนรู้ประสบการณ์ ด้วยการรับฟังและสังเกตการนำเสนองานวิจัยภาคภาษาอังกฤษจากชุมชนปัญญาชนในระดับหมอๆนักวิจัยของ Western Australia

 

ก่อนหน้านี้ผมต้องเตรียมงานอย่างหนัก เนื่องจากการนำเสนองานวิจัยครั้งนี้ ต้องสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษแบบนักวิชาการ ด้วยระยะเวลาเพียงแค่สิบนาที แต่ผมต้องเขียนบทพูดต่างๆ แล้วนำไปตรวจทานไวยากรณ์และความเข้าใจกับอาจารย์ชาวต่างประเทศของมหาวิทยาลัย แล้วนำไปตรวจทวนความลึกซึงเชิงปรัชญา (Scholar academics) ของหลักการและเหตุผลของงานวิจัยในแต่ละขั้นตอน (Rationale of research) กับอาจารย์ที่ปรึกษา ยอมรับว่าเป็นการเตรียมตัวอย่างหนักเกือบสามวันแม้ว่าตัวเองจะเคยผ่านงานแบบนี้มาแล้วก็ตาม

 

ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จก็อยู่ที่นั่น จริงๆก็อยู่ในใจ ด้วยการเพิ่มพูนความมั่นใจในตนเองจริงๆ  (self-confidence of educational achievement)

 

<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">ข้อสังเกตจากผู้ร่วมนำเสนองานจำนวน 85 ท่านในวันนั้น งานวิจัยของผมก็ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในเจ็ดผลงานที่สามารถนำไปเผยแพร่ผ่านสื่อมวลชน เนื่องจากตัวงานได้สำรวจข้อมูลจากคนไข้จริงๆ ในขณะที่งานอื่นๆที่ไม่ได้รับการคัดเลือก เพราะเน้นงานวิจัยในระดับเชิงลึก เน้นศึกษากลไกการทำงานของเซลล์ ที่วงการแพทย์กำลังต้องการ แก้ไขความผิดปกติจากโรคภัยต่างๆ จากต้นเหตุ แทนที่จะหาวิธีจัดการปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโรคภัยเหล่านั้น </p>  <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">ที่สำคัญการศึกษาในเชิงลึกมากๆดังกล่าว เป็นการทดลองในระดับเซลล์ของสัตว์ทดลอง เช่น หนู กระต่าย ม้า แกะ เป็นต้น หลายๆงานวิจัยก็ยังคงสรุปไม่ได้ชัดเจนว่า ผมที่ได้จะนำมาใช้กับคนไข้จริงได้หรือไม่ ข้อมูลส่วนใหญ่สามารถนำไปใช้ได้ต่อในกลุ่มคนที่ต้องสนใจศึกษาเฉพาะเรื่องนั้นลึกๆ คนไข้ธรรมดาทั่วไปไม่สามารถเข้าใจถึงข้อมูลดังกล่าวและยังคงต้องดำเนินชีวิตอยู่ต่อไปกับข้อมูลที่น้อยงานวิจัยนักที่จะอธิบายการรักษาที่ใกล้ตัวคนไข้และนำไปใช้ได้ง่ายและมีประสิทธิภาพมากที่สุด</p>  <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">  </p>