เก็บบันทึกเหตุการณ์ตามกฎหมาย (146)


เช่นเดียวกับผู้ปกครองที่ต้องคอยดูแลบุตรหลานตัวเล็ก ๆ ไม่ให้คาดสายตา หากพาลูกไปเดินห้างสรรพสินค้าก็ต้องดูแล ถ้าเด็กไปทำแก้วแตกก็เป็นความผิดของผู้ปกครองที่ต้องชดใช้ แต่ถ้าผู้ปกครองจะทำโทษเด็กบ้างตามสมควรก็สามารถทำได้ และคงเป็นไปไม่ได้ที่ผู้ปกครองจะปฏิเสธความรับผิดชอบเมื่อบุตรหลานกระทำความผิด

 

ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ มีข้อความตอนหนึ่งใน มาตรา 26 ระบุไว้ว่า “ผู้ให้บริการต้องเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ไว้ไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับแต่วันที่ข้อมูลนั้นเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์” หมายความว่า ผู้ดูแลระบบ (Administrator) หรือผู้ให้บริการ (Provider) ต้องเก็บบันทึกเหตุการณ์ (Log File) ที่ผู้ใช้ (User) หรือสมาชิก (Member) ใช้บริการผ่านระบบคอมพิวเตอร์ของตน เช่นเดียวกับผู้ปกครองที่ต้องคอยดูแลบุตรหลานตัวเล็ก ๆ ไม่ให้คาดสายตา หากพาลูกไปเดินห้างสรรพสินค้าก็ต้องดูแล ถ้าเด็กไปทำแก้วแตกก็เป็นความผิดของผู้ปกครองที่ต้องชดใช้ แต่ถ้าผู้ปกครองจะทำโทษเด็กบ้างตามสมควรก็สามารถทำได้ และคงเป็นไปไม่ได้ที่ผู้ปกครองจะปฏิเสธความรับผิดชอบเมื่อบุตรหลานกระทำความผิด เช่นเดียวกับผู้ให้บริการที่ต้องเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของสมาชิก เมื่อสมาชิกออกไปกระทำความผิดผ่านระบบคอมพิวเตอร์ของตน ผู้ให้บริการมีหน้าที่ต้องให้ข้อมูลแก่ผู้รักษากฎหมาย หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ในการติดตามสมาชิกที่ทำผิดกฎเกณฑ์ของบ้านเมืองมาดำเนินคดี
หน่วยงานที่ให้บริการอินเทอร์เน็ตแก่สมาชิกของตนย่อมเป็นผู้ให้บริการโดยปริยาย เช่น บริษัท ส่วนราชการ สถาบันการศึกษา ร้านอินเทอร์เน็ต หอพัก หรือบ้านพักอาศัย ถ้าผู้เช่าห้องพักในหอพักส่งข้อความไปหลอกลวง หมิ่นประมาท ให้ร้ายผู้อื่นจนก่อให้เกิดความเสียหาย เผยแพร่สิ่งที่มีลักษณะขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ติดตามร่องรอยไปถึงหอพักของผู้กระทำผิด เจ้าของหอพักหรือผู้ให้บริการจะต้องให้ข้อมูลการจารจรทางคอมพิวเตอร์ของสมาชิกในหอพัก เพื่อใช้ระบุตัวผู้ใช้บริการที่กระทำความผิด ในปัจจุบันหลักฐานแบบนี้ถูกยอมรับให้สามารถเอาผิดผู้ต้องสงสัยได้แล้ว
แม้กฎหมายกำหนดให้ผู้ให้บริการเก็บข้อมูลไว้อย่างน้อย 90 วัน และอาจต้องเก็บมากถึง 1 ปี หากมีความจำเป็น แต่เชื่อได้ว่ามีผู้ให้บริการไม่มากนักที่มีความเข้าใจ ให้ความสำคัญ ศึกษาจนดำเนินการได้ หรือมีงบประมาณรองรับ เพราะบางองค์กรมีปริมาณเข้าออกจำนวนมาก การเก็บบันทึกเหตุการณ์ไว้นับเดือน อาจมีสื่อเก็บข้อมูลไม่เพียงพอ ต้องใช้บุคลากรที่มีความเข้าใจ รับผิดชอบโดยตรง ได้การสนับสนุนจากผู้บริหาร เพราะความรับผิดชอบ (Responsibility) ต้องมาพร้อมบุคลากร (Man) เงิน (Money) ความรู้ (Knowledge) และการจัดการ (Management) คำถามที่ผู้ให้บริการต้องตอบให้ได้เมื่อถูกพนักงานเจ้าหน้าที่ทวงถามคือ สมาชิกคนใด เข้าเว็บไซต์ใด จากเครื่องคอมพิวเตอร์ใด วันเวลาใด ถ้าผู้ให้บริการตอบไม่ได้ก็แสดงว่าไม่เก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของสมาชิก มีโทษตามมาตรา 26 ระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท

คำสำคัญ (Tags): #crime#guilty#law#log#traffic
หมายเลขบันทึก: 336375เขียนเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2010 07:24 น. ()แก้ไขเมื่อ 14 พฤษภาคม 2012 11:56 น. ()สัญญาอนุญาต: ไม่สงวนสิทธิ์ใดๆ


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี