การชุบทอง  วิชาเรียนของศูนย์ฝึกวิชาชีพ

เรียน 3 ชั่วโมง 1500 บาท

เรียนไปเปิดร้าน 3 วัน  3500 บาท

เรียนไปตั้งโรงงานชุบทอง บ่อ  5 ลิตร ขึ้นไป  5000 บาท

ดูขั้นตอน การชุบ โดยย่อ จากวิทยากร