เวลาอยากอ่านเรื่องที่เกี่ยวกับความคิดเห็น บทวิจารณ์ ที่ไม่ได้เกิดจากหนังสือที่เป็นทฤษฎีมากๆ ผมชอบเข้าไปหาข้อมูลในเวบ มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน http://www.midnightuniv.org/miduuu/newpage30.html