web มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน (KM 3 บรรทัด)

ผมชอบเข้าไปดู

เวลาอยากอ่านเรื่องที่เกี่ยวกับความคิดเห็น บทวิจารณ์ ที่ไม่ได้เกิดจากหนังสือที่เป็นทฤษฎีมากๆ ผมชอบเข้าไปหาข้อมูลในเวบ มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน http://www.midnightuniv.org/miduuu/newpage30.html

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM 3 บรรทัดความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 
        ขอบคุณที่แนะนำแห่งเรียนรู้ให้อีกหนึ่งแหล่งนะ  เพราะในบางครั้งจำเป็นต้องรับสื่อจากหลาย ๆ ด้านจะได้ทำให้เข้าใจแง่มุมต่าง ๆ มากขึ้นทำให้เราสามารถฝึกการวิเคราะห์ได้