SUSTAINABLE  DEVELOPMENT

ดีใจครับ GotoKnow Version ใหม่เปิดใช้ได้แล้ว แต่รูปภาพหายไปหายมา คงต้องเรียนรู้กันอีกครับ

วันอาทิตย์ที่ ๔ มิถุนายน หลังร่วม ลปรร กับ ตัวแทนทีมผู้หว่าน ๒ ได้ไปส่งท่านอาจารย์ทวีสิน จากปูนแก่งคอย แอบถามตรงๆกับท่านว่าท่านทำงานอะไร ท่านเล่าว่าท่านอยู่ แผนก SD คือ Sustianable Development ซึ่งทีมงาน KKU_KM จะเดินทางไป "เรียน รู้" ในวันอังคารที่ ๒๐ มิถุนายน นี้ครับ

JJ