เป็นบันทึกแรกของครูเหงี่ยม  จะได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานของ คน กศน.แก่งกระจาน เรื่องของบ้านน้ำทรัพย์  ที่น่าสนใจค่ะ